Ljubljana, ponedeljek, 21. maj 2018, 01:18

Papež Benedikt XVI. sprejel nadškofe metropolite, njihove sorodnike in prijatelje

Papež Benedikt XVI.
Foto © CTV

Papež Benedikt XVI. je dan po prazniku apostolov Petra in Pavla sprejel nadškofe metropolite, katerim je med v petek izročil palij, v znamenje edinosti s Petrovim naslednikom. Avdience so se udeležili tudi njihovi sorodniki in prijatelji. Sveti oče je v nagovoru pozdravil vsakega nadškofa posebej. Poudaril je, da njihovo srečanje ponazarja cerkveno občestvo. Ko so se zbrali z raznih koncev sveta, so na viden način izrazili vesoljnost Cerkve, ki je poklicana, da oznanja evangelij na vseh celinah in v raznih jezikih.

Benedikt XVI. je najprej pozdravil italijanske metropolite, med katerimi je bil tudi novi beneški patriarh Francesco Moraglia. Zagotovil jim je molitev in jih spodbudil, da bi svoje škofovsko poslanstvo opravljali z veseljem in v zvestobi; da bi svoje škofijske skupnosti utrjevali v ljubezni in jih podpirali pri pričevanju vere. V francoskem jeziku je papež spomnil na pomen palija. Le-ta je simbol edinosti med pastirji posameznih Cerkva in Petrovim naslednikom. Hkrati pa metropolite opozarja na njihovo odgovornost. Ko vodijo Božje ljudstvo, ki je zaupano njihovi pastoralni oskrbi, morajo biti zgled za vernike, goreči in bogati v ljubezni do vseh. Romarjem iz Nemčije pa je sveti oče med drugim dejal, da palij spominja tudi na nalogo Dobrega pastirja, ki poišče izgubljeno ovco, si jo zadane na rame, jo pripelje nazaj v čredo in skrbi zanjo. Palij tako predstavlja skrb in odgovornost pastirja za čredo. In prav preko tega morajo škofje negovati in ohranjati edinost. Papež je vernike povabil, naj jih podprejo s svojo molitvijo in tako tudi sami prispevajo k utrjevanju edinosti Cerkve.

„Dragi bratje in sestre, ponesite v svoje skupnosti izkušnjo intenzivne duhovnosti in pristne evangeljske edinosti teh dni, da bi se le-ta dotaknila src vernikov in bi se pokazala tudi v celotni družbi, za seboj pa bi puščala sledove dobrega. Priprošnja nebeške Božje Matere ter apostolov Petra in Pavla naj vsemu krščanskemu ljudstvu izprosi sposobnost, da bi preko vztrajnega in pristnega pričevanja posameznikov v svetu odsevalo besedo resnice, ki nam jo je v dar zapustil Gospod Jezus.“

Vir: Radio Vatikan


vabljeni k ogledu

Ne spreglejte: