Jože Bartolj
Marko Zupan
Meta Potočnik
Borut Florjančič, predsednik zaružne zveze Slovenije (foto: ZZS)
Borut Florjančič, predsednik zaružne zveze Slovenije | (foto: ZZS)

Florjančič: »Strah me je, da bomo imeli govedorejo na poti prašičereje!«

04.08.2021, 09:25 Robert Božič

»Težko se je pogovarjati o učinkih ukrepov, če nimaš konkretnih izračunov … Za vsako tako pomembno zadevo je nujno, da imamo kmetijci na voljo izračune vpliva predlaganih ukrepov,« o javni razpravi o ukrepih kmetijske politike po letu 2023 pravi Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

»Vse nevladne organizacije s področja kmetijstva delujemo usklajeno, zato smo tudi takoj 2. julija podali skupno izjavo, v kateri smo zahtevali podaljšanje časa za javno razpravo o Strateškem načrtu nove Skupne kmetijske politike po letu 2023,« še dodaja Florjančič.

»Ne moremo si tega privoščiti. In imamo predlog rešitve!«

Na Zadružni zvezi Slovenije sicer opozarjajo, da se t.i slovenska Strategija SKP sprejema v času, ko se dohodkovni položaj slovenskega kmeta izrazito poslabšuje. Prav zato kot zelo problematičen vidijo načrt o prenosu sredstev iz I. v II. steber Skupne kmetijske politike, pa tudi t.i. rabat za okoljske ukrepe v II. Stebru, ocenjen na 54 mio EUR nikakor ne more nadomestiti izpada zaradi prenosa: »Ukrepe Programa razvoja podeželja je vsekakor treba ojačati, a nikakor ne na račun I. stebra kmetijske politike. Manjkajoča sredstva naj se nadomesti iz drugih EU skaldov, mogeč iz slovenskega proračuna, denar s katerim se izboljšuje okolje lokalnih skupnosti, naj se nadomesti iz teh virov, in tam kjer urejamo hudournike in zmanjšujemo škodo zaradi divjadi naj gre iz sredstev Ministrstva za okolje,« je odločen Florjančič.

Zakaj podpirati živilce, če ne predelujejo slovenske surovine?

Opozarja tudi, da je v ukrepih skupne kmetijske politike podprtih veliko naložb v živilski industriji, »ki ne temelji na slovenski domači surovini. To naj se pač financira iz drugih virov. Mi vemo, da je ključ vseh ukrepov, da se ojača veriga vrednosti na njenem začetku, pri kmetu in prvem združevalcu pridelave – zadrugah!«

Zadružniki tudi sicer zahtevajo, da se pri podpori investicij v živilsko predelovalni industriji kot pogoj za dodelitev sredstev postavi vsaj 50 % vezavo predelovalne dejavnosti in trženja na lokalno surovino.

Drobljenje podpor ne prinaša učinkov

»Kljub temu, da je povezovanje in krepitev verig vrednosti eden od strateških ciljev, je v petletnem obdobju za namen kolektivnih naložb zadrug, organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev namenjenih samo 5 mio EUR. Vemo, s 5 milijoni ne moreš narediti enega dostojnega predelovalnega obrata, kaj šele, da bi pomagal sektorju zadrug in skupin proizvajalcev,« pomisleke zadružnikov povzema Borut Florjančič in dodaja, da zadruge tudi v tem predlogu niso ustrezno prepoznane kot deležnik, ki povezuje večinski del tržne kmetijske pridelave slovenskih kmetij.

Po mnenju zadružnikov sta ključni prav ohranitev sredstev I. stebra in drugačen pristop h kolektivnim naložbam.

»Ključno je, da imamo izračune, da vemo kaj se bo zgodilo, če investiramo v en sektor več in v drugega manj, kaj se bo zgodilo s strukturo kmetij. Mene je strah da se bo na koncu zgodilo, da bomo imeli govedorejo na poti prašičereje, se pravi v ne-samooskrbo. Pozivamo, da se na podlagi izračunov in študij strokovnjakov ponovno usedemo. Jesen bo kar topla,« še pravi predsednik zadružne zveze Borut Florjančič.

Rok Gregorčič, Tadej Pagon, Janez Pavel Šuštar, Janez Meglen (photo: Rok Mihevc) Rok Gregorčič, Tadej Pagon, Janez Pavel Šuštar, Janez Meglen (photo: Rok Mihevc)

Cerkev v Sloveniji dobila štiri nove duhovnike

»Vsak nov duhovnik je za Cerkev vir veselja in znamenje upanja, da nam Gospod daje duhovnih poklicev in da so še tisti, ki slišijo Božje povabilo in nanj odgovorijo,« pravi predsednik Slovenske ...

Nuncij Jean-Marie Speich (photo: Rok Mihevc) Nuncij Jean-Marie Speich (photo: Rok Mihevc)

Nuncij Speich: Slovenija je presegla samo sebe

Apostolski nuncij Jean Marie Speich je ob 30-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo sinoči sprejel diplomatski zbor, predstavnike države, Cerkva in ...

Duhovnik Martin Golob (photo: Rok Mihevc) Duhovnik Martin Golob (photo: Rok Mihevc)

"Bog med počitnicami ne gre na dopust"

Bog je doma tudi med počitnicami in nas čaka, potrebujemo duhovno hrano. To je bilo osrednje sporočilo tokratne oddaje Za življenje, v kateri je Mateja Feltrin Novljan gostila duhovnika Martina ...

Novomašniki 2022 (photo: Rok Mihevc) Novomašniki 2022 (photo: Rok Mihevc)

To so letošnji novomašniki

V Sloveniji imamo letos štiri novomašnike, trije so iz ljubljanske nadškofije, eden pa iz novomeške škofije. To so: Janez Pavel Šuštar, Rok Gregorčič, Tadej Pagon in Janez Meglen. Kako so slišali ...