Slavi Košir
Marko Zupan
Meta Potočnik

Vlada posega v financiranje vrtcev

04.06.2019, 18:33 Tanja Dominko

Šolsko leto se bliža koncu, in medtem ko vladi še vedno ni uspelo uresničiti odločbe ustavnega sodišča na področju financiranja zasebnega šolstva, ima zdaj v načrtu še en poseg na področje zasebnega izobraževanja, ki je javnost dvignil na noge. Prav potiho in brez usklajevanja s stroko se je namreč odločila poseči v financiranje zasebnih vrtcev. Teh je po državi kar veliko, v minulem tednu so se ravno zaradi idej vlade povezali v Združenje zasebnih vrtcev, od vlade pa pričakujejo razumevanje in posluh.

Ob dejstvu, da je »babi servis« vse bolj redek, saj mnogi stari starši ostajajo na trgu dela, je želja staršev po vključenosti otrok v vrtce vse bolj razširjena. Pred leti se je zato v mnogih javnih vrtcih pojavila prostorska stiska, pred približno desetletjem smo tako v medijih poročali o več kot 300 zavrnjenih otrocih v občini Kamnik, zanje prostora v javnih vrtcih preprosto ni bilo. Zato so se pojavile zasebne iniciative in tako je postopoma začelo rasti vse več zasebnih vrtcev s koncesijo. V skladu z zakonodajo jim je morala občina sofinancirati programe v višini 85 odstotkov na otroka. Skrb za stavbo in njeno vzdrževanje ter ogrevanje je še vedno ostala na plečih ustanovitelja, tako da so ti vrtci kakorkoli gledamo še vedno za občinski proračun cenejša opcija. Ampak sedanja vlada je očitno izkoristila afere, kot so varovanje otrok na črno in primer Kengurujčkov ter svoje topove usmerila še v vrtce. Čeprav je v ozadju predvsem boj z zasebno iniciativo, kar lepo kaže tudi gnev proti zasebnim osnovnim šolam. Verjetno je levici nedoumljivo, da se pri vzgoji otrok uporabljajo drugačni pedagoški pristopi. Že prejšnji teden sem govorila s Hojko Oman direktorico zasebnega vrtca Vila Mezinček v Kranju, ki je ogorčena. Zlasti zato, ker se je vlada sprememb lotila prav potiho, starši pa bi bili prisiljeni vrtec doplačevati iz svojega žepa. Tisti, ki bi lahko, ostali pa … bi čakali na prosta mesta v javnih vrtcih. Ali ta sploh so, koliko je zasebna pobuda pravzaprav izpraznila javne vrtce, ni znano, vlada te domače naloge pred pripravo sprememb zakonodaje ni opravila. Govorila sem tudi z direktorico Zasebnega vrtca Vilinski gaj Ptuj Tamaro Peklar Korošec. Pravi, da se počutijo kot bi bili v istem košu s tistimi, ki varujejo otroke na črno. Kakšna je situacija na Ptuju?

»Na Ptuju trenutno delujeta dva zasebna vrtca, vsi izvajamo javno veljavni program, mi poudarjamo elemente waldorfske pedagogike, drugi pa montessori pedagogike.«

Namen zakona naj bi bil narediti red na področju varovanja otrok, da torej ne bi prihajalo do afer, kot smo jim bili priče. Zasebni vrtci, ki so vpisani v razvid vrtcev, so sicer ves čas nadzirani s strani države. »Vsi izpolnjujemo enake pogoje, kot so predpisani za javne vrtce, moramo upoštevati minimalne tehnične pogoje, kadrovske pogoje, zaposleni morajo imeti strokovni izpit, upoštevati moramo normative, oblikovanje skupin, izpolnjevanje dokumentacije, oceno tveganj, nas pa v tem primeru enačijo s črnopazitelji, kar se mi ne zdi pošteno,« je dejala Tamara Peklar Korošec.

Časa za pripombe na zakon je še nekaj dni, 12. junija se izteče javna obravnava,vrtci so se povezali v zvezo zasebnih vrtcev in sporočili pripombe. »Novela predvideva, da naj bi vsako leto znova določali višino subvencije s strani občine, glede na to, kako so zasedeni javni vrtci. Tudi pogodba bi se lahko kadarkoli prekinila, kar ni sprejemljivo.« Družine ne morejo vnaprej predvideti svojih stroškov, če bi se izkazalo, da bo subvencija manjša, bi bili starši prisiljeni otroka izpisati ali prepisati v javni vrtec, če bi bil tam seveda prostor zanje. Kar je ob prepisu med letom misija nemogoče.

V pravni stroki pa medtem opozarjajo, da je temeljna naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Med glavnimi načeli predšolske vzgoje je načelo pluralizma, torej enake možnosti s pravico do izbire. In ravno to načelo je kršeno v primeru zadnje novele zakona o vrtcih, ki jo je pripravilo ministrstvo za izobraževanje. Tako v pravnem mnenju poudarja odvetnica Brigita Petek.

Na internetu prav tako poteka zbiranje podpisov pod peticijo proti omenjeni noveli.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Slovenija , Politika , Sociala
Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc) Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc)

Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je vrsto analitikov prisilil, da podvomijo v svojo strokovnost in znanje. Dan pred invazijo na Ukrajino še vedno ni bilo moč verjeti, da je tako tvegana poteza ...