Ljubljana, ponedeljek, 24. junij 2019, 20:13

Ste bili te dni pri zdravniku specialistu? Ste pohvalili ali pokritizirali izkušnjo?

Pri zdravniku
Foto © Pixabay

"Ovrednotiti želimo trud zaposlenih v zdravstvu, na drugi strani želimo dati priložnost pacientom, da pokritizirajo sistem in podajo svoje predloge."

V Sloveniji zbiramo veliko podatkov o delovanju našega zdravstvenega sistema, a na voljo je le malo takšnih, ki bi prišli s strani bolnikov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje želijo, da bi vloga bolnika postala osrednja točka našega zdravstvenega sistema. S posebno raziskavo nameravajo ugotoviti, kakšne so izkušnje z obravnavo v specialističnih ambulantah. Gre za prvo takšno raziskavo v Sloveniji.

"Raziskava poteka v zdravstvenih domovih, splošnih bolnišnicah, obeh univerzitetnih kliničnih centrih, vključili smo tudi zdravnike s koncesijo. V prvi val so vključene le določene zdravstvene dejavnosti: kirurgija, gastroenterologija, otorinolaringologija, diabetologija, endokrinologija in presnovne bolezni, dermatovenerologija in pulmologija," nam je povedala Nina Ropret.

Pacienti, ki se v teh dneh mudijo pri zdravniku specialistu katerega od teh področij, bodo prejeli pisemsko ovojnico z vabilom k sodelovanju. "Tokrat imajo priložnost povedati mnenje, povedati, kaj je dobro in kaj bi izboljšali v slovenskem zdravstvenem sistemu," je pozvala Ropretova.

Odgovori bodo pomagali pri prepoznavanju težav in izboljšanju našega zdravstvenega sistema. "Na ta način želimo tudi zdravstvenim izvajalcem in osebju, ki je zaposleno v zdravstvu, omogočiti vpogled v svoje delo skozi oči pacienta. Želimo se osredotočiti na oba pola. V Sloveniji je ogromno zdravnikov in medicinskih sester, ki res požrtvovalno delajo. Ovrednotiti želimo trud zaposlenih v zdravstvu, na drugi strani želimo dati priložnost pacientom, da pokritizirajo sistem in podajo svoje predloge," je pojasnila Ropretova. Prvi val raziskave bo trajal do prihodnjega petka.

Ne spreglejte:


Vsak dan lahko prejmete radijski bilten! Vabljeni!