Ljubljana, ponedeljek, 24. junij 2019, 20:02

Kulturni teden 2018

Kulturni teden koroških Slovencev 2018
Foto © ktn.gv.at/volksgruppen

"Kulturni teden v ospredje postavlja veliko prizadevnost, sožitje, prijateljstvo in odprtost."

Biro za slovensko narodno skupnost pri uradu koroške deželne vlade v Celovcuv sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo od 28. septembra do 1. oktobra 2018 v občini Suha/Neuhasu pripravlja letošnji kulturni teden koroških Slovencev.

Niz prireditev prikazuje bogato kulturno ustvarjanje narodne skupnosti. Poleg tega je platforma za dialog, srečanje in sodelovanje. Nadvse bistven cilj je, da se v okviru Kulturnega tedna vzpostavi sodelovanje s krajevnimi kulturnimi društvi, občinami, šolami, cerkvenimi ustanovami itn. na čim širši osnovi. Tako je v vabilu med drugim zapisal koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser.

Organizatorji so pripravili raznolik spored z umetnostjo, kulturo, glasbo, razstavo, delavnicami, preko gledališke predstave do kulturnozgodovinskega pohoda v Leifling in Libeliče.

Kulturni teden letos poteka v občini Suha, ki obeležuje 60-letnico obstoja. Ajda in muzej Liaunig sta prepoznavna znaka dvojezične občine na skrajnem vzhodu Koroške. 

Župan Gerhard Visotschnig vabi v Suho sto let po koncu prve svetovne vojne in dve leti pred 100. obletnico plebiscita poteka v jublejnem letu šestdesetletnega obstoja občine Suha: "Z izvedbo Kulturnega tedna v občini Suha se priznavajo dolgoletna prizadevanja za aktivno živeto dvojezično raznolikost. Odlični nosilci kulture občine Suha bodo svoj repertoar pokazali v obširnem dvojezičnem sporedu."

Ne spreglejte:


Vsak dan lahko prejmete radijski bilten! Vabljeni!