Slavi KoširSlavi Košir
Jakob ČukJakob Čuk
Alen SalihovićAlen Salihović
Hanzi Mikl v družbi predstavnikov slovenskih kmečkih stanovskih organizacij (foto: Marjan Papež)
Hanzi Mikl v družbi predstavnikov slovenskih kmečkih stanovskih organizacij | (foto: Marjan Papež)

»Pet prstov ene roke tesno združenih v pest ...«

Kmetijstvo | 12.05.2023, 15:17 Robert Božič

Danes mineva 23 let, kar so na ustanovni seji zbrani izvoljeni predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in kmetijskih podjetij ustanovili Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Obletnica mineva v znamenju zaostrenih razmer na kmetijskem področju in razmišljanju oblasti, da bi javno službo kmetijskega svetovanja izločili iz zborničnega sistema. Koalicija pa je v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, s katerim želi "iz zbornice umakniti politične funkcionarje."

Na dopoldanski novinarski konferenci, so predstavniki štirih kmečkih nevladnih organizacij, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije čestitali ob obletnici, poudarili pomen poslanstva, ki ga ima na vseh področjih delovanja v dobrobit slovenskega kmeta in izrazili podporo njeni sedanji organiziranosti, katere temelj je Javna služba kmetijskega svetovanja.

»Mar nam je za našo državo!«

"Tako kot je pred dobrimi 23 leti znala politika prisluhniti kmetom, ko je sprejela zakon o zbornici, tako naj bo tudi danes. Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, smo kot roka, sestavljena iz petih prstov, ki so se v aprilu stisnili v visoko dvignjeno pest. Pa ne zato, da udari, temveč zato, da pokažemo, kako nam je mar in kako skrbimo za našo skupno državo," je opozoril predsednik KGZS Roman Žveglič.

Napovedi o poskusih reorganiziranja in selitve kmetijskih svetovalk in svetovalcev pod okrilje ministrstva ali kakšne druge inštitucije pa je pospremil z besedami: »Mi se bojimo odtujenosti kmetijske politike od osnovnih problemov, ki se tičejo razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega podeželja,« in dodal, da Javna služba kmetijskega svetovanja za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pomeni »odličen servis za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in drugih politik, predvsem pa neposredne povratne informacije, kaj izvedba teh pomeni v praksi, na terenu.«

Srečanja se je udeležil tudi direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Koroške Hanzi Mikl. Opozoril je, da je že Marija Terezija vedela, da morajo, če želijo, da ljudje ne bodo lačni, biti kmetje organizirani, predvsem pa, da je oblast dolžna poskrbeti, da bodo imeli na voljo strokovnjake, ki jim bodo pomagali z nasveti za pridelavo hrane. so se prve tovrstne organizacije začele pojavljati v času vladavine cesarice Marije Terezije. »Tudi danes je najpomembnejša naloga zbornice - skupaj s kmeti nahraniti ljudstvo z zdravo hrano,« je opozoril Mikl.

Hanzi Mikl: »Svetovanje je stvar zaupanja!«

V Avstriji zato nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je prav, da je kmetijska svetovalna služba del tega sistema: »Svetovanje, to moram povedati, je stvar zaupanja. To ni sistem vsiljevanja. Svetovalec mora kmeta s svojim nastopom in razlogi prepričati, prepričanje pa je tesno povezano z zaupanjem. In kmet zaupa svetovalcu, če ta pride iz njegove lastne organizacije...«

Hanzi Mikl, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Koroške
Hanzi Mikl, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Koroške © Marjan Papež

Glede obveznega članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici pa je Mikl odgovoril: »Vse stanovske organizacije imajo pri nas obvezno članstvo. Pred 15-timi leti smo ob volitvah naše kmete vprašali vprašali ali hočejo imeti obvezno članstvo ali prostovoljno članstvo. 85 odstotkov jih je odgovorilo, da hočejo imeti obvezno članstvo.« Kmetje v Avstriji se namreč zavedajo, kako pomebno je zastopstvo, kiga zanje vrši zbornica, ki je pri oblastnikih spoštovan in upoštevanja vreden partner, brez katerega sodelovanja si ne predstavljajo odločitev na kmetijskem področju.

Daljšemu pogovoru s Hanzijem Miklom, o tem, kako so kmetje organizirani v Avstriji, zakaj se pri njih nikoli ne bi mogla zgoditi »Tarča« v taki obliki, kot smo jo videli pri nas, predvsem pa, zakaj si avstrijska oblast ne drzne, da bi ukrepe na kmetijskem področju zasnovala brez vednosti in sodelovanja kmetov, boste lahko prisluhnili v naši nedeljski kmetijski oddaji!

Svoboda vlaga zakon o dopolnitvi zakona o KGZS

Poslanka Svobode Mateja Čalušić pa je v imenu vladajoče koalicije v proceduro vložila dopolnitev zakona o KGZS, ki predvideva, da v obvezne organe zbornice in organe območnih enot te največje kemčke stanovske organizacije ne morejo biti izvoljeni politiki. Predlog namreč določa, da v te organe ne morejo priti tisti, ki so ob izvolitvi oziroma imenovanju ali so bili štiri leta prej člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni. Gre spet za ustavno sporen predlog zakonodaje?

Kmetijstvo