Ljubljana, sreda, 13. november 2019, 01:43

Največ korupcije pripisujemo politiki in sodstvu, najmanj policiji

Barometer korupcije v svetu.
Foto © Transparency International

Raziskava nevladne organizacije za boj proti korupciji Transparency International je pokazala, da tretjina prebivalcev Evrope in Srednje Azije ocenjuje, da je korupcija ena od največjih težav v njihovi državi. Slovenci so bili v danes objavljeni raziskavi Svetovni barometer korupcije med najbolj kritičnimi, saj sta kar dve tretjini ocenili, da se korupcija v javnem sektorju v minulih letih ni zmanjšala in da je vlada na tem področju neučinkovita.

Kljub obljubam politike po ničelni toleranci do korupcije, le 7 odstotkov Slovencev meni, da se je v minulih štirih letih korupcija pri nas zmanjšala. Vid Doria, generalni sekretar Transparency International Slovenije: »74 odstotkov državljanov meni, da korupcija ni nič manjša kot pred štirimi leti, kar 99 odstotkov pa jih meni, da bi moralo biti preprečevanje korupcije prioriteta št. 1 v tej državi.« Zaskrbljujoče je, da največ korupcije opažajo pri temeljih demokratične družbe. Na prvem mestu v državnem zboru, sledijo vladni uradniki, lokalne oblasti in sodniki. Najmanj korupcije vidijo v policiji. »Vlada in odgovorni se s to problematiko ne morejo spopadati zgolj s sprejemanjem zakonodaje in normativnimi prijemi, kajti treba je več pozornosti in resursov nameniti izvajanju predvidenih ukrepov, ki jih je vlada v zadnjih dveh letih sprejela, a morajo zaživeti v praksi.«

Kot zaskrbljujoč je Doria izpostavil podatek, da je kar 36 odstotkov anketirancev skeptičnih, da običajni ljudje lahko kakorkoli pripomorejo k boju proti korupciji. Zato bi morali več storiti za zaščito prijaviteljev. Mnogi namreč zaradi strahu pred povračilni ukrepi korupcije ne prijavijo. »Rezultati izrazito nakazujejo potrebo po proaktivnem udejstvovanju države in civilne družbe, da naredi več za zaščito oseb. To je ključno, da so so državljani pripravljeni narediti nekaj v javno dobro.«

Kot je razkrila omenjena raziskava javnega mnenja, ki je zajela 60 tisoč ljudi iz 42 držav, imajo največ težav s korupcijo v Armeniji, Bosni in Hercegovini, Rusiji, Litvi, Moldaviji, Srbiji in Ukrajini. V Tadžikistanu je polovica vprašanih v minulem letu podkupila uradniki. V Evropi je taka praksa najpogostejša v Romuniji in Litvi. Tri petine ljudi je tudi menilo, da imajo bogati prevelik vpliv na politiko.

Ne spreglejte: