Ljubljana, torek, 22. oktober 2019, 18:21

Vzgojila je generacije otrok

S. Gabrijela Koncilija
Foto © Matjaž Merljak

"Če jaz kaj dobrega naredim, je to zato, ker imam pomoč sosester."

Gabrijelo Koncilija v Trstu in okolici pozna veliko slovenskih otrok in staršev. To ni običajna redovnica, to je sestra, ki se z otroki in mladimi pogovarja s srcem, je njihova prijateljica in družabnica, tudi pri brcanju nogometne žoge. Včeraj je prejela 10. Nagrado Nadje Maganja, ki povezuje še dva jubileja: 150-letnico ustanovitve Kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja in 70. obletnico njihove prisotnosti v Trstu.

Nagrado so Skupnost sv. Egidija, Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skavtska organizacija in Nadjina družina podelili tej goreči in neutrudni sestri in vsem sestram tržaške province. Odbor podeljuje nagrado ženski ali skupini žensk, katerih življenje odlikujejo izkušnja vere ter ena ali več vrednot, ki so odlikovale življenje in delo Nadje Maganje – predvsem vera, molitev, ljubezen za raziskovanje na področjih zgodovine, znanosti, družbenih ved in kulture, nadalje pisanje kot sredstvo za posredovanje osebne izkušnje in zavzetosti, služba bližnjemu, ljubezen za ekumenski in medverski dialog, pedagoška izkušnja, solidarnost z revnimi in potrebnimi, varstvo človekovih pravic.

Z Vlasto Novak.jpg
Z Vlasto Novak.jpg

Prva Nagrada Nadja Maganja je bila podeljena 22. februarja 2010 dr. Metki Klevišar. Naslednje nagrajenke so bile Tamara Chicunova, Tržačanka Laura Famea, Slovenka iz Argentine Angelca Klanšek, Jane Gondwe iz Malawija, Berta Vremec in Ljuba Smotlak iz Trsta, Anna Illy ter Duja Kaučič Cramer, nato še Berta Golob in v lanskem letu Silvia Marangoni.

Polna Peterlinova dvorana na sedežu Društva slovenskih izobražencev v Trstu je dokaz, da se je odbor odločil pravilno. Sestra Gabrijela se je rodila v Kamniku. Po koncu druge svetovne vojne se je z družino preselila na avstrijsko Koroško, kjer je v Št. Petru v Rožu pristopila k šolskim sestram. Pozneje je prišla v Trst, kjer je odkrivala lepoto redovnega življenja. Noviciat je opravljala v kraju Grottaferrata v bližini Rima. Obiskovala je papeško univerzo Marija Assunta in se predala predvsem literarnim predmetom. Tu je ostala do leta 1975 in se potem vrnila v Trst. Po upokojitvi se je za šest let preselila v podružnico v Aleksandrijo v Egiptu. Po vrnitvi v Trst spet aktivno deluje pri šolskem pouku in pripravi na prejem zakramentov.

Spomin na Nadjo je obudil predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergij Pahor, o nagrajenki oz. nagrajenkah je spregovorila Majda Cibic, Vlasta Novak je obudila spomin na otroška in mladostna leta s sestro Gabrijelo. Kulturni program sta oblikovala otroški pevski zbor, ki ga vodi s. Karmen in fantovska pevska skupina iz Devina, ki jo vodi Mirko Ferlan. Izvirni kip je izdelala kiparka Zalka Arnšek.

Zborček
Zborček

V Peterlinovi dvorani
V Peterlinovi dvorani

Posnetkom s podelitve prisluhnite v oddaji Slovencem po svetu in domovini v nedeljo, 24. februarja 2019, ob 17.02.

Ne spreglejte: