Ljubljana, sobota, 23. februar 2019, 20:00

Šolstvo v minulem mandatu in kako naprej

0:00
0:00
Šola, razred.
Foto © splet

"V precejšnjem delu politike se še vedno bojijo, da bi učitelji in učenci razmišljali s svojo glavo!"

Trenutki po odstopu vlade in razpustitvi parlamenta so primerni za oceno različnih področij javnega delovanja. Tako smo v včerajšnjem »Pogovoru o« pozornost namenili reševanju in nereševanju vprašanj s področja šolstva. Mandat je med drugim zaznamovala nesposobnost vladajočih, da bi uresničili odločbo ustavnega sodišča o tem, da je država dolžna v celoti financirati javni program v zasebni šoli. Z gosti Mojco Škrinjar, Ljudmilo Novak in Markom Zidanškom smo skušali najti vzroke za to, zakaj ni prišlo do odprave neustavnosti pri financiranju zasebnega šolstva. Med razlogi je določena neusklajenost v koaliciji, staro sovraštvo do krščanstva, strah pred drugačnostjo in tudi pred tem, da bi učitelji in učenci razmišljali po svoje.

Učenci na poti v razred
Učenci na poti v razred

Šolstvo je vedno aktualno, saj je sestavni del našega vsakadana. Je utečeno, a kljub temu podvrženo spremembam, ki jih narekuje stroka, vzporedno z njo pa tudi politika. Kakšne naloge ima pri tem stroka in kakšne politika? Marko Zidanšek je glede tega dejal: »Jaz si želim predvsem življenjskih odločitev na vseh področjih, tako tudi na šolskem področju.« Odhajajoča vlada se hvali z novelo zakona o visokem šolstvu, z zakonom o vajeništvu, tudi zakonom o športu, s tem, da je več sredstev namenjenih znanosti … A glede dosežkov na področju šolstva v zadnjih letih sta Ljudmila Novak in Mojca Škrinjar precej usklajeni: »Moram reči, da se ni zgodilo nič velikega, odločujočega in zelo pomembnega.« »... kljub trudu, ki je bil viden, rezultati niso prav bogati.«

Posebno pozornost smo namenili predlogom Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, ki bi jih bilo potrebno izvesti za boljši razvoj šolstva. Ta je oblikovala je sedem predlogov: preureditev učnih načrtov, zagotovitev enotnega sistema zagotavljanja kakovosti v osnovnih šolah, stabilna učbeniška politika in uravnoteženje sestave svetov osnovnih šol … Zanimalo nas je tudi, kaj pomladne stranke načrtujejo za to področje. Kot je povedal Marko Zidanšek, je SLS »šolsko reformo zastavila na več praktičnih uporabnih znanj, zdravemu načinu življenja. Vse to, kar se je z leti nabralo, je treba enostavno presejati; postaviti na spremenjene, posodobljene sisteme, predvsem zaradi uporabnih znanj, zaradi možnosti naših mladih, da bodo imeli zaposljive poklice ...« Mojca Škrinjar je povedala, da v SDS namenjajo posebno pozornost na znanju temelječi družbi. »Temelj tega je kakovost, dober učitelj, dober ravnatelj, brezplačna in kakovostna učna gradiva … učni načrti, ki dopuščajo avtonomijo in kreativnost tako učiteljem kot učencem in odlično strokovno šolstvo. Strokovnemu šolstvu je treba dati tisto odličnost, da se bodo madi odločali tudi za strokovne poklice.« Ljudmila Novak pa je za Novo Slovenijo povedala: »Mi smo naš program zgradili nekako na kompetencah, ki jih je sprejela tudi evropska unija: na primer komunikacija v materinem jeziku, socilana in državljanska kompeteca - več ukrepov vzgajati in izobraževati za domoljubje, državljansko pismenost in demokratične vrednote - inovativnost in podjetnost ...«

Še več o vprašanjih, ki smo jih načeli, pa v posnetku oddaje Pogovor o.

Ne spreglejte: