Ljubljana, sreda, 21. avgust 2019, 22:57

Umrl je dr. Božidar Fink

Dr. Božidar Fink
Foto © ARO

"V petek 22. februarja 2013 bo v ljubljanski stolnici ob 18.30h maša zadušnica."

V ponedeljek, 18. februarja 2013, je v Buenos Airesu v Argentini v večnost odšel eden od pomembnih stebrov slovenske skupnosti, dr. Božidar Fink, star 92 let. Do zadnjega je bil dejaven, pisal članke, bil na tujem v domovini, sanjal o boljši Sloveniji in tudi o tem pisal.

Kot nam je sporočil Marko Fink, sin pokojnega, se je dr. Božidar Fink rodil 30. avgusta 1920 v Litiji. V Ljubljani je maturiral in diplomiral na pravni fakulteti.

Po drugi svetovni vojni je moral emigrirati v Argentino, kjer je bil vodilen član organizacij skupnosti v Buenos Airesu, v krovni organizaciji Zedinjena Slovenija, Slovenski kulturni akciji in drugih.

Pisal je strokovne razprave, načelne članke, kritike in poročila iz perspektive Slovenca v tujini. V Sloveniji sta izšli njegovi knjigi Na tujem v domovini (1999) in Za notranjo osvoboditev Slovenije (2006).

Takoj po razglasitvi samostojne Slovenije je bil dobra tri leta upravnik diplomatskih in konzularnih poslov v Buenos Airesu, kot pooblaščen predstavnik ministrstva za zunanje zadeve RS; tudi po njegovi zaslugi je bila Argentina ena prvih držav v Južni Ameriki, ki je priznala Slovenijo za samostojno. Leta 1997 je bil odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije »za zasluge v dobro Republike Slovenije v njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju«.

Z ženo Valentino, rojeno Kovač, sta imela šest otrok (to so Andrej, Marija, Marko, Bernarda, Helena in Veronika), ki so vsi dejavni v znanstvenih, umetnostnih ali splošno družbenih področjih. V zadnjih letih je ostal, kljub visoki starosti, pronicljiv pisec člankov, med drugim tudi v tedniku Družina.

Ne spreglejte: