Ljubljana, četrtek, 23. maj 2019, 23:01

Dr. Kajfež Bogataj: Katovice so pomembne za razčiščenje položaja

Posledice podnebnih sprememb
Foto © telegraph.co.uk

Katovice na Poljskem gostijo 24. zasedanje konference pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Temeljni cilj razprav, vrstijo te dni, je sprejetje tako imenovane knjige pravil za izvajanje pariškega sporazuma od leta 2021 naprej. Predstavniki skoraj 200 držav imajo težko nalogo, na kar je za naš radio med drugimi opozorila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj. Da bodo poskrbele, da se bo slišal tudi glas Cerkve in njen nauk, so se zavezale katoliške organizacije.

Pariški sporazum je bil sprejet pred tremi leti. "Njegova glavna zaveza je, da bomo v prihodnjih 12 letih, to pomeni do leta 2030, izpuste že znižali za petino," je spomnila dr. Kajfež Bogatajeva. Kot je dodala, je to velik podvig. Med drugim tudi zato, ker pariški sporazum nima tistega, kar običajno razumemo pod pojmom akcijski načrt. "Kaj pa zdaj? Kaj konkretno bomo naredili? Katere države in koliko bodo zmanjšale izpuste? Ne smemo pozabiti, da je del pariškega sporazuma tudi polnjenje denarnega sklada za pomoč državam v razvoju pri prilagajanju."

Po besedah dr. Kajfež Bogataj bo zdaj šlo zares. Države so namreč obljube, ki so bile podlaga za pariški sporazum, zastavile preveč ohlapno. "Drvimo v svet, ki se bo ogrel tri stopinje in več, če države resnično ne bodo bolj ambiciozno pristopale. Še ena stvar, ki jo pogreša tudi znanost, je, da je v času od sprejetja pariškega sporazuma do danes prišlo novo poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe, ki opozarja, da sta dve stopinji preskromen cilj ter da bi bilo treba zaostriti zahteve po zmanjševanju in bi morali doseči ogrevanje le 1,5 stopinje."

Podnebno konferenco na Poljskem sestavljajo zasedanje na visoki ravni in tehnična pogajanja, vse skupaj naj bi vodilo v pripravo knjige enotnih pravil, ki bi bila v samem bistvu podlaga za oblikovanje nacionalnih podnebnih ciljev. "Ko bomo imeli knjigo pravil, vsaj izgovorov, da nihče ni vedel kdo, kaj, kaj in kako, ne bo več."

Dr. Kajfež Bogataj skrbita pomanjkanje politične volje ter nezaupanje med razvitimi in nerazvitimi državami, a vseeno verjame, da bomo v teh dveh tednih v boju proti podnebnim spremembam stopili naprej. "Koraki bodo. Ampak običajno so prekratki in premalo odločni. Časa zmanjkuje." Kot je dodala dr. Kajfež Bogataj, so Katovice pomembne predvsem za razčiščenje položaja.

Da bi morale biti mejnik na poti, določeni leta 2015, so medtem prepričani predstavniki Katoliške Cerkve s petih celin. V posebni izjavi so zapisali, da se je treba upreti skušnjavi iskanja kratkoročnih rešitev. Poudarili so pomen soočanja s temeljnimi vzroki in dolgoročnimi posledicami podnebnih sprememb. Na podnebno konferenco na Poljsko je svojo delegacijo poslal tudi Sveti sedež. Katovicam se prav tako že bližajo podnebni romarji. Kot je znano, so na svoji poti, ki so jo začeli 2. oktobra, prečkali Slovenijo.

Ne spreglejte: