Ljubljana, ponedeljek, 17. junij 2019, 22:53

56. Dan emigranta v Čedadu

Dan emigranta v Čedadu 2019
Foto © Novi glas

Krovni organizaciji naše manjšine v Italiji sta tudi letos na praznik Gospodovega razglašenja pripravili prireditev, na kateri je bilo v ospredju življenje Slovencev iz Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske doline. Rešitev za oživitev območja je prenova gospodarstva, povezovanje s Slovenijo in več rojstev.

V nabito polnem gledališču se je zbralo veliko političnih predstavnikov iz zamejstva in Slovenije, tudi minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Peter Česnik, ki je v nagovoru poudaril, da sam kot 36-letni emigrant dobro pozna občutja izseljencev. Mladim Benečanom je dejal, naj se ne bojijo izzivov današnjih časov ter jim položil na srce, naj se učijo slovenskega jezika in povezujejo z bližnjimi slovenskimi kraji. Obljubil je pomoč Slovenije.

V imenu beneških Slovencev je spregovoril Alan Cecutti, predsednik Kmečke zveze in župan Tipane, ki je podrobno analiziral stanje beneških Slovencev danes. Poudaril je, da je edina rešitev v prenovi gospodarstva in v demografski rasti, saj sedanji demografski osip že resno načenja življenje Beneške Slovenije.

Zavzel se je za sodelovanje in povezovanje obmejnih občin, in sicer na vseh možnih področjih, od energetskega povezovanja, turizma, podeželskega in gozdnega razvoja do cestnega povezovanja in podpiranja gospodarstva in podjetništva. Po njegovem mnenju je to morda zadnja priložnost, da se "oživi stanje Nediških in Terskih dolin ter Doline Rezije." Sam je optimističen. "Prepričan pa sem, da imamo vse možnosti za zagon tako pričakovanega preobrata v naši skupnosti še v rokah. To je bitka za življenje naših ljudi in naše zemlje," je še dejal Cecutti.

Predsednik Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Piero Mauro Zanin je kot sin emigrantov izpostavil predvsem vlogo deželne uprave, ki mora skrbeti tako za narodne manjšine kot tudi za nerazvita območja. Poudaril je, da bo sedanja deželna uprava naredila vse, da se bo sedanji demografski padec zaustavil, sicer je tudi sama dežela obsojena na smrt. Dejal je, da je treba danes poskrbeti za mlade. Politika mora ustvariti pogoje za delo, mladi pa morajo biti dejavni člen preporoda za ta območja.

Poleg predsednikov krovnih organizacij Walterja Bandlja iz Sveta slovenskih organizacij in Rudija Pavščiča iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze se je Dneva emigranta v Čedadu udeležila večina obmejnih županov iz Beneške Slovenije ter Slovenije kot tudi vrsta drugih uglednih osebnosti, kot vedno je bilo pa največ izseljencev in beneških Slovencev.

Letos so kulturni program sooblikovali ansambli, ki so nastopili na festivalu beneške popevke Senjam beneške piesmi in Beneško gledališče, ki je v režiji Gregorja Geča zaigralo komedijo Alda Nicoloja Glavna vaja, besedilo je v beneško narečje prelil Adriano Gariup.

(vir: Novi glas in STA)

Ne spreglejte: