Ljubljana, torek, 25. junij 2019, 13:53

Veleposlanik v Vatikanu: Multilateralna diplomacija ohranja planet v tečajih

Veleposlanik Tomaž Kunstelj
Foto © Radio Vatikan

Papež je v nedavnem nagovoru diplomatskemu zboru izpostavil pojem multilateralizma oziroma sodelovanja in povezovanja med državami pri globalnih zadevah. Ta poziv se zdi ideal za vse, vsekakor pa je najbolj privlačen za majhne države, ki sicer ne bi imele veliko možnosti vplivanja na mednarodno agendo.

Diplomacija je tako kot vsi podsistemi v družbah vedno odraz nekega časa in razmer v posameznih državah, je prepričan slovenski veleposlanik v Vatikanu, Tomaž Kunstelj.

»Multilateralna diplomacija ima nedvomno eno najpomembnejših vlog za ohranitev planeta v tečajih tako glede okoljskih, mirovnih in varnostnih vprašanj, predvsem pa pri zagotavljanju spoštovanja že davno nazaj sprejetih mednarodnih dokumentov, na primer o človekovih pravicah in številnih drugih. Se pa tudi papež Frančišek ob spodbudah za večjo učinkovitost multilateralne diplomacije seveda zaveda zahtevnosti ter še zlasti številnih nasprotnikov multilateralne diplomacije.«

In na katerih področjih veleposlanik pri Svetem sedežu vidi izzive takšne diplomacije?

»Osebno lahko rečem, da doživljam izzive multilateralne diplomacije še zlasti v enem od velikokrat diskutiranih paradoksov, da se v začetku 21. stoletja in ob vseh sprejetih mednarodnih dokumentih ter mehanizmih v suženjskih razmerah nahaja več ljudi kot kadarkoli v zgodovini človeštva.«

Veleposlanike je v torek sprejel tudi veliki mojster malteškega viteškega reda. »Veliki mojster fra Giacomo della Torre je v svojem nagovoru izpostavil obseg dejavnosti, s katero skuša malteški viteški red blažiti posledice konfliktov, naravnih nesreč in podnebnih sprememb.«

Ne spreglejte: