Ljubljana, torek, 16. julij 2019, 06:16

Študentje Teološke fakultete med najbolj zadovoljnimi

Znanje, ki spreminja svet
Foto © TF

"Cerkev zelo jasno prepoznava, da lahko kristjani živimo svojo poklicanost v družini, na delovnem mestu, če smo zvesti in vztrajni v poklicu."

Teološka fakulteta je med vsemi članicami Univerze v Ljubljani, glede na rezultate študentskih anket v zadnjih letih, med prvimi ali na prvem mestu glede zadovoljstva študentov, pa naj gre za vsebinske ali organizacijske in tehnične vidike študijskega procesa. Z drugo besedo, študenti Teološke fakultete so glede večine kriterijev najbolj zadovoljni študentje Univerze v Ljubljani.

Pripravljeni na življenje

»Svet mladih je po eni strani svet idealov, po drugi pa svet družbe, v kateri živimo. Mladi izhajajo iz vrednot, ki jim jih sedaj ponuja družba, a jim to ne daje vedno zadovoljstva, med njimi čutim veliko negotovosti ob izbiri poklica ali poklicanosti. Ključno je, da se mlad človek vpraša, ne samo, kaj mu narekuje družba, denar, uspeh in dobiček, ampak, da predvsem prisluhne, v kaj ga nagovarja srce«, pravi dr. Matjaž Celarc, asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, prefekt študija v bogoslovju.

Doc. dr. Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani: »Študenti naše fakultete iščejo globljo utemeljitev svojega življenjskega poslanstva. Kaj kot človek sem? Kako se pripraviti za življenje, za odnose z drugimi? Večina naših študijskih programov skuša odgovarjati prav na sodobne potrebe družbe. Pred nekaj leti, še ne davno tega, je bila večina naših študentov kandidatov za duhovništvo. Danes opažamo, da je to manjšina, približno deset odstotkov. V večini so med študenti laiki, ki se pripravljajo na neko poslanstvo v družbi. Tudi študenti sami ugotavljajo, da študij na Teološki dobro pripravi na življenjske izzive.

Doc. dr. Tadej Stegu
Doc. dr. Tadej Stegu

Hiter odziv na potrebe človeka v sodobni družbi tudi s programom Duhovna akademija

Doc. dr. Tadej Stegu dodaja: »Predvsem na področju krščanske duhovnosti smo prepoznali veliko željo med ljudmi po poglobitvi svojega poznavanja teologije, krščanstva, Svetega Pisma na nekoliko bolj neformalen način izobraževanja. Tu imamo možnost hitrejšega odziva. Ustavimo se samo ob vprašanju krščanske poklicanosti in svetosti? Kaj pomeni biti svet v današnjem svetu? Znotraj fakultete smo v zadnjih štirih letih začeli s programom Duhovna akademija, s katerim skušamo odgovoriti na to potrebo, poglobiti svoje poznavanje človeka, osebe, razodetja, Svetega Pisma, kar se zdi, da je lahko dodatna ponudba vsega tistega, kar teče po drugih mehanizmih župnij in drugod. V zadnjih letih Cerkev zelo jasno prepoznava, da lahko kristjani živimo svojo poklicanost v družini, na delovnem mestu, kot raziskovalci, športniki ..., če smo zvesti in vztrajni v poklicu. Papež Frančišek o tem v zadnji apostolski spodbudi zelo jasno govori. Na tovrstne pobude se lahko z Duhovno akademijo zelo hitro odzovemo.«

Dr. Matjaž Celarc
Dr. Matjaž Celarc

Krščansko dostojanstvo je biti svet

"Razmišljanje o svoji veri se zdi vse več ljudem pomembno. Človek, v kolikor se ne izobražuje, nazaduje. Vse življenje je šol, pravi dr. Matjaž Celarc, »Ljudje smo duhovna, religiozna bitja. To je bistvo odnosov. Nekoga, ki ga imaš rad, želiš še bolje spoznati, da bi ga imel še rajši. Teologija pomeni prav to, spoznati tistega, ki ga ljubimo, v prvi vrsti Boga, kot tistega, ki je vir našega življenja, od katerega vse prejemamo, in iz tega izhajamo tudi za vse druge odnose. S tem se spreminjamo in postajamo drugačni.«

Ne spreglejte: