Ljubljana, četrtek, 17. januar 2019, 05:46

Evropski strokovnjaki: Ne lažne novice, ampak dezinformacije

0:00
0:00
Evropska unija je zagrizla v problem dezinformacij
Foto © Pixabay

Skupina strokovnjakov, ki pomaga Evropski komisiji pri oblikovanju strategije za spopadanje s tako imenovanimi lažnimi novicami, je opravila prvi del naloge. Omenjeno besedno zvezo je zamenjala z izrazom dezinformacije, ocenila je namreč, da je ustreznejši. V poročilu je poleg definicije naštela tudi več priporočil.

Strokovnjaki so dezinformacije opredelili kot vse oblike napačnih, netočnih ali zavajajočih informacij, ki so oblikovane, predstavljene ali širjene z namenom škoditi javnosti ali za dobiček. Do tega, da bi pojem morali definirati, je bil zadržan profesor dr. Žiga Turk z ljubljanske univerze, ki med drugim sodeluje v skupini. "Takoj ko začnemo govoriti o škodljivih posledicah, se lahko ne strinjamo o tem, katera beseda, kateri govor, katera novica ima lahko škodljive posledice in katera ne. To je konec koncev lahko tudi del politične ocene," je pojasnil v pogovoru za naš radio.

Dr. Turk prepričan, da bi se smiselne ukrepe, ki niso v nasprotju z evropskimi dokumenti o človekovih pravicah, dalo zapisati tudi brez nje. "Tisti, ki smo razmišljali, da se da shajati brez te definicije, smo bili v manjšini. Težava takih definicij je, da so lahko preveč elastične, ko postanejo podlaga za vpletanje, vmešavanje v sporočanje na internetu. To pomeni, da lahko ukrepi zajamejo tudi govor in novice, ki morda niso dezinformacije. Tukaj obstajajo neka tveganja." Obenem je priznal, da je v poročilu tudi veliko zavez, s katerimi Evropska unija zagotavlja, da zagovarja pravico do svobode govora in je proti vsaki obliki cenzure.

Priporočila gredo po besedah dr. Turka v dve smeri. V tisti, ki je dobra, se med drugim ukvarjajo s krepitvijo sposobnosti ljudi, da ocenjujejo medijski prostor in novice, ki so jim servirane, podpirajo organizacije, ki se ukvarjajo s preverjanjem informacij, prav tako spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju. "Nimamo namreč nekih zelo trdnih znanstvenih dokazov o tem, da zaradi dezinformacij ljudje spreminjajo svoja stališča, da drugače glasujejo na volitvah, da jih to zavede pri življenjskih odločitvah," je dodal. V slabšo smer gre po mnenju dr. Turka predlog o vzpostavitvi koalicije deležnikov, ki bi bdela nad izvajanjem in rednim pregledovanjem dogovorjenih ukrepov. "Zdaj bomo opazovali, kakšne rezultate bo prineslo delo te koalicije. Predvidoma novembra se bomo znova sestali in ocenili, ali je napredek zadovoljiv," nam je še povedal dr. Turk.


Ne spreglejte: