Ljubljana, petek, 18. oktober 2019, 10:59

Revizorji kritično o Junckerjevem skladu: Ni dovolj geografsko uravnotežen

Juncker predstavlja naložbeni načrt
Foto © Alen Salihović

Delovanje Evropskega sklada za strateške naložbe ni dovolj geografsko uravnoteženo. Kot ugotavlja Evropsko računsko sodišče, je program bolj naklonjen večjim starim članicam Evropske unije z dobro razvitimi spodbujevalnimi bankami, kot so Francija, Italija, Španija in Nemčija. Podoben očitek je pred kratkim izrekla Slovenija.

Evropski sklad za strateške naložbe je bil ustanovljen leta 2015. Sodil je v naložbeni načrt za Evropo, katerega pobudnik je bil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Cilj je bil odpraviti naložbeno vrzel, ki je nastala po finančni in gospodarski krizi. Prvotna namera je bila, da bi Evropska investicijska banka s 16 milijardami evrov proračunskega jamstva Evropske unije in petimi milijardami lastnih sredstev zagotovila približno 61 milijard evrov financiranja. S tem naj bi do lanskega julija spodbudila dodatnih 315 milijard evrov strateških naložb.

Revizorji priznavajo, da je bil program uspešen pri zbiranju finančnih sredstev, a dodajajo, da so zneski privabljenih naložb morda precenjeni. Dvomijo, da gre res za 335 milijard evrov. Prav tako navajajo, da je bil del sredstev namenjen projektom, ki bi lahko pridobili ostale vire javnega ali zasebnega financiranja, a so njihovi nosilci dajali prednost omenjenemu skladu, saj je bilo to bodisi ceneje ali je zagotavljalo daljše obdobje odplačevanja. "Te ocene so bile podane z uporabo dobro uveljavljenih in spoštovanih metod. Izračun je javno dostopen," na očitek odgovarja tiskovna predstavnica Evropske komisije Annika Breidthardt. Prepričana je, da Evropsko računsko sodišče ne kaže prave slike. "Nekoliko smo presenečeni, da je program, ki so ga kot uspešnega prepoznali tako Evropski parlament kot voditelji članic, deležen negativnih poročil."

V prihodnjem večletnem proračunu Evropske unije se obeta nov naložbeni program. Slovenija želi, da bi bile v njem več pozornosti deležne majhne države.

Ne spreglejte: