Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 04:50

Tudi Računsko sodišče moti finančna nedorečenost drugega tira

Računsko sodišče
Foto © Računsko sodišče

Komisija za nadzor javnih financ je včeraj razpravljala o javnofinančni vzdržnosti projekta drugi tir. Državni sekretar Jure Leben in Metod Dragonja iz 2TDK sta zatrdila, da je projekt vzdržen, opozicijski poslanci so opozorili na njegove pomanjkljivosti. Predsednik komisije Andrej Šircelj se je denimo uvodoma vprašal, če se bo dolg podjetja 2TDK, ki ga je vlada ustanovila za vodenje projekta, štel v državni dolg. S pomisleki se je oglasil tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

V imenu vlade se je seje udeležil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Leben, ki je vnovič zagotovil, da je bistveno pri drugem tiru zagotoviti učinkovit model financiranja. Sam je prepričan, da so izbrali prav takega- namreč zaradi javnofinančne omejitve je bil za projekt izbran koncesijski način financiranja, izgradnje in obratovanja infrastrukture, kar pomeni, da predračunsko vrednost projekta predstavljajo vlaganja, ki tvorijo po zaključku projekta vrednost osnovnih sredstev, torej infrastrukture, ki bo zgrajena, je pojasnil. Na vprašanje Andreja Širclja, kako se bo štel dolg 2TDK, je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Miranda Groff Ferjančič pojasnila, da je družba 2TDK razvrščena v sektor država, v skladu s tem pa se bo njen dolg štel v dolg države, njeni prihodki in izdatki pa bodo vplivali na proračun države ter tudi na primanjkljaj. Zadolžitev družbe bo v letu, ko bo ta pridobivala kredite, povečala dolg, z odplačevanjem kreditov pa se bo ta zmanjševal, je dodala.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je na seji obžaloval postopek sprejemanja zakona o drugem tiru. Kot je dejal, je sicer vlada nekatere njihove pripombe upoštevala, a ne ključnih, za katere so na računskem sodišču ocenili, da bi bila primerna javna razprava. Vprašal je tudi, zakaj se mora ta del javnega premoženja upravljati zunaj Slovenskega državnega holdinga. Skrbi jih tudi nedorečenost finančnih virov. Poslance je pozval, naj bodo ob sklepanju mednarodnih pogodb pozorni na to, da bodo tudi tuji subjekti lahko podvrženi njihovemu nadzoru.

Natančneje se je finančne konstrukcije projekta drugi tir dotaknil Metod Dragonja. Zatrdil je, da so finančni viri v celoti opredeljeni, finančna konstrukcija določena, je pa zaenkrat še ne razkrivajo, saj bo cena še predmet pogajanj. Ena od sprememb je sicer kapitalski vložek Slovenije v 2TDK, ki bo 280 milijonov evrov, in ne 200 milijonov evrov. Kot je pojasnil, je 80-milijonsko povečanje vpeljal model, po katerem se pribitek na avtocestno dajatev za težka tovorna vozila v letih izgradnje kot namenski vir vplača kot povečanje kapitala projektnega podjetja. Predstavnik 2TDK se je dotaknil še morebitnega načrta B in C. Kot je dejal, je drugi načrt čisto proračunsko financiranje, ki je po njegovi oceni razvojna cokla za Slovenijo. Plan C pa pomeni, da se projekt vsaj za pet let odloži. Koalicijski poslanci so menili, da opozicija sejo izkorišča za "propagandni moment" ob zbiranju podpisov za referendum. Pritegnili so jim celo v ZL, ki so ocenili, da gre za "absurdne" debate in za tekmovanje v patetični poeziji. Danijel Krivec (SDS) je prepričan, da je zadevo zakuhal minister Peter Gašperšič, ki je na zaslišanju pred nastopom mandata dejal, da drugega tira še 20 let ne potrebujemo. "To je bil izvirni greh te zgodbe in normalno je bil po tem pritisk na ministra velik," je dodal. Komisija je na koncu sprejela sklepe, da komisija ocenjuje, da je projekt izgradnje drugega tira, kot je bil sprejet v zakonu, negospodaren in neracionalen, da komisija vladi predlaga, da prouči druge možne trase in tehnične rešitve za progo, ki bodo ekonomsko, finančno in tehnično sprejemljivejše ter racionalnejše.


Ne spreglejte: