Ljubljana, sreda, 21. november 2018, 19:16

Neisserju Einspielerjeva nagrada

Heinrich Neisser
Foto © Stefanie Starz

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) bosta letošnjo Einspielerjevo nagrado podelila pravniku in bivšemu drugemu predsedniku avstrijskega državnega zbora dr. Heinrichu Neisserju.

Neisser bo nagrado prejel v zahvalo za njegovo dolgoletno prizadevno delovanje v prid koroškim Slovencem, predvsem za njegovo sodelovanje pri predlogih za avstrijski zakon o narodnih skupnostih, njegov doprinos k znanstvenim projektom za zaščito narodnih skupnosti ter za njegovo javno zavzemanje za pravice narodnih skupnosti.

Podelitev bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu (10.-Oktoberstraße 25/I). Slavnostni govornik bo dr. Valentin Inzko.

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza od leta 1988 dalje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko meja Koroške za njihovo razumevanje in njihov angažma za probleme slovenske narodne skupnosti na Koroškem.


Andrej Einspieler, msgr. prof.
(Sveče, 13. 11. 1813 – Celovec, 16. 1. 1888)

Duhovnik, politik, publicist in kulturnik. Kot duhovnik je deloval v različnih krajih na Koroškem, od 1846 naprej v Celovcu, katehet in profesor slovenščine na realki (do 1882).

V letu 1848 soustanovil (politično) Slovensko društvo v Celovcu, po letu 1848 eden najvidnejših političnih publicistov na Koroškem. Ustanovil več časopisov, m.dr. Slovenca, Mir, Stimmen aus Innerösterreich. Leta 1851 skupaj s škofom A. M. Slomškom in prof. A.

Janežičem soustanovitelj in prvi predsednik Društva sv. Mohorja (pozneje Družba sv. Mohorja, danes Mohorjeva – Hermagoras), za versko, kulturno in politično življenje (koroških) Slovencev nadvse pomembne ustanove (predvsem izdajanje knjig in časopisov v slovenščini).

A. Einspieler se je zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev je bil tudi poslanec v koroškem deželnem zboru (1862-63; 1871-78 in 1880-88).

V publikacijah v nemškem jeziku (Stimmen aus Innerösterreich, 1861 – 63; Draupost, 1863 – 66; Kärntnerblatt, bzw. Kärntner Volkstimme; 1869 – 83) je podpiral slovenske zahteve zlasti glede jezikovnih pravic v šolah in uradih.


Dosedanji dobitniki Einspielerjeve nagrade

 • 1988 Dr. Valentin Inzko, dkfm. Dr. Ernst Waldstein
 • 1989 Univ. Prof. Dr. Günther Hödl
 • 1991 Dr. Rudolf Kirchschläger
 • 1992 Univ. Prof. Dr. Anton Pelinka
 • 1993 Prof. Philipp Rauscher
 • 1994 Dr. Artur Roßbacher
 • 1995 Dr. Hubert Frasnelli
 • 1996 Dr. Egon Kapellari
 • 2000 ORF – GI Gerhard Weiss, ORF – LI Gerhard Draxler
 • 2001 Dr. Luis Durnwalder
 • 2002 Prof. Mag. Hans Mosser
 • 2003 Eva Liaunig, Dkfm. Herbert Walter Liaunig
 • 2004 Veit Berg
 • 2005 Univ. Prof. Dr. Heinz Dieter Pohl
 • 2006 Univ. Prof. Dr. Peter Gstettner
 • 2007 Bundesministerin a. D. Dr. Hilde Hawlicek
 • 2008 Prof. Hans Piccotini postum
 • 2009 Franz Pacher
 • 2010 Karl Bertram Steiner
 • 2011 ÖR Walfried Wutscher
 • 2012 Dr. Alois Schwarz
 • 2013 Peter Handke
 • 2014 Hellwig Valentin
 • 2015 Hubert Budai
 • 2016 Einspielerjev večer
 • 2017 Dr. Martha Stocker


Ne spreglejte: