Ljubljana, petek, 19. april 2019, 06:33

Uskladili datumue za več kot sto prireditev

Sestanek koordinacije Južnega Ontaria
Foto © Vestnik slovenske župnije Hamilton

Predstavniki slovenskih organizacij Južnega Ontaria v Kanadi so na jesenskem sestanku uskladili večino datumov za okrog 100 prireditev, ki se bodo odvijale v letu 2019 na njihovem območju, prav tako so potrdili koordinatorja za prihodnje leto.

V ponedeljek, 15. oktobra 2018, je imel Slovenski koordinancijski odbor Niagara svoj redni polletni sestanek. Udeležili so se ga vsi člani koordinacije: Lipa Park, Bled, Slovenski Park, Sava, Triglav, Društvo sv. Jožefa, Slovensko kanadsko zgod. društvo in župnija sv. Gregorija Velikega.

Na tem jesenskem sestanku smo uskladili večino datumov za okrog 100 prireditev, ki se bodo odvijale v letu 2019 na tem območju. Prav tako smo potrdili koordinatorja za prihodnje leto ter izmenjali izkušnje, ki jih je imelo vsako društvo pri organizaciji svojih prireditev. Koordinatorica v odhodu, Sue Augustin, je prejela priznanje in zahvalo navzočih za njeno izjemno strokovno in uravnoteženo vodenje te meddruštvene koordinacije v preteklem letu.

Predstavniki sodelujočih slovenskih organizacij smo nato soglasno potrdili Heidy Novak kot koordinatorico za naslednje leto. Heidy Novak je z župnijskim svetom sv. Gregorija Velikega letos uspešno organizirala Slovenski dan na prenovljen način, ki je navdušil vse obiskovalce.

Predstavniki organizacij so se zavzeli, da bodo zopet izdali Koledar koordinacije za prihodnje leto, saj je bil ta, ki so ga prvič izdali za letošnje leto, deležen vsestranske pohvale. To pot bo koledar na razpolago že v začetku meseca decembra.

Društvu Sava že vnaprej čestitamo in se zahvaljujemo, ker je sprejelo gostovanje Slovenskega dneva 2019. Prihodnje leto bo že 30 let od ustanovitve Slovenskega koordinacijskega odbora Niagara.

Za Vestnik slovenske župnije sv. Gregorija Velikega, Frank Novak

Ne spreglejte: