Ljubljana, sreda, 12. december 2018, 11:25

Trgovina z ljudmi ostaja velik problem, na to opozarja tudi Slovenska Karitas

Simbolna slika
Foto © Evropska komisija

18. oktobra Evropa posebno pozornost namenja globalnemu problemu trgovine z ljudmi. Kriminalne mreže namreč trgujejo z ljudmi znotraj posameznih držav kot tudi mednarodno. Žrtve so prisiljene v različne novodobne oblike suženjstva, kot so prisilne poroke, prisilno delo, spolno izkoriščanje, prisilno beračenje, prisilno izvajanje kaznivih dejanj in trgovanje z organi, tkivi in krvjo. Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi zaznamujemo tudi v Sloveniji.

Slovenska Karitas opozarja, da humanitarne krize, nestabilne ali vojne razmere, ki so povezane z grobim kršenjem človekovih pravic, posameznike in skupnosti silijo k selitvam. Kot dodaja, so begunci in migranti, še posebej otroci, med tistimi, ki lahko najhitreje postanejo žrtve različnih krutih oblik izkoriščanja. Slovenska Karitas še poudarka, da trgovci z ljudmi svoje žrtve obravnavajo kot predmete, ki jim prinašajo dobičke. Ko so žrtve enkrat ujete v ta krog, je njihovo življenje bistveno prikrajšano za dostojanstveno obravnavo, ki si jo zasluži slehernik.

V državah Evropske unije 21 odstotkov vseh registriranih žrtev trgovine z ljudmi predstavljata prisilno delo in delovno izkoriščanje. A je to le vrh ledene gore, saj razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite. Prisilno delo žrtve izvajajo neprostovoljno, pod grožnjo s kaznijo, pri tem sta ogroženi njihova svoboda in dostojanstvo. Kot še navaja slovenska vlada v sporočilu za javnost, delodajalci v mnogih primerih izkoriščajo socialno ranljivost delavcev in jo zlorabljajo za podrejanje. Podatki raziskovalcev in različnih nadzorstvenih ustanov kažejo, tako naša vlada, da je tudi v Sloveniji v zadnjem desetletju prišlo do postopnega, vendar izredno velikega povečanja števila kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev, a v nobenem primeru ni bilo ugotovljeno kaznivo dejanje.

V Sloveniji ta dan zaznamujemo z dvema projektoma, ki se vsebinsko osredotočata na trgovino z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Namen prvega je ozaveščanje odločevalcev v javnem sektorju o tveganjih pri najemanju zunanjih izvajalcev storitev, o pogostih kršitvah pravic delavcev, ki so sestavni del poslovnega modela podizvajalcev, ter o odgovornosti naročnika, da zazna in prepozna izkoriščanje, prisilno delo ali celo trgovino z ljudmi. Drugi projekt naslavlja potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela, izvaja ga socialno podjetje Iz principa, ki od danes do 27. oktobra v Ljubljani odpira t. i. sobo pobega, v kateri lahko obiskovalci na lastni koži preizkusijo pasti izkoriščevalskega dela.

V boju proti različnim oblikam trgovine z ljudmi je dejavna tudi Slovenska Karitas. Že od leta 2006 nudi pomoč žrtvam trgovine z ljudmi prek programov, ki jih sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za notranje zadeve. S preventivnimi delavnicami za osnovnošolce, srednješolce in širšo skupnost želi Slovenska Karitas prispevati k osvetlitvi teme, ki obdaja trgovino z ljudmi.

Vira: Slovenska Karitas, Vlada RS


Ne spreglejte: