Ljubljana, nedelja, 21. julij 2019, 05:06

Naš gost: Jožef Močnik - 50 let zborovodstva

0:00
0:00
Jožef Močnik
Foto © Matic Zorman

"Veš, Joža, meni je vseeno, če sploh nikoli ne nastopimo. Jaz uživam že, ko nam na vajah kakšna pesem uspe ..."

"Prepričan sem, da petje ni samo produkcija tistih not, ki so napisane ne listu, ampak mora zbor pesem zapeti z dušo. Interpretacija je izredno pomembna in pevci ter dirigent morajo na odru začutiti drug drugega; med njimi mora biti nek čustveni kontakt. Tako se note bistveno drugače prelijejo v glasbo."

Tako med drugim razmišlja Jožef Močnik, dirigent, ki v letošnjem letu praznuje 50-letnico umetniškega poustvarjanja kot zborovodja. Začel je leta 1968 kot organist in zborovodja cerkljanskega cerkvenega pevskega zbora Andreja Vavkna in ga vodil polnih 17 let. Že leta 1973 je prevzel tudi vodenje Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje. Pri njem vztraja vse do danes. Največje uspehe je Jožef Močnik dosegel prav s tem zborom, in sicer štirikrat bronasto plaketo in enkrat srebrno plaketo na Naši pesmi v Mariboru, na Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Škofji Loki pa zlato priznanje. Prav pod njegovim vodstvom je zbor stopil v družbo najboljših slovenskih moških pevskih zborov.

»Zborovodja mora priti pred zbor z jasnim konceptom, tako kar se tiče literature kot programa nastopov. Potem pa je potrebno na tem vztrajati skoraj do konca. Ta ’skoraj’ je zelo pomemben; namreč, bolj ko se bliža nastop, bolj je potrebno delati neke realne kompromise, sicer se lahko poruši vse prejšnje delo.«

Ena od osnovnih nalog dirigenta je tudi povezovati pevce v čim bolj enotno skupino, v kateri se vsi prijetno počutijo.

»Največji problem pri vseh amaterskih zborih je prav različna motivacija, s katero posamezni pevci vstopajo v zbor. Že razlika v letih je lahko problematična, v osnovi pa pevci prinesejo s seboj tudi zelo različne sposobnosti; ob tem so tudi ambicije zelo različne – nekateri prihajajo le zaradi dobre družbe. Nek starejši pevec mi je nekoč rekel: ’Veš, Joža, meni je vseeno, če sploh nikoli ne nastopimo. Jaz uživam že, ko nam na vajah kakšna pesem uspe ...’«

KMoPZ Davorin Jenko Cerklje
KMoPZ Davorin Jenko Cerklje

Za svoje delo na področju kulture je Jožef Močnik dobil že vrsto priznanj; med njimi so velika Prešernova plaketa, bronasta Kurnikova plaketa, Gallusova listina, Cecilijino priznanje , Spominska plaketa župana Občine Cerklje, Občina Cerklje na Gorenjskem pa mu je za izredno pomembne trajne dosežke na kulturno-umetniškem področju v letu 2016 podelila naziv »častni občan«. V utemeljitvi so zapisali: »Zborovodja Jožef Močnik je vseskozi spremljal in sousmerjal tok kulturnega delovanja v domačem okolju in bil lokalni skupnosti (v ožjem in širšem pomenu) v tem pogledu ves čas trden, odziven in zanesljiv steber. S tem je neizbrisno zaznamoval podobo glasbene kulture cerkljanske občine in še vedno pomembno prispeva k širši prepoznavnosti Občine Cerklje na Gorenjskem na umetnostnem področju.«

Ne spreglejte: