Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 04:54

Naš gost biseromašnik prof. dr. France Oražem

Dr. France Oražem
Foto © Jože Bartolj

Rojen je bil 5. avgusta 1930 v Globeli pri Sodražici in v oddaji Naš gost smo ga gostili prav na njegov 87. rojstni dan. Vsa Oražmova družina je bila predana veri in slovenstvu. Očetova brata Jožef in France sta bila duhovnika.

Tudi dve očetovi sestri sta bili redovnici: Marija, sestra sv. Križa, in Alojzija, karmeličanka. V začetku nam je povedal nekaj besed o družini, otroških letih in o Sodražici med drugo svetovno vojno. Poznal je tudi učiteljico Ivanko Novak, rojena Škrabec, ki so jo partizani ubili v visoki nosečnosti. Leta 1943 je uspel priti v Ljubljano in se vpisati na Škofijsko klasično gimnazijo, ki je takrat domovala v prostorih Baragovega semenišča. Po vojni je obiskoval klasično gimnazijo in maturiral leta 1951.

Kljub temu, da temu niso bili naklonjeni časi, je v njem dozorela odločitev za duhovni poklic. Vstopil je v Bogoslovje v Ljubljani in obiskoval ljubljansko Teološko fakulteto, ki so jo ravno takrat (1952) izključili iz Univerze. Na kratko nam je opisal spomine na profesorje Cajnkarja, Trstenjaka, Janžekoviča, ki so škofu Vovku delali sive lase … Sam pravi, da so bili sicer predani Cerkvi.

Biseromašnik prof. dr. France Oražem
Biseromašnik prof. dr. France Oražem

V duhovnika ga je 29. junija 1957 posvetil škof Anton Vovk. V Sodražici je bil takrat župnik Stanislav Lenič, kasnejši ljubljanski pomožni škof, ki je pred tem zorel v zaporu. Po novi maši je bil kaplan v župniji Ljubljana–Šentvid do 1960 in zatem v župniji Ljubljana–Sv. Jakob, kjer se je že pripravljal na študij v Rimu. Leta 1963 je doktoriral iz dogmatike z disertacijo Dogmatični nazori Primoža Trubarja. Zatem ga je nadškof Pogačnik poslal za prefekta v vipavsko malo semenišče, kjer je imel veliko vlogo vzgojitelja in duhovnega voditelja semeniščnikov in bogoslovcev. Leta 1969 je postal spiritual v bogoslovju, od 1983 do 1991 pa je bil ravnatelj bogoslovnega semenišča.

Od prihoda iz Rima (1969) do 1998 je predaval Teologijo duhovnosti na teološki fakulteti. Kot profesor teologije duhovnosti je bil vedno zgled, kako živeti to, kar predavaš, in kako napredovati v duhovni rasti. Bil je glavni urednik revij Božje okolje in Bogoslovni vestnik.

Dr. France Oražem je sodeloval na številnih simpozijih teološke akademije v Rimu. Spregovoril je tudi o nekaterih osebnostih, ki jih je preučeval. Leta 2005 se je upokojili in bil imenovan za duhovnega pomočnika v Škocjanu pri Turjaku, kamor sta odšla skupaj s prijateljem duhovnikom dr. Edom Škuljem. Skupaj sta odšla tudi v duhovniški dom na Lepem potu, kjer bivajo upokojeni duhovniki.

Ob zlati maši je rekel: „Niso bila vsa leta lahka, bila pa so srečna!“ Tudi zdaj, po desetih letih, je tej misli pritrdil!


Ne spreglejte: