Ljubljana, sobota, 24. avgust 2019, 07:05

Lokalne volitve v Murski Soboti

Volitve
Foto © Janez Platiše

Mestna občina Murska Sobota ima približno 20.000 prebivalcev in obsega približno 64 kvadratnih kilometrov. Za prebivalce celotnega Prekmurja pa predstavlja regijsko središče, kjer so številni zaposleni, koristijo zdravstvene storitve ter imajo možnost udejstvovanja v kulturi in športu. V preteklosti se je za položaj župana vedno potegovalo več kandidatov, tokrat pa sta zgolj dva, in sicer aktualni župan dr. Aleksander Jevšek in kandidat SDS Bojan Petrijan. Prvi med prednostne projekte uvršča dokončanje razvojnih projektov, drugi pa namerava spodbujati predvsem podjetništvo.

Aktualni župan Aleksander Jevšek med prednostne projekte uvršča dokončanje razvojnih projektov, kot sta soboško jezero in mestno središče, prenovo mestne infrastrukture, predvsem kanalizacije in cest, šport, kulturo in širitev severne obrtno-industrijske cone ter nove možnosti stanovanjske pozidave.

O enakomernem razvoju Jevšek pravi, da naložbe izvajajo prednostno glede na dogovore in da pripravljajo nabor ukrepov, s katerimi bodo lahko mestne četrti in krajevne skupnosti samostojno upravljale z določenimi investicijskimi sredstvi.

Glede preverjanja volje občanov pa pojasnjuje, da vse pomembne projekte v občini gradijo »od spodaj navzgor«, pri sprejemanju strategije celostnih trajnostnih naložb so izvedli številne delavnice z zainteresiranimi skupinami prebivalstva in s tem omogočili soodločanje pri pripravi in izvedbi strategije.

Princip participativne demokracije pa v občini uporabljajo pri vsakoletni pripravi občinskega proračuna, dodaja.

Bojan Petrijan bi se visoke brezposelnosti lotil z vzpostavljanjem proizvodnih zmogljivosti ter zagonom malih in mikro podjetij, mlade bi v občini zadržal s celostno stanovanjsko politiko in raznimi »bonusi«, predčasno umrljivost in bivanje v (ne)varnem okolju pa reševal s širjenjem daljinskega ogrevanja in subvencijami za gospodinjstva.

Primestne vasi se ne razvijajo enakomerno niti nimajo enakega standarda vzdrževanja infrastrukture, zato je treba racionalizirati delo ter z odlično ekipo za črpanje evropskega in državnega denarja zagotoviti dodatna razvojna sredstva, (ne)enakomerni razvoj občine ocenjuje Petrijan.

Preverjanje volje občanov na referendumih podpira, ker da to »izgrajuje« zaupanje v mesto oziroma občino. Podporo ljudi bi poiskal pri projektih, kot so Center za obdelavo odpadkov ali na primer avtomobilska industrija, kjer bi proizvodnja bistveno odstopala od vizije trajnostnega in zelenega razvoja občine, a bi prinesla mnoga potrebna delovna mesta, pravi.

Ne spreglejte: