Ljubljana, ponedeljek, 17. junij 2019, 13:04

AVDIO: Karitas se bo v letu 2019 še naprej hitro in sistematično odzivala na potrebe po vsakovrstni pomoči

Vhod v Center Karitas Bertoki
Foto © Petra Stopar

Čeprav je gospodarstvo okrevalo in je brezposelnost nižja, število humanitarnih organizacij iz leta v leto narašča. To je posledica čedalje večje potrebe po različnih socialnih programih in storitvah, saj je v družbi prisotnih vedno več različnih stisk, kar opažajo tudi na Karitas.

Ta bo po zagotovilih generalnega tajnika Cveta Uršiča tudi v prihodnje delovala na podlagi dveh ključnih značilnosti. Prva je hitra odzivnost, druga pa dolgoročno in sistematično delo.

Za razvoj tega pa bodo zaradi staranja obstoječih prostovoljcev potrebne nove moči, zato Uršič napoveduje, da bo privabljanje novih, predvsem mladih prostovoljcev, tudi v letu 2019 ena izmed glavnih nalog organizacije na vseh ravneh. »Želimo povabiti mlade, ker so pripravljeni delati, res pa, da so v večji meri pripravljeni delati projektno. Akcija, nato imajo šolo, zabavo, šport in spet akcijo, kot jo imamo mi,« pravi. Radi pa bi k sodelovanju povabili tudi ljudi srednjih let, starih okrog 45 do 55 let.

Na področju socialne slike Uršič pojasnjuje, da se zaradi boljših gospodarskih razmer resda zmanjšuje število uporabnikov humanitarne pomoči, a ostajajo tisti, ki so v resni stiski, in tem bo morala Karitas pomagati še naprej: »Na eni strani so to starejši, na drugi družine, žal je pa tudi veliko zaposlenih. Razvijati bomo morali programe za trajne koristnike naših pomoči, podobne programe, kot je oskrba na domu, razmišljamo tudi o hospicu … vedno so ljudje, ki potrebujejo pomoč in Karitas je tista, ki se odziva.«

Ob tem si generalni tajnik humanitarne ustanove Cerkve v Sloveniji želi, da bi imele nevladne organizacije v prihodnosti zagotovljen stabilnejši vir financiranja s strani države. V ta namen so skupaj z ministrstvom za javno upravo pripravile poseben projekt, za katerega Uršič upa, da bo obrodil sadove.

Cveto Uršič, Alen Salihović, Jana Lampe, Irma Šinkovec, s. Bogdana Kavčič, s. Slavka Cekuta, Vael Hanuna
Cveto Uršič, Alen Salihović, Jana Lampe, Irma Šinkovec, s. Bogdana Kavčič, s. Slavka Cekuta, Vael Hanuna

Ne spreglejte: