Slavi Košir
Marko Zupan
Marta Jerebič

AVDIO: Je Slovenija ekonomsko svobodna država?

31.10.2019, 13:10

31. oktober je svetovni dan varčevanja. Varčevanje marsikje velja za stopnjo zrelosti tako države kot njenih prebivalcev. Prihranek denarja je namreč pomemben za doseganje boljšega standarda posameznikov in ohranjanje gospodarstva. A v ekonomsko manj svobodnih državah si velika večina prebivalcev varčevanja niti ne more privoščiti. Kredite najema že za gospodinjske nakupe, kaj šele za večje naložbe. Je Slovenija ekonomsko svobodna država?

Večja blaginja, manj revščine, bolj zadovoljni ljudje, daljša življenjska doba… Vse to so značilnosti ekonomsko bolj svobodnih držav. Ekonomsko manj svobodne države se po drugi strani soočajo s slabšo pravno zaščito zasebne lastnine in slabšo učinkovitostjo sodstva, z višjimi davčnimi obremenitvami in višjo javno porabo, z neuravnovešeno fiskalno vzdržnostjo, z omejeno svobodo poslovanja in trga dela… To vodi v manjšo blaginjo, kar pomeni, da prebivalci ustvarijo manj, po vseh dajatvah jim manj ostane, kar pomeni, da tudi prihranijo manj.

Slovenija stagnira

Slovenija na lestvici ekonomske svobode, ki sta jo v svojem zadnjem poročilu razgrnila inštitut Visio iz Slovenije in inštitut Fraser iz Kanade, ostaja na 67. mestu. "Na žalost Slovenija stagnira. Optimistično bi lahko rekli, da ne nazaduje, da se razmere ne slabšajo. A se tudi ne izboljšujejo," je opozorila predsednica inštituta Visio in višjo svetovalko na inštitutu Fraser mag. Tanja Porčnik.

Stanje pravne države je zaskrbljujoče

Na nekaterih področjih je v Sloveniji prišlo do pozitivnih premikov, a so majhni. "Predvsem pri obsegu paradržave. Naj v tem kontekstu omenim, da se je zmanjšal obseg javne porabe kot del celotne porabe, tako so se zmanjšali tudi transferji in subvencije kot delež bruto domačega proizvoda, prav tako se je zmanjšalo državno lastništvo kot del celotnih naložb v državi." Zaskrbljujoče je, tako mag. Porčnik, področje pravne države. "Ne samo, da je Slovenija veliko nižje kot primerljive države v regiji in tudi širše v Evropi, ampak nazaduje. Tu bi se res morali zamisliti."

Manevrskega prostora za ukrepanje je še veliko

Kazalniki sporočajo, da ima Slovenija še veliko možnosti za napredovanje tudi na nekaterih ostalih področjih, a bo treba zavihati rokave. "Preveč omejujemo tuje lastništvo, naložbe. Nefleksibilnost trga dela je še vedno problem, na tem področju Slovenija že zelo dolgo ni naredila koraka naprej. Tako gospodarstvo kot posameznike dušijo predpisi," je naštela mag. Porčnik.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Slovenija , Politika
Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc) Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc)

Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je vrsto analitikov prisilil, da podvomijo v svojo strokovnost in znanje. Dan pred invazijo na Ukrajino še vedno ni bilo moč verjeti, da je tako tvegana poteza ...