Marjan BuničMarjan Bunič
Marko ZupanMarko Zupan
Tanja DominkoTanja Dominko
Starejši (foto: Rok Mihevc)
Starejši | (foto: Rok Mihevc)

Pet novih domov za starejše, a ti zaprti

Novice | 21.12.2022, 06:00 s. Meta Potočnik

Domovi za starejše občane se po vsej državi soočajo z velikim kadrovskim primanjkljajem. Kadrovske težave zavirajo tudi odpiranje načrtovanih novih domov, ki se poleg tega ukvarjajo še s pridobivanjem dokumentacije.

Žiri, Komenda ...

V državi stoji kar pet novih domov za starejše, ki pa jih zaradi kadrovske podhranjenosti ne morejo odpreti. Podjetje SeneCura tako z enoletnim zamikom polni dom v Žireh, nov dom v Komendi pa na začetek delovanja čaka že pol leta. V nekaterih obratujočih pa naj bi nekateri direktorji že grozili z zaprtjem določenih nadstropij. Kako kadrovske težave rešujejo v Domu starejših Medvode, ki ga upravlja družba Deos, nam je povedal direktor Blaž Razvornik. »Trenutno imamo zasedene vse postelje, imamo 196 stanovalcev, če se sprosti kakšna postelja, tudi sprejemamo stanovalce.«

Izredno težko pridobivanje novih delavcev

Zanje skrbi 110 zaposlenih, a tudi pri njih se čuti pomanjkanje kadra. »Pridobivanje novih delavcev je izredno, izredno težko. Poslužujemo se metod izobraževanja, kar pomeni, da ljudi zaposlimo in jih takoj pošljemo na izobraževanje in ponudimo razne bonitete.« Prepričan pa je, da so potrebne sistemske rešitve in več spodbud mladim, da bi se odločali za tovrstne poklice.

Izrazili smo pripravljenost, da sodelujemo pri popravkih ali novem zakonu.

Srebrna nit ponudila sodelovanje pri popravkih zakona

Na nevzdržno kadrovsko stanje so opozorili tudi pri združenju Srebrna nit. »Bili smo med tistimi, ki smo želeli, da bi se obstoječi zakon, ki bi moral začeti veljati 1. januarja, dopolni in popravi v vseh tistih vidikih, ki ne zagotavljajo ustreznega nabora in količine storitev za vse starejše, tako doma kot v institucijah. Izrazili smo pripravljenost, da sodelujemo pri popravkih ali novem zakonu,« je povedala predsednica združenja Biserka Marolt Meden. V Združenju tudi pričakujejo, da bo minister za zdravje čim prej podpisal kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene nege, da bodo s tem omogočeni boljši pogoji dela za vse zaposlene.

Novice
Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin (photo: GURS) Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin (photo: GURS)

Katastrski dohodek leti v nebo?

V zadnjih dneh smo v naše uredništvo prejeli nekaj klicev razburjenih lastnikov zemljišč, ki trdijo, da so v aplikaciji za Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin, za ...