Ljubljana, ponedeljek, 17. junij 2019, 13:00

Zavod Živim z ovadbo na vrhovno državno tožilstvo in policijo

Plakat Zavoda Živim na avtobusu LPP
Foto © Zavod Živim

Potem ko so nam z LPP-ja odgovorili, da so oglase Zavoda Živim odstranili, ker naj bi vzbujali nestrpnost, niso pa nam pojasnili do koga in na kakšen način, smo se obrnili tudi na Varuha Človekovih pravic in Slovensko oglaševalsko zbornico. S slednje smo dobili odgovor, da bodo primer obravnavali, ko bodo prejeli uradno pritožbo zaradi odstranitve oglasa. Še vedno pa ni jasno, po katerih merilih in kdo odloča, kaj je nestrpno in kaj ni. Medtem pa nam je direktorica Zavoda ŽIV!M Darja Pečnik sporočila, da je omenjeni zavod 21. decembra podal ovadbo na vrhovno državno tožilstvo in policijo.

"Prepričani smo, da je bilo z odstranitvijo našega oglasa z avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa storjeno kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti po 131. členu Kazenskega zakonika. Menimo, da je bil ZAVOD ŽIVIM prikrajšan oz. omejen za človekovi pravici in temeljni svoboščini do svobode izražanja iz 39. člena Ustave Republike Slovenije in svobode vesti oziroma veroizpovedi iz 41. člena Ustave Republike Slovenije.

Poslanstvo ZAVODA ŽIVIM je namreč v javnosti izražati prepričanje, da ima vsak človek pravico do življenja od spočetja do naravne smrti in je potrebno pomagati ženskam ter njihovim družinam pri soočenju z nenačrtovano nosečnostjo in pri prenašanju trpljenja zaradi posledic splava ter v javnosti dvigovati zavest o odgovornosti za aktivno graditev kulture življenja (http://www.zavod-zivim.si/zavod-zivim/kdo-smo/)", je za naš radio povedala Pečnikova.

V naslednjih dneh bo Zavod Živim podal pritožbo tudi na oglaševalsko razsodišče v okviru Slovenske oglaševalske zbornice. O drugih pravnih možnostih pa želijo pridobiti še več informacij s strani različnih pravnih strokovnjakov.

"O nadaljnjih odločitvah vas bomo sproti obveščali. Hvala vsem za podporo", še pišejo iz Zavoda Živim.

Magnetek Zavoda Živim za na avto ali hladilnik
Magnetek Zavoda Živim za na avto ali hladilnik

Uradni odgovor Slovenske oglaševalske zbornice:

Do poslovne odločitve ponudnika oglasnih mest se Slovenska oglaševalska zbornica - SOZ ne more opredeljevati, tudi Slovenski oglaševalski kodeks - SOK določa, da se o primernosti / skladnosti oglaševanja z določili Kodeksa presoja izključno v obsegu, kot ga opredeljuje. In Kodeks v uvodnih poglavjih v oddelku Tolmačenje med drugim določa tudi:

»Slovenski oglaševalski kodeks se ukvarja predvsem z vsebino in obliko oglaševanja, ne pa s pogoji poslovanja ali z izdelki. SOK se ne ukvarja s pogodbenimi razmerji med oglaševalci in potrošniki, prav tako ni instrument presoje o tem, ali je izdelek vreden svoje cene.

Niti SOZ niti Oglaševalsko razsodišče ne delujeta kot razsodnika med nasprotujočimi si ideologijami in poslovnimi interesi.«

Zbujanje nestrpnosti je po veljavnih predpisih na področju medijev v Sloveniji prepovedano. Ker se tudi oglaševanje uvršča med programske vsebine, to velja tudi za oglaševalske vsebine. Avtobusi LPP sicer medij niso, se pa uvrščajo med druge nosilce informacij in vsebinska določila, ki veljajo za oglaševanje po ZMed tako veljajo tudi zanje. Edino pristojno za presojo skladnosti oglaševanja z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa je Oglaševalsko razsodišče, ker gre za že objavljeno oglaševanje se bo Razsodišče o predmetnem oglasu lahko izrekalo le na podlagi pritožbe. Pritožbo lahko vloži kdorkoli, tako fizična kot pravna oseba, ki oceni, da oglaševanje ni skladno z določili SOK. V primeru, ko je pritožnik fizična oseba, mu je pred vsemi javnostmi zagotovljena anonimnost, njegovi podatki so poznani izključno članom in sekretarju Razsodišča vsi so zavezani molčečnosti. Anonimnih pritožb pa Razsodišče ne obravnava. Naročnik oglasa se v dvomu lahko odloči tudi za samoprijavo, kar tudi svetujem v tem primeru, če želite presojo oglaševanja s strani SOZ / Oglaševalskega razsodišča. Vse ključne informacije o postopku, ki je izjemno enostaven, so objavljene na spletnem mestu Zbornice.

Zakon o medijih ne določa, kdo presoja ali gre pri medijski vsebini, kar je tudi oglaševanje, za spodbujanje nestrpnosti, take vsebine le eksplicitno prepoveduje. V medijih je za skladnost vsebin z določili ZMed odgovoren medij / v njegovem imenu odgovorni urednik.

Kot rečeno, svetujem, da se skladnost oglasa z določili Kodeksa preveri skozi postopek pritožbe Oglaševalskemu razsodišču. Dodajamo, da Oglaševalsko razsodišče odloča le o skladnosti oglaševanja z določili SOK, o njegovi skladnosti z veljavnimi predpisi pa se ne izreka, saj za to nima pooblastil.

Ne spreglejte: