Ljubljana, ponedeljek, 22. julij 2019, 11:50

AVDIO: Bomo živeli v lastniških stanovanjih ali najemu?

Stanovanjsko naselje
Foto © Župnija Ljubljana - Fužine

Slovenija je soočena s problemom starejših stanovanj, ki bi bila potrebna obnove. V Ljubljani pa dodatno težavo predstavlja še pomanjkanje primernih stanovanj. Država napoveduje gradnjo dodatnih stanovanjskih kapacitet in druge ukrepe, s katerimi bo poskušala odgovoriti na probleme v povezavi z obnovo.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon pravi, da je stanovanjski trg zelo špekulativen, višji kot v drugih panogah so tudi pričakovani profiti. To pa vpliva tudi na visoke cene stanovanj. Državna politika je zato usmerjena zlasti v zagotavljanje stanovanj za ranljive skupine.

Eden od ukrepov je gradnja novih socialnih stanovanj. »Poskušamo priti do enega sobivanja teh različnih skupin, da skrbijo za to okolje, ga vzdržujejo, upravljajo in se tako kvaliteta bivanja poveča,« pravi Prijon, ki med ukrepi omenja tudi državne garancije za kredite in ukrepe za aktivacijo uporabe praznih stanovanj.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima zdaj na voljo približno 6000 stanovanj, svoj fond pa naj bi v prihodnje okrepil. Stanovanja sicer zagotavlja tudi ob pomoči občinskih stanovanjskih skladov. Njegova največja problema pa sta pridobivanje zemljišč za gradnjo in obnova starejših stanovanj. »Če pogledamo samo Trbovlje, tam je veliko starejših stanovanj, starih tudi sto let, ki so spomeniško zaščitena. In tam je veliko vprašanje, kaj s tem. Prenova bi bila bistveno dražja kot novogradnja,« poudarja direktor Sklada Črtomir Remec.

Eden večjih problemov v Sloveniji so tudi stari bloki in stolpnice z deljenim zasebnim lastništvom, ki so potrebni obnove. Do zdaj se je s pomočjo subvencij vlagalo zgolj v energetsko obnovo. »To je polovična rešitev, kajti vemo tudi, da je polovica teh objektov tudi potresno nevarnih, kar bi se dalo solidno izboljšat v kombinaciji z energetsko sanacijo,« pojasnjuje nekdanji dekan Fakultete za arhitekturo Peter Gabrijelčič.

Ob tem bi stanovanja lahko tudi funkcionalno razširili, številni objekti pa bi potrebovali tudi dvigala. V zvezi s slednjim bodo potrebne tudi nekatere normativne spremembe.

Ne spreglejte: