Ljubljana, četrtek, 23. maj 2019, 17:02

30 let SGZ

30 let SGZ
Foto © SGZ

Slovenska gospodarska zveza SGZ iz Celovca je nadstrankarska krovna gospodarska organizacija koroških Slovencev. Leta 1998 so jo ustanovili gospodarstveniki in člani prostih poklicev iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Praznovanje 30-letnice je bilo sinoči v tehnološkem parku Lakeside Spitz v Celovcu.

Rdeča nit praznovanja je bila povezovanje ob krepitvi gospodarskih vezi. Pri okrogli mizi Čezmejno sodelovanje so sodelovali: predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta Robert Frandolič, predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl, poslovodkinja Splošne javne bolnišnice Špital ob Dravi Andrea Samonigg-Mahrer, namestnica koroškega deželnega glavarja Gaby Schaunig, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc in podpredsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Felix Wieser.

Poleg okrogle mize so obletnico ovekovečili s podpisom pogodbe o sodelovanju s Koroškim združenjem industrijalcev (IV Kärnten) in podjetnikom iz regije podelili zaslužena priznanja SGZ, Korotan Award. Za mednarodno trgovino in razvoj regije Alpe-Jadra je bila odlikovana firma Rutar Group. Korotan Award za ravoj ekološke tehnologije in elektrarn na biomaso je prejelo podjetje Urbas iz Velikovca, za tesarstvo in predelavo lesa ter povezovanje kulture in gospodarstve firma Gasser Holzbau iz Bilčovsa, za življejnsko delo in vizionarske pristope v gospodarstvu pa je bil odlikovan Franz Mlinar, ustanovitelj tovarne filtrov v Šmihelu.

Predsednik Benjamin Wakounig je ob obletnici zapisal: SGZ je v 30 letih delovanja uspelo zgraditi močne medosebne in gospodarske odnose v regiji Alpe Jadran. Razvili smo se v izvrstnega čezmejnega posrednika, ki gradi mostove med narodi in skrbi za dolgoročne in trajnostne odnose. Naše delo temelji na spoštovanju in pospeševanju jezikovne ter kulturne raznolikosti v naši skupni regiji. V SGZ veje val optimizma in idej, kako še bolj povezati regijo, se povezati z mladimi in ustvariti dobre gospodarske vezi.

Iz organigrama organizacije je zapisano, da organizira srečanja, izobraževalne in informacijske sestanke, strokovna šolanja, tečaje in ekskurzije, izdaja publikacije ter razvija in realizira razne projekte EU, je informacijski servis za gospodarstvo in nudi pomoč pri ustanavljanju novih podjetij ter povezuje in združuje gospodarstvenike in strokovnjake z obeh straneh meje. Njen namen je tudi pospeševanje podjetništva in skupnega Alpsko-Jadranskega gospodarskega prostora, člane obvešča tudi o gospodarskih in davčnih zadevah ter nudi podporo pri čezmejnih gospodarskih dejavnostih med Avstrijo in Slovenijo

V Slovensko gospodarsko zvezo je včlanjenih več kot 370 članov iz alpsko jadranske regije, ki prihajajo iz vseh strok gospodarstva.

Ne spreglejte: