Ljubljana, ponedeljek, 24. junij 2019, 19:34

Valentin Vodnik, ob 200. obletnici smrti

Valentin Vodnik
Foto © Župnija Koprivnik

Mineva natanko 200 let od smrti preroditelja, pesnika, pisca šolskih knjig, prevajalca, slovničarja, urednika, górnika in duhovnika Valentina Vodnika. Bil je nekakšen most med polihostorsko dobo in razsvetljenstvom. Njegovi mentorji so bili Pohlin, Linhart in Zois. V jezikoslovju je bil predhodnik Kopitarja, v pesništvu Prešerna. V svojem času je storil vse, da bi slovenščina pridobila na veljavi in da bi bila dostopna čim širšemu krogu bralcev. To dokazuje njegova bogata zapuščina od pesmi, pratike in prvega časopisa v slovenščini do zgodovinskih zapisov, šolskih knjig, osnutkov pridig in prevodov.

V Vodnikovi domačiji v Šiški so ob tem razglasili Vodnikovo leto 2019. Kot navajajo, je njegova zapuščina izjemna. Bil je bil jezikoslovec, časnikar, pesnik. Sestavil je prvo slovnico v slovenščini in poskrbel, da so Francozi v Ilirskih provincah slovenščino uvedli v šole kot učni jezik, sestavil je eno prvih slovenskih pesniških zbirk, pisal in urejal je prvi slovenski časopis Lublanske novice, napisal prvo kuharico in babiški priročnik v slovenščini. Bil je prvi in pomemben na mnogih področjih. Za samo obletnico Vodnikove smrti so pripravili predstavitev nekaterih dokumentov iz njegove zapuščine, ki jih hrani NUK, sledi voden ogled po prenovljeni stalni razstavi zatem je sporedu hišna predstava o Valentinu Vodniku avtorja Andreja Rozmana Roze.

Obletnica Vodnikove smrti je priložnost za osvetlitev njegovega življenja in dela z novimi spoznanji. Zato je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju se še nekaterimi ustanovami pripravil znanstveni simpozij, ki bo 31. januarja v Ljubljani, v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4 ter na Vodnikovi domačiji. O tem je za Radio Ognišče spregovorila dr. Irena Orel, svoj pogled na Vodnika je predstavil tudi dr. Luka Vidmar. Njegovo življenje je izčrpno predstavljeno v spletni Slovenski biografiji https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi797061/

Ne spreglejte:


Vsak dan lahko prejmete radijski bilten! Vabljeni!