Ljubljana, sreda, 24. julij 2019, 09:12

Spomenica SSO in SKGZ v Ljubljano in Rim

Rudi Pavšič in Walter Bandelj
Foto © Svet slovenskih organizacij SSO

Datoteke za prenos:

Krovni organizaciji slovenske manjšine v Italij, Svet slovenskih organizacij SSO in Slovenska kulturno gospodarska zveza SKGZ sta pripravili spomenico o aktualnem stanju slovenske narodne skupnosti v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini, ki sta jo posredovali osrednjim državnim oblastem Republike Slovenije, v prihodnjih dneh jo bosta tudi italijanskim državnim oblastem.

Organizaciji izpostavljata določila zaščitnega zakona iz leta 2001, ki še niso uresničena, med drugim tudi to, da ima slovenska narodna skupnost pravico do olajšanega zastopstva v italijanski poslanski zbornici in senatu.

Poleg tega so še vedno prisotne težave pri pravilnem zapisovanju slovenskih imen in priimkov na nekaterih italijanskih dokumentih, prav tako ni v celoti izpolnjena pravica do uporabe slovenskega jezika v odnosu do javne uprave, niso postavljene še vse dvojezične table, odprto je vprašanje poučevanja slovenskega jezika v Železni in Kanalski dolini, neuresničene so zaveze glede glasbene vzgoje.

Italija se je tudi obvezala, da bo slovenski narodni skupnosti vrnila goriški Trgovski dom in tržaška Narodna domova (pri Svetem Ivanu in v Ulici Filzi) kar tudi še ni v celoti uresničeno.

Omenjajo tudi, da so zakonsko določene finančne obveznosti Italije, ki za obdobje od 2017 do 2019 znašajo 10 milijonov evrov letno.

Ne spreglejte: