Ljubljana, ponedeljek, 27. maj 2019, 07:15

Romanje obeh Goric: »Bog je mlad, Marija je mlada«

Sveta Gora
Foto © Revija Ognjišče

V nedeljo, 27. maja, bo ob 16. uri na Sveti Gori tradicionalno – že 30. srečanje dveh Goric. Somaševanje bosta vodila koprski škof Jurij Bizjak in goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. Geslo letošnjega skupnega romanja je »Bog je mlad, Marija je mlada«.

Začetki srečanj dveh Goric segajo v Božji Materi Mariji posvečeno leta 1988, v katerem so se poživila različna romanja. Prvo romanje je pripravila goriška nadškofija, k sodelovanju pa so povabili tudi romarje iz koprske škofije oziroma njenega novogoriškega dela. »Sodelovanje se je nadaljevalo tudi drugo leto, ko je bila na Sveti Gori 450-letnica, od kar se je Marija prikazala Urški Ferligojevi. Ti dve romanji sta bili izhodišče za odločitev, da bodo romanja potekala vsako leto. Srečanje se je pozneje preimenovalo v romanje dveh škofij, umeščeno pa je na zadnjo nedeljo v maju,« pojasnjuje p. Simon Peter Berlec, gvardijan in rektor bazilike Kraljice Svetogorske.

Namen tovrstnih srečanj je bilo vedno v oživljanju tega, kar je Goriška na nek način vedno živela, je povedal p. Simon Peter. »To je duhovna enovitost v različnosti narodov, kultur, pa tudi jezikov. Sveta Gora je bila v različnih zgodovinskih obdobjih vedno simbol edinosti. In leta 1947, ko je bila vzpostavljena meja med Jugoslavijo in Italijo, je v pokrajino in odnose med narodoma uklesala veliko zarezo. Ljudje z obeh strani meje so si na različnih področjih in nivojih prizadevali presegati to mejo. Medškofijska srečanja na Sveti Gori so pripomogla tudi k medsebojnim stikom na cerkvenem področju.« Kraljica Svetogorska tako k sebi zbira različne narode, predvsem Slovence, Italijane in Furlane, pa tudi avstrijske romarje. Po patrovih besedah tako Sveta Gora vzgaja in tudi oblikuje za medsebojno sožitje.

Geslo letošnjega romanja je »Bog je mlad, Marija je mlada.« Bogoslužje v slovenskem, italijanskem, furlanskem in latinskem jeziku bosta vodila goriški nadškof msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli in koprski škof Jurij Bizjak.

Leta 1995, ko je bila 50-letnica konca 2. svetovne vojne, je bilo na severni zid svetogorske bazilike postavljeno obeležje Concordia et pax (Sloga in mir). Obeležje spominja na trpljenje goriškega naroda v 20. stoletje. Od takrat se romarsko bogoslužje vedno sklene pri tem obeležju, kjer se moli v prošnji za mir, spravo in slogo.

Ne spreglejte: