Slavi KoširSlavi Košir
Jakob ČukJakob Čuk
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Otrok s Svetim pismom (foto: Pixabay)
Otrok s Svetim pismom | (foto: Pixabay)

Navodila SŠK za izvedbo verouka

Slovenija | 01.09.2020, 09:53 Slovenska škofovska konferenca

V Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21. julij 2020)[1] je določeno, da se župnijska kateheza (verouk) začne izvajati vzporedno z osnovno šolo. Pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila kot v šolah. Z namenom lažje organizacije kateheze v nadaljevanju posredujemo glavna priporočila, ki so v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ.[2]

1 Splošna priporočila

a) Priporočila za izvajanje župnijske kateheze v katehetskem letu 2020/21 so namenjena vsem osebam, ki so vključene v katehetsko dejavnost v Katoliški cerkvi v Sloveniji: duhovnikom, redovnicam in redovnikom, katehistinjam in katehistom, animatorjem, voditeljem skupin (bibličnih, zakonskih, ministrantskih itd.) ali pevskih zborov, zunanjim sodelavcem, katehizirancem ter njihovim staršem oz. zakonitim zastopnikom.

b) Župnijske kateheze se udeležujejo samo zdravi kateheti in katehiziranci. Pomembno je, da so starši in katehetski sodelavci seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 ter pravilnim ukrepanjem ob pojavu simptomov in znakov bolezni. Katehet mora za vsako katehetsko srečanje voditi seznam vseh prisotnih katehizirancev (temu zadošča vpis prisotnosti v katehetov dnevnik).

c) Če je skupina večja kot 25 oseb in ni mogoče zagotoviti ustrezne medosebne razdalje, naj bodo razredi razdeljeni na dve (ali več) manjši skupini katehizirancev. Urnik katehetskih srečanj naj bo pripravljen tako, da je med posameznimi skupinami, ki se srečujejo v istem prostoru, vsaj 20 minut odmora, med katerim je treba prostor temeljito prezračiti. Če je katehetskih učilnic več, naj odmori ne bodo istočasni, da se prepreči srečevanje med skupinami.

č) Kjer je mogoče, naj bodo v katehetski skupini samo otroci, ki obiskujejo isto šolo. S tem se želi zmanjšati možnost prenosa okužbe med otroki (in njihovimi družinami oziroma kateheti) iz različnih šol.

d) Ob vstopu v objekt si morajo vsi razkužiti roke.

e) Kateheti, starši in otroci, starejši od 12 let, naj v prostoru nosijo maske.

f) Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter namestitve maske (https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask). Pred uporabo maske in po njej si je treba temeljito umiti roke. Maska mora segati od korena nosu čez brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

g) Po končani katehezi naj katehiziranci iz stavbe izstopajo posamično in pri tem stalno ohranjajo priporočeno medosebno razdaljo 1,5 oz. 2 metra.

h) Izvajanje ukrepov naj ob prihodu in odhodu katehizirancev spremlja odrasla oseba.2 Katehetske dejavnosti

a) Srečanja s starši naj prvenstveno potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali spletu. V primeru, da potekajo v cerkvenih prostorih, je treba dosledno upoštevati vse higienske ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja ...).

b) Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, prireditve, razstave ipd.) se prestavi na poznejši čas. Dopustni so le dogodki, ki se jih udeležijo katehiziranci iz iste katehetske skupine, brez zunanjih udeležencev.

c) V primeru dogodkov z več kot 50 udeleženci, je treba predhodno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ[3] in dogodek prijaviti na policijsko postajo.

č) Katehet naj pravočasno obvesti starše otrok o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. katehetske pripomočke, vodo v plastenkah, dodatna oblačila v primeru zračenja …).

 

3 Katehetski prostori

a) Kjer je mogoče, naj kateheza poteka v večjih župnijskih prostorih (župnijske dvorane, pevske sobe, cerkev itd.) ali na prostem.

b) Vsak dan pred pričetkom kateheze in po njej ter med posameznimi srečanji je treba prostore temeljito prezračiti (vsa okna v učilnici odprta na stežaj).

c) V prostor naj vstopajo samo katehiziranci in katehet, ostali le po predhodni najavi, pri čemer je treba upoštevati vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja ...).

č) Katehiziranci naj v objekt vstopajo posamično in pri tem ohranjajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 metra. Postavitev klopi in stolov ali talne označbe naj tudi v prostoru omogočajo ohranitev ustrezne razdalje.

d) Razkužila za roke in plakat s splošnimi higienskimi ukrepi (npr. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva; https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk) morajo biti nameščena na več vidnih mestih objekta, v katerem se izvaja župnijska kateheza.

e) Vrata učilnice naj bodo do začetka kateheze odprta, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos virusa s kljuke preprečujemo tudi tako, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato brisačo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

f) Virus se lahko prenese z različnimi predmeti, tudi papirjem. Svetujemo, da morebitno tiskano učno gradivo katehizirancem deli katehet, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. Katehiziranci si katehetskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo (v prvem triletju to naredi katehet).

g) Priporočamo, da vrnjene pisne izdelke katehet pred popravljanjem vsaj 24 ur hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na površinah predmetov.

h) Okna sanitarij naj bodo odprta. V predprostoru sanitarij svetujemo talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisače. V sanitarijah naj bodo na voljo milo in papirnate brisače ter razkužilo.

i) V času izvajanja kateheze je treba katehetske prostore redno čistiti in razkuževati. Koši za smeti naj bodo izpraznjeni vsak dan. Redno je treba razkuževati površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah...)

Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21 stopijo v veljavo 1. septembra 2020.


[1] Https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-krepitve-epidemije-covid-19-stanje-21-julij-2020

[2] Prim. https://www.gov.si/novice/2020-08-27-publikacija-vzgoja-in-izobrazevanje-v-republiki-sloveniji-v-razmerah-povezanih-s-covid-19/

[3] Https://www.nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

Nagovor katehetom ob novem začetku katehetskega leta 2020/21
Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU

Spoštovane in drage katehistinje, katehisti in kateheti,

prisrčen pozdrav in hvaležen spomin na vse, kar ste v tako posebnem lanskem »koronskem« katehetskem letu storili za svoje varovance pri katehezi.

Kljub tihemu upanju, da bo morda septembra bolje, se katehiziranje tudi v novem katehetskem letu nadaljuje v »izrednih« razmerah. Vendar imamo tokrat eno prednost: koronavirus in ukrepi ob njegovem pojavljanju nas ne morejo več presenetiti, saj imamo že izkušnjo enega polletja. Naj bo to eden izmed »kamnov« upanja in optimizma na začetku novega pastoralnega leta. Temeljni vogelni »kamen« pa ostaja Kristus. Sveti Duh, ki nam ga pošilja, ima vedno prave rešitve. Skupaj z njim jih bomo iskali: škofje skupaj z SKU, župniki skupaj s škofi, katehistinje in katehisti skupaj z župniki, vsi pa skupaj s pristojnimi državnimi službami in seveda s starši ter ne nazadnje z udeleženci kateheze. Če si vse te odnose predstavljamo kot veliko »jadro« katehetske »jadrnice«, lahko verjamemo, da bo vanj vel veter Svetega Duha, ki bo nadgrajeval vsa strokovna spoznanja, odločanja in prizadevanja ter omogočal, da bo jadrnica kateheze kljub viharnemu morju, ki ga lahko predvidevamo, varno priplula v pristan letošnjega katehetskega leta. Tako nas uči tudi papež Frančišek: »Potrebujemo spodbudo Duha, da nas ne bosta zadržala ne strah ne preračunljivost, da se ne bomo navadili hoditi samo znotraj gotovih meja. Spomnimo se, da vse, kar je zaprto, dobi pridih vlažnosti in prinaša bolezen.« (VR 133)
Morda je letos na začetku katehetskega leta res navzoča večja negotovost, celo strah. Vztrajno prinašajmo to situacijo v »molitveni verigi« pred Boga, samo on lahko strah razblini, kajti v »ljubezni ni strahu« in »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,18.8.16). V tem je naša moč. Če nas strah ne bo hromil, bomo tudi lažje odkrivali in se učili novih poti v katehezi. »Bog je vedno novost, ki nas nenehno spodbuja, naj gremo na pot, onstran znanega, naproti obrobju in mejam …« (VR 135) S tega vidika lahko trenutno situacijo prepoznavamo tudi kot priložnost za rast in odkrivanje novih poti, ki jih ima Bog, da pride do ljudi.

K tej spodbudi naj dodam vabilo k sodelovanju. SKU vam želi biti v tem letu še bolj na razpolago. Ne samo, da vam bo sam pripravljal raznovrstno pomoč (nekaj napotkov za novo katehetsko leto najdete na spletni strani SKU), ampak smo njegovi člani vedno odprti tudi za vaša konkretna vprašanja in potrebe, na katere bomo poiskali odgovore. Veseli pa bomo tudi vaših inovativnih rešitev, ki jih bomo z veseljem posredovali kot primere dobre prakse ostalim nosilcem kateheze.

V tem katehetskem letu še posebej prosim obilje blagoslova na vsa skupna prizadevanja in na vse udeležence katehetskega dogajanja ter prosim za zdravje v naših katehetskih učilnicah!

Msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU 

Slovenija
Misijonar Pedro Opeka s sodelavci Radia Ognjišče (photo: Matjaž Križnar ) Misijonar Pedro Opeka s sodelavci Radia Ognjišče (photo: Matjaž Križnar )

Nekaj trenutkov si je vzel tudi za nas.

Slovenski misijonar Pedro Opeka nadaljuje z obiskom v domovini. Osrednji dogodek za vse, ki se želite srečati z njim, bo zvečer v Medvodah, prenašali ga bomo tudi na naši spletni strani. Opeko je ...

Natalija Hormuth (photo: Osebni arhiv) Natalija Hormuth (photo: Osebni arhiv)

Zakaj je glas pot, ki vodi do harmonije?

Natalija Hormuth je profesorica latinščine in francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje, coaching za vodenje z vrednotami, coaching za zavestno uporabo svojega glasu in solo pevka.

Širimo ljubezen z majhnimi dejanji.  (photo: NL) Širimo ljubezen z majhnimi dejanji.  (photo: NL)

Pismo za lepši dan

Ob Tednu Karitas spomnimo znova na projekte Mlade Karitas - young Caritas, ki odgovarjajo na različne potrebe ljudi. Miklavževi angelčki so večino daril že pomagali zbrati in zaviti, samo še ...