Osmrtnice

Torek, 23. 4. 2019

Svojci sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovila draga mama, stara mama in prababica MARIJA STELE, rojena Dobnikar iz Gore pri Komendi. Pogreb pokojnice bo v torek, 23. 4., ob 16.uri na pokopališcu v Komendi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Ponedeljek, 22. 4. 2019

Svojci sporočajo, da se je v 90. letu starosti poslovil JOŽEF LESKOVEC, po domače Škndarčev ata, iz Petkovca. K zadnjemu počitku ga bodo pospremili v ponedeljek , 22. 4. ob 16. uri na pokopališče v Rovte. Žara pokojnika bo na veliko noč od 9. ure naprej v domači hiši. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v namen izgradnje novega župnišča Rovte.


Nedelja, 21. 4. 2019

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu starosti zapustila draga mama IVANKA PETAČ, po domače Mihovčeva mama, gostilničarka iz Zgornjih Pirnič pri Medvodah. Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 21. 4., ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih Pirničah pri Medvodah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 19. 4. 2019

Tiho je odšla v Božji objem draga mami in babica MARIJA VIŠAK iz Radovljice. Vsem, ki ste jo imeli radi in bi se od nje želeli posloviti, svojci sporočajo, da bo pogreb v petek, 19. 4., ob 14. uri na pokopališču v Radovljici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 18. 4. 2019

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu starosti zapustil dragi mož in oče ANTON ANDREJ KRAŠOVEC, po domače Pekov Tone iz Šentvida pri Stični 64. N a njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v četrtek, 18. 4., ob 15.30 uri na pokopališču v Š entvidu pri S tični. D o pogreba pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sreda, 17. 4. 2019

Svojci sporočajo, da je umrla draga mama, sestra, teta in botra ANICA KORČE. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 17. 4., ob 16. uri na pokopališču v Soteski. Do pogreba leži v mrliški vežici v Dolenjskih toplicah.


Torek, 16. 4. 2019

Umrl je JOŽE KONČAN iz Ljubljane, s Trga Komandanta Staneta 6. Pogreb bo v torek, 16. aprila, ob 15. uri iz vežice Sv. Jožefa na Plečnikovih Žalah. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v poslovilni vežici.

V 94. letu je v večnost odšel dragi ata STANKO ČOP iz Žirovnice, rodoslovec in upokojenec Železarne Jesenice. Pogreb bo v torek, 16. 4., ob 16. uri na Breznici. Žara bo v tamkajšnji mrliški vežici v ponedeljek, 15. 4., od 18. do 21. ure in v torek, na dan pogreba, od 9. ure naprej. Svojci cvetje in sveče na izrecno željo pokojnega hvaležno odklanjajo ter vabijo k darovanju za župnijski pastoralni dom na Breznici.


Nedelja, 14. 4. 2019

V veri v vstalega Gospoda je v 81. letu starosti umrl JANEZ KOŠNIK - Menartov ata, oče duhovnika salezijanca Marka Košnika. Pogreb bo na cvetno nedeljo, 14. 4. , ob 16.00 v Cerkljah na Gorenjskem. Od sobote od 11. ure naprej bo ležal poslovilni vežici v Cerkljah na Gorenjskem. Namesto vencev in cvetja svoj velikodušni dar lahko namenite za potrebe domače župnije.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zapustil ljubi mož, oče, ata, brat in stric FRANC ŠPÊNKO, po domače Anzlnov France, iz Bukovice pri Vodicah. Pogreb pokojnika bo v ponedeljek, 15. 4., ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sobota, 13. 4. 2019

V 85. letu je v Gospodu zaspal mož, oče in ata EDVARD PURKART starejši, mizar v pokoju, iz Mengša. Pogreb bo v soboto, 13. aprila, ob 15. uri izpred poslovilne vežice v Mengšu na župnijsko pokopališče. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da je Bog poklical k sebi drago mamo, ženo in staro mamo STANISLAVO ZALAR iz Borovnice. Pogreb bo v soboto, 13. 4., ob 16. uri na pokopališču v Borovnici. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da se je v 79. letu starosti poslovil dragi mož, oče, dedi, brat in stric JANEZ ŠIMENC iz Vodic. Pogreb pokojnika bo v soboto, 13. 4., ob 15. uri na pokopališču v Vodicah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V globoki žalosti z zavedanjem, da bo prešla v velikonočno veselje, svojci sporočajo, da je pred Marijino cerkvijo na tiho nedeljo v Kristusu zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek FRANC VOLEK iz Dola pri Borovnici. Pogreb bo v soboto, 13. 4., ob 14. uri v Borovnici. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici.


Petek, 12. 4. 2019

V Gospodu je zaspala NIKA VRHOVNIK, rojena Lužar, iz Mengša. Pogreb bo v petek, 12. 4., ob 15. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 11. 4. 2019

V večnost je v 96. letu odšla JOŽEFA MLAKAR iz Opekarske ulice v Trnovem v Ljubljani. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 12. 4., ob 15. uri izpred Jožefove vežice na Ljubljanskih žalah.

V 90. letu starosti je umrl FRANC JURCA, po domače Petrovčev ata, iz Petkovca. K zadnjemu počitku ga bodo pospremili v četrtek, 11. 4., na pokopališču Rovte. Žara pokojnika bo v sredo od 18. ure naprej v domači hiši. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist novogradnje župnišča Rovte.

V 96. letu je tiho, kot je živela, na tiho nedeljo v Bogu zaspala draga FRANČIŠKA LUKANČIČ iz Nove Gorice, posinovljenka frančiškanske province. Od nje se bodo poslovili v četrtek, 11. aprila. Na dan pogreba bo od 12. ure ležala v župnijski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici. Ob 15.30 bo sveta maša, po njej pa pogreb na pokopališču v Stari Gori. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za cerkev na Kostanjevici.

Svojci sporočajo, da je v 91. letu svojo življenjsko pot sklenila in se preselila v Božje naročje draga mama, babica in teta IVANA PATERNOSTER, rojena Jerman, iz Sela pri Ihanu. Od nje se bodo poslovili v četrtek, 11. aprila, ob 16h na pokopališču v Ihanu. Na dan pogreba od 12h naprej bo žara pokojne v poslovilni vežici.


Sreda, 10. 4. 2019

V 70. letu starosti je odšla v večnost draga ROZALIJA ZUPAN, rojena Jagodic, po domače Blažirjeva Zalka, iz Povelj. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 10. 4., ob 16. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojnice bo v torek, 9. 4., od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Torek, 9. 4. 2019

V Božje naročje se je v 97. letu po kratkem trpljenju preselila draga mama, stara mama in prababica PAVLA PETERKA iz Ihana, po domače Nakrstova Pavla, rojena v Javorščici. Pogreb s sveto mašo bo v torek, 9. 4., ob 15. uri v Ihanu. Pokojna bo na dan pogreba ležala od 9. ure naprej v mrliški vežici v Ihanu. Svojci svetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujte lahko za svete maše ali v dobri namen.

V jutru 4. aprila je ob molitvi sosester v 86. letu starosti in 59. letu redovnega poklica v Gospodu mirno zaspala s. DAMIJANA FRANČIŠKA KUHELJ, Marijina sestra. Od pokojne sestre se bodo poslovili v torek, 9. aprila. Na dan pogreba bo od 11h naprej ležala v cerkvi svetega Štefana v Štepanji vasi. Ob 13h bo sveta maša in po njej pogreb.


Ponedeljek, 8. 4. 2019

V 67. letu je po dolgi in težki bolezni v Bogu zaspala draga žena, mama, sestra in teta, bibliotekarka v pokoju, MAJDA KINK, rojena Kozar, iz Celja. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek, 8. aprila, ob 14. uri na celjskem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša v kapucinski cerkvi sv. Cecilije. Na dan pogreba bo od 12. ure ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil MARJAN PRESÉČNIK, Knéblnov Marjan, iz Gornjega Grada. Od njega se bodo poslovili v ponedeljek, 8. aprila. Žara bo v ponedeljek od 9. ure naprej v poslovilni vežici v Gornjem Gradu. Pogrebna slovesnost bo ob 16. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite društvu Sožitje.

V 91. letu življenja je v Bogu zaspal in odšel k svojemu Stvarniku dragi mož, oči, dedi in pradedi EGON JEMEC iz Ljubljane. K večnemu počitku ga bodo pospremili v ponedeljek, 8. aprila, ob 17. uri izpred kapelice sv. Marije na Plečnikovih Žalah. Svojci prosijo, da dar za cvetje raje namenite za svete maše za pokojnika.


Nedelja, 7. 4. 2019

V 86. letu starosti je umrl FRANC ČEBULJ, po domače Karunov, iz Pšenične Police. Pogreb pokojnika bo v nedeljo, 7. 4., ob 14. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara bo v soboto od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 5. 4. 2019

V 92. letu je v Bogu zaspala VIDA LUKAN iz Stražišča pri Kranju. Pogreb bo v petek, 5. 4., ob 14. uri na pokopališču Bitnje. Na dan pogreba bo žara v poslovilni vežici v Bitnjah. Na željo domačih lahko namesto cvetja in sveč darujete za sv. maše ali za potrebe domače cerkve.

Svojci sporočajo, da je z molitvijo na ustih kot vsak dan v miru zaspala in odšla k svojemu Stvarniku draga mama PEPCA KRAMŽAR. K zadnjemu počitku jo bodo pospremili v petek, 5. 4., ob 16. uri na Ljubljanskih Žalah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše.

V 79. letu je v Bogu zaspala draga mama, stara mama, sestra, tašča in teta CECILIJA KRÁMPAČ, mama salezijanskega duhovnika, iz Gornje Bistrice 168 v župniji Črenšovci. Od nje se bodo poslovili v petek, 5. aprila, ob 16. uri. Najprej bo sveta maša v cerkvi na Gornji Bistrici, nato pa pogrebni obred na pokopališču. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 4. 4. 2019

Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspala draga mama, sestra, babica in prababica KRISTINA BELCER, rojena Drofenik, iz ulice XIV. divizije 58 v Rogaški Slatini. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 4. 4., ob 16. uri pri sveti Trojici v Rogaški Slatini. V poslovilni vežici bo ležala v sredo od 17. ure naprej. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist novih zvonov v domači cerkvi.


Sreda, 3. 4. 2019

V Božjem naročju je v 98. letu zaspala draga teta ANČKA BERNIK iz Puštala pri Škofji Loki. Slovo bo v sredo, 3. 4., z mašo ob 16. uri v cerkvi Sv. Jakoba, pogreb pa ob 17. uri na mestnem pokopališču. Od nje se lahko poslovite v vežici pokopališča na dan pogreba od 9. ure naprej.

V 71. letu starosti je Bog poklical k sebi drago ŠTEFKO ZUPAN, rojeno Borko, iz Brega ob Savi. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 3. 4., ob 14. uri na pokopališču v Zg. Bitnjah. Po pogrebu bo maša zadušnica v župnijski cerkvi na Bregu. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve na Bregu.

V 91. letu se je od zemeljskega življenja za vedno poslovil NACE KASTELIC iz Velike Račne pri Grosuplju. Zadnje slovo bo v sredo, 3. 4., ob 16.30 v cerkvi Marije Vnebovzete na Kopánju. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Torek, 2 .4. 2019

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 78. letu življenja umrl IVAN VRANJEK. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 2. aprila, ob 16. uri na pokopališču v Šentilju pri Velenju. Žara pokojnega bo v vežici na dan pogreba od 9. ure naprej.


Ponedeljek, 1. 4. 2019

Gospodar življenja je v 92. letu poklical k sebi JUSTIKO ČERNEC, dolgoletno cerkveno pevko, iz Gabróvnika 7 v Slovenskih Konjicah. Od pokojne se bodo poslovili v ponedeljek, 1. 4., ob 16h na pokopališču pri Sveti Ani. Žara bo na dan pogrebu od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Bog je poklical k sebi dragega moža, očeta, dedka in pradedka JOŽETA KREGARJA iz Šentvida v Ljubljani. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v ponedeljek, 1. 4., na pokopališču v Šentvidu v Ljubljani. Žara bo na dan pogreba od 7h naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Nedelja, 31. 3. 2019

Gospodar življenja je poklical k sebi drago sestro PAVLO PRESTOR iz Voklega. Pogreb drage pokojnice bo v nedeljo, 31. marca, ob 14. uri na pokopališču v Šenčurju. V soboto od 17. ure naprej bo ležala v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali za cerkev v Voklem ali v Šenčurju.

Svojci sporočajo, da je v Bogu zaspala draga žena, ljubljena mati, teta in svakinja JOŽICA BEHEK, rojena Soltar. Pogreb s sv. mašo bo v nedeljo, 31. 3., ob 11. uri izpred vežice sv. Nikolaja na Plečnikovih Žalah.

V 91. letu je mirno zaspal dragi mož, oče, tast, dedek in pradedek JANEZ TREVEN, po domače Lisjakov Janez, iz Laniš pri Sovodnju. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 31. 3., ob 15. uri v Novi Oselici. V soboto, 30. 3., bo od 17. ure naprej ležal v poslovil vežici v Novi Oselici.


Sobota, 30. 3. 2019

Dan pred dopolnjenim 98. rojstnim dnem je mirno v Gospodu zaspala draga mama FRANČIŠKA ŠTRUKELJ iz Depale vasi 1, mati duhovnika Toneta Štruklja stara mama Luka Zidanška, župnika v Semiču. Od nje se bodo poslovili v soboto, 30. 3., ob 14. uri na Domžalskem pokopališču. Na dan pogreba od 9.ure naprej bo ležala v poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da je v 95. letu starosti odšla k Bogu, dobra mama, babica in prababica, gospa VALENTINA FINK, rojena KOVAČ. Pogreb bo na Plečnikovih Žalah v soboto, 30. 3., ob 11.00 uri. Po pogrebu bo sveta maša. Žara bo od 9.00 ure naprej v vežici svetega Nikolaja. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za potrebe doma Janeza Krstnika v Trnovem.

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 80. letu dotrpel in mirno zaspal v Bogu dragi mož, ata, stari ata in pradedek FRANC MEDEN starejši iz Osredka iz župnije Sv. Vid nad Cerknico. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 30. marca, ob 15. uri s sveto mašo v farni cerkvi pri sv. Vidu. Rajni ata do pogreba leži na svojem domu na Osredku št. 2.


Petek, 29. 3. 2019

V 91. letu starosti je Bog poklical k sebi ANGELO VERLIČ, rojena Jerala, po domače Hočevarjeva mama iz Hraš pri Smledniku. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 29. 3., ob 16. uri na pokopališču v Smledniku. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9.ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 28. 3. 2019

V 84. letu je po težki bolezni odšla h Gospodu draga žena, mama, babica, tašča, sestra in teta MARIJA KOŠAK iz Jakhlove ul. 16 v Grosupljem. Od nje se bodo poslovili s sv. Mašo v četrtek ob 16. uri, na pokopališču Resje v Grosupljem. Pokojna bo na dan pogreba od 9h naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo za potrebe domače cerkve.

Na večer praznika Marijinega Oznanjenja je Bog poklical k sebi predrago mamo, babi, teto in sestro ALENKO MARIJO KUHAR iz Kostanjevice na Krki, dolgoletno uslužbenko Dolenjske banke v Novem mestu. Od nje se bodo poslovili s sveto mašo v četrtek, 28. 3., ob 15:30 na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Pokojna bo ležala v poslovilni vežici od srede, 27. 3, od 15. ure naprej. Namesto cvetja svoj dar lahko namenite Karitasu ali v dober namen.

Umrla je MARIJA BALOH, po domače Mežnarjeva Micka, gostilničarka v pokoju. Pogreb z mašo bo v četrtek, 28. marca, ob 16. uri na pokopališču v Zgornjem Tuhinju. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici na dan pogreba od 9. ure naprej. Svojci na željo pokojne cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da je v 35. letu po težki bolezni izgubila boj draga žena, mamica, hčerka in sestra KATARINA OSOLIN, rojena ŠPENKO iz Rov pri Radomljah. Zadnje slovo bo v četrtek, 28. 3. ob 16. uri na Rovah pri Radomljah. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 97. letu starosti je Bog poklical k sebi drago MARIJO ŠTERN, rojeno Grašič, po domače Pavovčevo mamo iz Trstenika. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 28. 3., ob 16. uri na pokopališču na Trsteniku. Žara pokojnice bo v sredo, 27. 3., od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo žalostno vest, da je po dolgi in težki bolezni v sredo, 20.marca, v 74. letu prestopil prag večnosti dragi mož, oče, dedek, brat, svak in stric RAJKO OMAHEN. Na zadnjo pot ga bodo pospremili v četrtek, 28.marca, ob 13.uri iz tretje mrliške vežice na Novih Žalah v Ljubljani.

Na večer praznika Marijinega Oznanjenja je Bog poklical k sebi predrago mamo, babi, teto in sestro ALENKO MARIJO KUHAR iz Kostanjevice na Krki, dolgoletno uslužbenko Dolenjske banke v Novem mestu.
Od nje se bodo poslovili s sveto mašo v četrtek, 28. marca ob 15:30 na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Pokojna bo ležala v poslovilni vežici od srede 27. marca, od 15. ure naprej. Namesto cvetja svoj dar lahko namenite Karitasu ali v dober namen.


Sreda, 27. 3. 2019

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestraCita Lubej, doma iz župnije Marija Snežna, Zgornja Velka. Pogreb bo v sredo, 27. 3., ob 16. uri v Vodicah.
Najprej bo sv. maša v župnijski cerkvi, nato pogreb na tamkajšnje pokopališče.Pokojna sestra leži v vežici v Vodicah.

V 92. letu starosti je umrla draga mama JOŽEFA – PEPCA SIMONČIČ iz Ceróvega Loga 74 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v sredo, 27. 3., ob 17.uri s sveto mašo na pokopališču v Orehovici. Do pogreba leži na svojem domu.

Svojci v globoki žalosti sporočajo, da jih je v 76. letu starosti za vedno zapustil in odšel k Bogu dragi JOŽEF HOČEVAR, po domače JAHČEV JOŽE iz Budganje vasi 10 pri Žužemberku, upokojenec gozdnega gospodarstva Novo mesto in dolgoletni ključar cerkve Marije Snežne v Budganji vasi. Od njega se bodo poslovili s sveto mašo v sredo, 27. 3., ob 15.30 uri na pokopališču Žužemberk. Pokojni bo ležal v torek, 26. 3., od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Torek, 26. 3. 2019

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu po težki bolezni odšla h Gospodu draga mama, babica, prababica, sestra in teta TEREZIJA KERNC, po domače ROZI, rojena ZADRAŽNIK iz Vinjega Vrha. K večnemu počitku jo bodo, s sveto mašo, pospremili v torek, 26. marca, ob 15. uri na pokopališču v Šmartnem pri Litiji. Na dan pogreba bo, od devetih naprej, ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

Umrla je ANA PRIJATELJ, Čičeva iz Velike Slevice. Pogreb bo v torek, 26. marca, ob 16. uri na pokopališču v Velikih Laščah. Pokojna bo ležala od ponedeljka od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Ponedeljek, 25. 3. 2019

H Gospodu je odšla IVANKA MORELA, rojena Kavka iz Domžal. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek, 25. 3., ob 15. uri napokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 80. letu starosti je h Gospodu odšla TEREZIJA JUDNIČ, rojena Plut iz Črnomlja, dolgoletna prijateljica radia Ognjišče. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek, 25. 3. 2019, ob 15. uri na pokopališču Sv. Duh v Semiču. Pokojnica bo v nedeljo, 24. 3. 2019, od 16. ure naprej ležala v vežici na pokopališču v Vojni vasi pri Črnomlju in na dan pogreba od 10. ure naprej v vežici na pokopališču Sv. Duh v Semiču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist mozaika v župnijski cerkvi v Črnomlju.


Nedelja, 24. 3. 2019

Svojci sporočajo, da je v Švici v 93. letu starosti umrla MILENA JURMAN iz Funtkove 41 v Ljubljani. Pogreb bo v torek, 26. 3., ob 11. uri na pokopališču v Stožicah. Pokojna bo na dan pogreba od 8:00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sobota, 23. 3. 2019

V četrtek, 21. marca, je odšel h Gospodu cistercijan br. FLORIJAN STEPAN, dolgoletni vratar stiškega samostana. Pogreb z mašno daritvijo bo v soboto, 23. 3., ob 15. uri v stiški baziliki. Do pogreba leži v samostanskem križnem hodniku.

V 101. letu je v Bogu zaspala in se poslovila od tega sveta draga JUSTINA GOLOB, rojena Iskra. Od nje se bodo poslovili v soboto, 23. 3., ob 13.30 uri s sveto mašo na pokopališču v Velikem Gabru. Na dan pogreba od 8.30 naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko v dobrodelne namene ali za svete maše.


Petek, 22. 3. 2019

V 82. letu je v Bogu zaspala MIRA JERAS, rojena SEŠEK, iz Zgornjih Gameljn. Pogreb drage žene in mame bo v petek, 22. 3., ob 14. uri na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 21. 3. 2019

V 81. letu je umrl JOŽEF ŠPORAR iz Straže, ob Krki 13. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 21. 3., ob 16. uri na pokopališču v Vavti vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da se je v 86. letu starosti poslovil dragi mož, oče, dedek, brat in stric IVAN ZALOKAR, po domače Zakrajškov iz Spodnjega Brnika. Pogreb pokojnika bo v četrtek, 21. 3., ob 16.uri na pokopališču na Spodnjem Brniku. Žara bo na dan pogreba od 9.ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Umrla je MAKSA RESNIK, rojena Kotnik iz Želodnika. Pogreb bo v četrtek, 21. marca ob 15. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

V večnost se je preselila draga MILKA BOGATAJ iz Britofa pri Kranju. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 21. 3., ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Pokojna bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

V Gospodu je tiho zaspala draga mama, tašča, stara mama in prababica MARIJA MAROLT, Korénova Micka iz Lévstikov pri Sv. Gregorju. Na zadnjo pot jo bodo pospremili v četrtek, 21. marca, ob 16. uri iz župnijske cerkve. Do pogreba bo od srede popoldne ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč svojci prosijo, da darujete za svete maše ali župnijsko cerkev.


Sreda, 20. 3. 2019

Umrl je FRANČIŠEK PODLIPEC, po domače Zalarjev France iz Male Ligojne 4. Pogreb bo v sredo, 20. 3., ob 16.00 uri na pokopališču v Veliki Ligojni. V torek, 19. 3., od 18.00 ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 83. letu starosti je v Bogu zaspal JANEZ ARH iz Stražišča pri Kranju. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 20. 3., ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču.

Svojci sporočajo, da jih je po težki in dolgotrajni bolezni v 69. letu starosti zapustil ALOJZIJ VONČINA iz Ljubljane. Zadnje slovo od dragega očeta bo v sredo, 20. marca ob 15. uri na ljubljanskih Žalah. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da je v Bogu zaspala in se poslovila od tega sveta ljuba mama, babica in prababica ALBINA ROGAN, rojena Debeljak. Od nje se bodo poslovili v sredo 20. marca, ob 14. uri na pokopališču na Dovjem. Na dan pogreba bo žara od 12. ure naprej v poslovilni vežici na Dovjem.

Frančiškani sporočajo, da je Gospod v 95. letu poklical k sebi njihovo dolgoletno sodelavo v Strunjanu in posinovljenko province ŠTEFKO STRGAR. Verniki župnije Strunjan se bodo od pokojne Štefke poslovili /danes/v ponedeljek/, 18. marca, ob 18. uri v cerkvi v Strunjanu. Pogreb bo v sredo, 20. marca, ob 13. uri na pokopališču na Sveti Gori. Ta dan bo od 9. ure naprej ležala v baziliki na Sveti Gori.


Nedelja, 17. 3. 2019

Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da je k svojemu Stvarniku v večnost odšel dragi mož, oče, dedek in brat JANEZ PERPAR starejši, po domače UBADOV JANEZ, upokojeni mizar in pogrebnik iz Zaboršta pri Šentvidu 16.
K večnemu počitku ga bodo pospremili v nedeljo, 17. marca, ob 14. uri, na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Do pogreba bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sobota, 16. 3. 2019

Čisto otroško srce je prenehalo biti ljubljeni ANI PETROVČIČ. Od drage hčerke in sestrice se bodo poslovili v soboto, 16. 3., ob 15. uri s sveto mašo na pokopaliču na Dobráčevi. Danes v petek, 15. 3., od 18. ure naprej bo ležala v vežici na Dobračevskem pokopališču.

V Gospodu je zaspala MARIJA MERELA, po domače Hrševa Mici iz Dolskega. Pogreb bo v soboto, 16. 3., ob 12. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V četrtek 1. postnega tedna je po dolgih letih bolezni in trpljenja dopolnil tek zemeljskega življenja ter odšel h Gospodu, mož in oče JOŽEF ČERNIGOJ, doma iz Ajdovščine. Pogreb s sveto mašo bo v soboto, 16. marca, ob 14. uri na pokopališču v Ajdovščini. Pokojni bo na dan pogreba ležal vmrliški vežici v Ajdovščini od 9. ure dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za domačo cerkev v Ajdovščini.

V 82. letu starosti je odšel k Bogu dragi MARTIN GORJANEC, po domače Žumrov ata iz Voklega pri Šenčurju. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 16. marca bo 14. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo v petek, 15. marca od 10 ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 15. 3. 2019

V Gospodu, ki je za nas trpel in vstal, je umrla ZORA TROŠT, rojena BAJEC, iz Podrage. Krsta s pokojno bo v mrliški vežici v Podragi od četrtka od 17. ure. Pogreb s sveto mašo bo v petek, 15. marca, ob 16. uri.

Svojci sporočajo, da jih je v 88. letu starosti zapustil dragi mož, ata, dedi in stric ANTON CERAR, avtoprevoznik v pokoju. Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 15. 3., ob 10. uri na pokopališču v Šentvidu. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji kapelici.

Mirno se je podala v večnost draga sestra in svakinja PAVLA LUŽAR, rojena Grilc iz Trga Komandatna Staneta v Ljubljani, nazadnje je bila oskrbovanka doma starejših občanov v Radovljici. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 15. 3., ob 15.00 na pokopališču v Ribnem pri Bledu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za farno cerkev v Ribnem.


Četrtek, 14. 3. 2019

Svojci sporočajo, da je v 89. letu starosti umrla draga mama KRISTINA NOVAK, rojena SKUBE, iz Malove ulice 15 v Ljubljani. K večnemu počitku jo bodo pospremili v četrtek, 14. 3., ob 11.30 uri iz vežice sv.Antona na Ljubljanskih Žalah.

Svojci z žalostjo sporočajo, da je v 92. letu starosti v Bogu zaspal in odšel po večno plačilo dragi ata, stari ata, pradedek, brat in stric IVAN MALAVAŠIČ iz Podlipe pri Vrhniki. Na zadnjo pot ga bodo pospremili četrtek, 14. 3., ob 16.00 uri v Podlipi. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9.00 ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sreda, 13. 3. 2019

Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu po težki bolezni zapustila draga žena, mami in babica MARJANA FABJAN z Blejske Dobrave.Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 13. 3., ob 14. uri, po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi svetega Štefana. Žara bo v torek v tretji poslovilni vežici na Blejski Dobravi.

Umrl je MARJAN CERAR iz Doba pri Domžalah. Pogreb bo v sredo, 13. 3., ob 15. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zapustila draga MARIJA BOŽIČ iz Júrne vasi 1 pri Novem mestu. Pogreb pokojnice bo v sredo, 13. marca, ob 16. uri na pokopališču v Jurni vasi. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici v Stranski vasi.


Torek, 12. 3. 2019

Umrl je MIRAN SRENJŠČEK z Grmač pri Moravčah. P ogreb bo v torek, 12. 3., ob 15. uri na pokopališču v M oravčah. V ponedeljek, 11. 3., od 14. do 20. ure in na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. N amesto sveč in cvetja lahko darujte v dobrodelne namene.


Sobota, 9. 3. 2019

Prag večnosti je v 96. letu prestopil in odšel k svojemu Stvarniku dragi ate FRANC SOPOTNIK iz Šešč pri Preboldu. K večnemu počitku bodo dragega ata pospremili v soboto, 9. 3., ob 14. uri, na pokopališču v Preboldu, zatem pa bo v župnijski cerkvi pogrebna sveta maša. Žara dragega ata bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za nove orgle v župnijski cerkvi.

Svojci sporočajo, da se je za vedno zaustavilo plemenito srce drage mame LJUDMILE LUŠINA iz Gosteč pri Škofji Loki. Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 9. marca ob 14 uri na pokopališči v Sori pri Medvodah. Žara bo na dan pogreba od 9.ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 61. letu starosti zapustil dragi mož, ati, ata in brat JANEZ DEMŠAR s Praprotna. Od njega se bodo poslovili v soboto, 9. marca, ob 16. uri, na pokopališču v Sevcih. Od petka, 8. marca, od 17. ure naprej, bo ležal v poslovilni vežici v Sevcih.


Petek, 8. 3. 2019

V prihajajoči pomladi, ko zemlja kliče kmeta, je z blagoslovom Lurške Marije mnogo prezgodaj v 51. letu starosti dobojeval svoj boj ati, mož, sin in brat MARKO JENKO, po domače Dešmanov Marko iz Češnjevka pri Cerkljah.

Njegovo zadnje slovo bo v petek, 8. 3., ob 14. uri izpred mrliške vežice v Cerkljah na Gorenjskem na tamkajšnje pokopališče.Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci z žalostjo sporočajo, da je v 93. letu umrl FRANC PRAŠNIKAR iz Medije 6 pri Izlakah. Pogreb s sveto mašo bo v petek, 8. 3., ob 16h v cerkvi sv. Lovranca v Kolovratu. Žara pokojnega bo v četrtek od 16h naprej na njegovem domu.


Četrtek, 7. 3. 2019

Svojci sporočajo, da je umrla TEREZIJA BRINJEVEC, nazadnje je živela v Žalcu. Pogreb drage botre Terezije bo v četrtek, 7. 3., ob 16. uri na pokopališču Rečica ob Savinji. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 90. letu starosti je v Bogu zaspal IVAN FAJFAR, po domače Gregorjev ata, iz Brega ob Savi. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 7. 3., ob 14. uri na pokopališču v Bitnjah. Pokojni leži na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v župnijski cerkvi na Bregu ob Savi.


Ponedeljek, 4. 3. 2019

Svojci sporočajo, da je v 95. letu starosti umrla TEREZIJA JURGEC iz Poštne ulice 1 v Mariboru. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek, 4. 3., ob 14.30 na Pobrežju v Mariboru. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 1. 3. 2019

V Bogu je zaspal in odšel po večno plačilo LOVRENC SLOVŠA iz Vrzdenca 14 pri Horjulu. Pogreb pokojnega bo v petek, 1. 3., ob 16.00. Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji cerkvi od 11.00 naprej . Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnim otrokom. Prispevek bo možno oddat pri žalni knjigi v cerkvi.

V 82. letu starosti je umrla Danica Koželj, rojena Lipar, po domače Šmonova Dani iz Pšenične Police. Pogreb pokojnice bo v petek, 1. 3., ob 14.uri na pokopališču v Cerkljah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj
in večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.
Osmrtnicam lahko v našem programu prisluhnete vsak delavnik po poročilih ob 9.00 in 12.30 ter po informativni oddaji Utrip dneva, približno ob 15.30. V soboto in nedeljo so na sporedu po poročilih ob 7.30 in 12.30 ter po informativni oddaji Utrip dneva, približno ob 15.30. Morebitne zahvale se zvrstijo po osmrtnicah.
Osmrtnice sprejemamo vsak dan prek telefona 01/512-11-26 ali na elektronski naslov osmrtnice@ognjisce.si.
Osmrtnice in zahvale Cena z DDV
Prva objava osmrtnice ali zahvale 20,00 €
Vsaka nadaljnja objava osmrtnice 10,00 €
Vsem PRO - jevcem (Prijateljem Radia Ognjišče) nudimo 25% popust pri naročanju osmrtnic. Zahvale objavljamo le enkrat. Cenik velja od 1. aprila 2017, do preklica.