Ljubljana, sreda, 18. september 2019, 14:05

God blaženih Drinskih mučenk

Drinske mučenke
Foto © nn

Obhajamo god blaženih drinskih mučenk. S svojo mučeniško smrtjo leta 1941 v Goraždu so kot redovnice ohranile čast in nedotakljivost  telesnega dostojanstva in izpričale svojo popolno pripadnost Kristusu. Ena izmed sester izhaja iz Šmarjete, zato je danes v tamkajšnji župniji posebej slovesno.

V Cerkvi na Slovenskem se še posebej spominjamo sestre Krizine Bojanc, ki izhaja iz Zbur pri Šmarjeti in sestre Antonije Fabjan, ki je bila rojena v Malem Lipju pri Žužemberku. Obe sta vstopili v redovno skupnost Hčera Božje ljubezni in sta v Sarajevu skupaj s svoji sosestrami sloveli predvsem po dobrodelnosti do vseh bližnjih, ne glede na njihovo narodno in versko pripadnost.

Sredi druge svetovne vojne so jih četniki odpeljali v 65 km oddaljen Goražd ob reki Drini, kjer so 15- decembra leta 1941 raje izvolile smrt, kot da bi izgubile čistost, ki jo kot redovnice podarile Kristusu. Po besedah župnika iz Šmarjete Andreja Golčnika je njihovo sporočilo aktualno še danes, saj nam govorijo, da se je v življenju potrebno žrtvovati. »Oz. kako pomembno je držati besedo. One so se postavila za Gospoda, kljub napadu četnikov so raje skočile skozi okno in izpolnile obljubo Kristusu in ohranile čistost. Kažejo na to, kako pomembno se je za neke odločitve žrtvovati, tudi za ceno življenja. Biti »mož besede« je danes zelo redkost, zato so nam drinske mučenke vzornice in priprošnjice pri tem.«

V župniji vsak dan molijo molitev za beatifikacijo, zato so župljani zelo povezani z drinskimi mučenkami. »Večkrat tudi slišim ljudi, da se jim priporočajo sami ali v družinah. Ljudje so jih vzeli za svoje. Starejši pa se še spomnijo pripovedovanj o sestri, ki je umrla mučeniške smrti, poznajo sorodnike, ki še živijo.« Drinske mučenke je za blažene v imenu papeža Benedikta XVI. v Sarajevu razglasil Angelo Amato, leta 2011.

Ne spreglejte: