Mateja SubotičanecMateja Subotičanec
Mark GazvodaMark Gazvoda
Tanja DominkoTanja Dominko
V šoli (foto: STA)
V šoli | (foto: STA)

3.500 učencev zasebnih šol dočakalo konec sistematičnega kršenja človekovih pravic

Slovenija | 16.07.2021, 11:08 Silvestra Sadar

Državni zbor je s 47 glasovi za in 43 proti potrdil koalicijski predlog rešitve ustavne odločbe o financiranju javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah. Njegov obvezni del bo po novem financiran 100 %, razširjeni del pa 85 %. Po sedanji ureditvi, ki je bila spoznana kot protiustavna, sta bila oba dela javno veljavnega programa financirana 85 %. Predlog je podprla skupina nepovezanih poslancev, medtem ko so bili poslanci DeSUS-a proti. Za komentar smo prosili člana iniciative Združeni starši Marka Balažica.

Kako komentirate včerajšnjo potrditev koalicijskega predloga rešitve ustavne odločbe o financiranju javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah, rezultat je bil 47 proti 43 ...

»Končno, stvar se je vlekla devet let za nekatere starše oziroma tiste, ki so vložili ustavno presojo. Sedem let nazaj je Ustavno sodišče (US) naložilo, da je treba te stvari odpraviti. Lahko rečem, da je končno prišlo do tega dejstva, da se je sistematično kršenje človekovih pravic 3.5000 otrok v Sloveniji nehalo kršiti in se je ta stvar enkrat za vselej zaključila!«

Je s tem, da bo obvezni del po novem financiran 100 %, razširjeni del pa 85 %, ustavnost dosežena?

»Tu moramo razumeti, da dikcija sledi odločitvi US iz leta 2020. Potem namreč, ko odločba iz leta 2014 vrsto let ni bila uresničena, so se starši znova obrnili na US in ga prosili, naj določi način izvedbe te odločbe. Takrat je sodišče v svoji dikciji dejalo, da mora biti obvezni del programa financiran 100 odstotno. Tako zdajšnje 85% financiranje razširjenega dela programa ni neustavno. To se pravi, da je US odločilo, da se obvezni del financira v celoti, razširjeni pa v višini 85%. Rešitev, sprejeta včeraj, v polnosti sledi tej dikciji in se mi zdi popolnoma ustrezna!«

Marko Balažic
Marko Balažic © ARO

Kakšen postopek sledi zdaj, kdaj bo odločba začela veljati?

»Načeloma, če se ne motim, v zakonu piše, da začne veljati 14 dni po uveljavitvi, to se pravi, da bo ta zakon začel veljati že s 1. septembrom letos, kar pomeni, da bodo šole, ki izvajajo javno veljavni program v zasebnih šolah - teh je v Sloveniji šest – začele s tem dnem učencem zaračunavati nižjo šolnino.«

O kakšnem znesku na enega učenca pravzaprav govorimo?

»Tu se stvari razlikujejo od šole do šole, verjetno ena bolj ugodnih je OŠ Alojzija Šuštarja, govorimo pa o tem, da naj bi ta znesek zdaj znašal približno tretjino tega, kar je veljalo do zdaj.«

Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Osnovna šola Alojzija Šuštarja © FB OŠ AŠ

Kaj pomeni amandma nepovezanih poslancev, da morajo imeti zasebne šole, če hočejo biti upravičene do javnega financiranja, vpisanih najmanj 35 učencev ter zaposlenih vsaj 80 odstotkov učiteljev, potrebnih za izvedbo programa?

»S tem so nepovezani želeli dati varovalko, da ne bi prišlo do dvojnega financiranja, kar pa je že sicer po zakonu in drugih uredbah prepovedano, tako da gre bolj za prepis določil iz drugih zakonov in pravilnikov. Vemo, kako to financiranje poteka: šole dobijo denar za učitelje oz. tako se denar, namenjen otrokom, implementira, in če šole teh razmerij z učitelji nimajo pogodbeno urejenih, tega denarja tako ali tako ne morejo dobiti. Pri dikciji, da mora biti teh učiteljev 80%, moramo vedeti, da je teh učiteljev že zdaj 100%, meja 35 vpisanih učencev pa (smiselno) predstavlja dve paralelki otrok v enem šolskem letu.«

S strani opozicijskih poslancev je bilo moč slišati, da bodo zasebne šole še naprej zaračunavale šolnino kljub temu načinu financiranja ...

»Ne, tu moramo natančno ločiti zadeve! Tudi včeraj je bilo v sami razpravi moč slišati mnogo demagogije. Treba je ločiti javno veljavni program, ki je sestavljen iz obveznega in razširjenega dela programa, o tem je govorilo US in o tem smo stalno govorili tudi starši. Zdaj se ta krivica do določene mere odpravlja. Ne sicer 100, ampak recimo glede na to, da je US v odločbi 2020 podalo bolj natančno dikcijo, se tu približujemo neki popolni enakopravnosti. Medtem pa ta nadstandard, ki je bil pa že prej plačljiv - starši smo ga bili pač pripravljeni plačati - še naprej ostaja plačljiv. Znižal se bo del, ki je enak po vseh osnovnih šolah oz. ki je javno prepoznan s strani ministrstva kot tisti, ki ga morajo opraviti vsi učenci v Sloveniji in ga država tudi zahteva, če hočeš pridobiti javna sredstva. O tem financiranju govorimo in tu se neustavnost odpravlja.«

Slovenija
Arhitekt Matic Suhadolc (photo: Jože Bartolj) Arhitekt Matic Suhadolc (photo: Jože Bartolj)

Matic Suhadolc – Naš gost

Naš gost je bil arhitekt Matic Suhadolc, ki je leta 2021 med drugim prejel odličje sv. Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference za njegov izjemen doprinos na področju izgradnje in obnove ...