Ljubljana, torek, 25. junij 2019, 13:52

Jernejevega kanala ne bodo več kazila zapuščena in tudi potopljena plovila

Piranski zaliv
Foto © Wikipedija

Podobo Jernejevega kanala tik ob glavnem vhodu v Sečoveljske soline že leta kazijo zapuščena in tudi potopljena plovila. Direkcija za vode je lansko jesen pozvala njihove lastnike, naj jih odstranijo. Naletela je na gluha ušesa.

"Če pogledamo številke, je rezultat poziva odstranjeno eno samo opuščeno plovilo. Ostalo jih je še 15," nam je pojasnil direktor Tomaž Prohinar. Resorni minister Jure Leben je že pred časom napovedal, da bo šla država sama v akcijo, če ne bo premikov. Začetek del je predviden ta teden. "Za odstranjevanje smo angažirali svojega koncesionarja, izvajalca službe čiščenja celinskih voda. Pridobljena so vsa dovoljenja. Tehnično gledano bodo z uporabo različne mehanizacije, od dvigal, avto dvigal do plovnega bagra ta plovila dvignjena, prestavljena na kopno, naložena na kontejnerje in nato transportirana v Avstrijo na uničenje."

Kdo bo plačal račun? "Za plovila, za katera ni bilo mogoče ugotoviti lastnikov, to so plovila, ki jih bomo začeli odstranjevati, bo stroške pokrila direkcija za vode. Za ostala plovila, katerih lastniki so znani oziroma imajo plovila registrske oznake, postopke vodi inšpektorat za okolje in prostor, ki nalaga to odstranitev lastnikom," je odgovoril Prohinar. V prihodnjih mesecih bodo sledili nadaljnji koraki za sanacijo stanja.

Ne spreglejte: