Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 18:28

Prodaja NLB naj bi bil končana sredi novembra

NLB
Foto © Nika Gorenc

Slovenski državni holding in NLB sta danes v skladu z napovedmi objavila namero za prvo javno ponudbo delnic na ljubljanski in londonski borzi. S tem se prodaja še ne bo začela, pač pa bodo kupci lahko naročila za nakup delnic NLB oddali v prvem novembrskem tednu.

Najprej bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Skupno bo na voljo skoraj 75 odstotni delež NLB. Država se je k privatizaciji banke zavezala že pred petimi leti, če je želela dobiti soglasje Evropske komisije za sanacijo banke z državno pomočjo. Najmanj polovico banke mora prodati do konca leta, preostanek pa do konca prihodnjega leta. Današnji najavi bo okoli 26. oktobra sledila objava prospekta z razponom cene za delnico in s tem uradni začetek prodaje. Če ne bo zapletov, bodo kupci lahko naročila za nakup delnic NLB oddali v prvem tednu novembra. Ko bodo naročila zbrana, se bo določila prodajna cena. Delnice bodo začele kotirati na Ljubljanski borzi in na borzi v Londonu. S tem bodo prodajni postopki za NLB uradno zaključeni, po načrtih naj bi se to zgodilo do sredine novembra. NLB je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji s 20,8-odstotnim tržnim deležem kreditov in 24,6-odstotnim tržnim deležem depozitov. Hkrati ima vse večjo tudi ponudbo življenjskega in premoženjskega zavarovanja. Kot pravi predsednik uprave banke Blaž Brodnjak, je skupina vzdržno dobičkonosna, največja v Sloveniji in ima vodilni položaj na izbranih trgih v jugovzhodni Evropi. V zadnjih letih je dosegla uspešen preobrat, ki se odraža v stabilnem finančnem in operativnem poslovanju. Po oceni Brodnjaka je današnja najava pomemben mejnik. Predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga Lidija Glavina pa je dodala, da se sedaj znova začenja postopek privatizacije, skladno s strategijo, hkrati se pričakuje, da bo NLB tudi v prihodnje ustvarjala vrednost kot družba v zasebni lasti. Od konca leta 2013 skupina beleži 18 zaporednih dobičkonosnih četrtletij, slaba posojila so se znižala z 19,3 na 8,3 odstotka. In cilj prodaje? Ekonomist dr. Matej Lahovnik je v nedavnem pogovoru ocenil: »Mislim, da bi moral biti cilj iztržiti čim več in s tem vsaj malo pokriti javni dolg, ki je nastal s sanacijo bank.«

Ali se bo to uresničilo, pa bo odvisno tudi od cene delnice.

Ne spreglejte: