Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 10:12

Popotnik po Zliji

0:00
0:00
Pogled v Ziljsko dolino
Foto © Mohorjeva založba Celovec

Zilja je zelo dobro raziskana dolina na avstrijskem Koroškem, kjer narečje in navade izginjajo. Etnološke, jezikovne in druge posebnost sta raziskovali Uši Serajnik in Polona Sketelj. Ujeli sta drobce preteklega in sodobnega načina življenja v dolini.

Njun Popotnik po Zilji je letos izšel pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik in Mohorjevi založbi. Knjigo je uredil Hanzi Filipič.

Uši Serajnik (1966) prihaja iz Reke pri Šentjakobu v Rožu, na Dunaju in v Ljubljani je študirala slovenščino in neevropsko etnologijo, raziskuje pri SNI Urban Jarnik, svojo 'neznano deželo' je odkrila na Zilji.

Polona Sketelj (1969) se je zapisala etnologiji, študirala v rodni Ljubljani. Med njena prehojena območja spada tudi južna Koroška. Dela in ustvarja v Slovenskem entografskem muzeju v Ljubljani.

Uši Serajnik in Polona Sketelj
Uši Serajnik in Polona Sketelj

Uši Serjanik je na predstavitvi Popotnika po Zilji, ki je bila na letošnjih Koroških kulturnih dnevih v Ljubljani, dejala, da se Zilja od Roža in Podjune precej razlikuje. Zagledamo jo, ko se spustimo proti Bistrici. Zanjo so značilno ravninski travniki, hiše v vaseh so mogočnejše in stojijo testno druga ob drugi.

Dolina ima svoje šege, svoj način petja, svoje narečje. Slovenščina je bila v zadnjem stoletju skoraj docela izrinjena iz javnega življenja. V skrajno do slovenskega jezika neprijaznem okolju so delovali tudi slovenski duhovniki.

Popotnik po Zilji
Popotnik po Zilji

'Popotnik' bo dobrodošel za tiste, ki radi potujejo in bogatijo svoje obzorje znanja. V njem so podatki o posameznih krajih, predvsem o kulturni dediščini - poslikavah in križevih potih v cerkvah ter rojstnih hišah znamenitih Ziljanov, ki so bili zelo dejavni tudi v Celovcu.

Popotnik je knjižni vodnik po Ziljski dolini, njeni slikoviti naravni ter raznoliki snovni in nesnovni kulturni dediščini. Popelje vas v dolino logov in planin, reke Zilje in njenih pritokov, spoznajte z njim moč in veličastnost ziljskih konjev, vasi in prebivalce, njihov iskrivi jezik, šege in navade, njihovo kulturno delovanje. Zaglejte se v senike in mogočne domačije, manjše kajže, župnijske in podružnične cerkve s slikovitimi poslikavami. Spoznajte tudi znane Ziljane, ki so zapustili neizbrisne sledi tako na Zilji kakor tudi v širšem slovenskem kulturnem prostoru.

Vsi, ki radi potujete in se potepate ter bogatite svoje obzorje znanja, boste s Popotnikom po Zilji odkrivali drobce preteklega in sodobnega načina življenja v krajih pod visokimi gorami, med zelenimi pašniki in v bližini reke, ki je dala dolini ime. Naj vas ta knjižni popotnik spremlja na poti odkrivanja čudovite in čarobne Ziljske doline. (iz predstavitve knjige)

 


Ne spreglejte: