Ljubljana, ponedeljek, 16. julij 2018, 08:54

Začenja se predčasno glasovanje na referendumu o drugem tiru

Volilna skrinjica
Foto © MNZ

Začenja se predčasno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru, ki bo sicer v nedeljo. Volivci lahko svoj glas predčasno oddajo od danes do četrtka med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Glasovanje bo potekalo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

Okrajne volilne komisije v teh dneh volivcem pošiljajo obvestila o volišču, kamor so vpisani v volilni imenik. Tudi če obvestila še niso prejeli, se lahko udeležijo predčasnega glasovanja, svojo istovetnost pa morajo v vsakem primeru izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Predčasno glasovanje sicer poteka na enak način, kot bo na dan referenduma, volivci obkrožijo za ali proti.

V sredo pa se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. Isti rok velja tudi za tiste volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju.

Enako velja za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Ti lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Prav tako srede, 20. septembra, morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.


Ne spreglejte: