Ljubljana, torek, 25. junij 2019, 13:51

Lokalne volitve 2018, naval na Koper

Luka Koper
Foto © Jaka Jeraša

V Mestni občini Koper se za županski stolček poteguje kar 13 kandidatov, tudi sedanji župan Boris Popovič. Vsi najpogosteje med prednostne naloge uvrščajo sodelovanje občanov in razvoj podeželja, sprejem novega prostorskega načrta, tudi stanovanjska politika in skrb za starejše sta pomembna.

Boris Popovič, ki se je lani neuspešno potegoval za položaj predsednika države, si tudi po 16 letih še vedno želi ostati na čelu koprske občine. Turizem je točka, ki jo omenja na prvem mestu, sicer pa za svoj zadnji mandat izbira le najlepše besede. »Naredili smo res ogromno, še neprimerno več, kot smo sploh upali verjeti, da bomo lahko. Med pomembnimi projekti je Center vodnih športov v Žusterni, pa tudi rekreacijske in parkovne površine ob Semedelski promenadi.«

Omenil je tudi skrb za objekte, namenjene šolski in predšolski vzgoji, ter za komunalno in cestno-prometno infrastrukturo. Prav tako bo koprsko pristanišče dobilo dva nova vhoda, kar bo za 90 odstotkov razbremenilo promet. Če bo ponovno izvoljen, namerava prihodnje leto Koper tudi uradno razglasiti za turistično mesto.

Stranka Oljka se bo v boj za županski stolček v Kopru podala s svojim predsednikom, sicer pa gospodarstvenikom Valterjem Krmacem. V primeru izvolitve namerava v koalicijo povabiti vse stranke, ki bodo izvoljene v mestni svet, med svoje prioritete pa je postavil čim hitrejši sprejem občinskega prostorskega načrta, zagotoviti želi enakomernejši razvoj mestne občine, vodstvo občine pa približati ljudem. Zavzema se tudi za omejitev števila županskih mandatov. Večjo pozornost napoveduje kulturnim dejavnostim, ki naj Koper zakoličijo na zemljevidu kulturnega turizma.

Gašpar Gašpar Mišič se je za kandidaturo odločil šele pred manj kot mesecem dni in jo vložil tik pred zdajci. Sam županu priznava dosežke, veliko stvari je premaknil na bolje, a je tudi prišlo do številnih osebnih zamer in nagajanj. Sam namerava graditi na zaupanju in na medsebojnem spoštovanju. Med drugim je napovedal uvedbo participativnega proračuna, sodelovanje z vsemi, tudi z ankaransko občino in širše z občinami v regiji, ter razvoj Luke Koper kot generatorja razvoja.

Aleš Bržan je občinski svetnik, ki se je že leta 2014 potegoval za županski stolček. »Skupaj moramo gledati predvsem naprej, se razvijati v nam boljšo, varno, zdravo in prijetno skupnost, ki nudi priložnosti mladim in urejene pogoje starejšim,« je poudaril. Za kandidaturo se je odločil, ker si želi spremembe sistema upravljanja občine in komuniciranja z občani. Med drugim je po njegovem mnenju treba spremeniti tudi statut občine in sistem nadzora nad občinskimi organi.

V županski boj v Kopru se kot edina ženska podaja Olga Franca, dolgoletna vidna članica SLS, zdaj pa kandidatka civilnega gibanja Skupaj. Poudarila je, da se mora Koper uvrstiti med najboljše občine v državi. »Osnova za to pa bo gospodarstvo, je poudarila Franca. Med njenimi prioritetami bo sprejem takšnega občinskega prostorskega načrta in razvoja občine, ki bo temeljil na potrebah vseh krajevnih skupnosti "in ne na razmišljanju občinske uprave".«

Kot je napovedala kandidatka, namerava uresničiti vse potrebe v mestu in na podeželju, med najbolj kritičnimi področji pa je izpostavila ponekod še pomanjkljivo kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter potrebo po ureditvi šol in vrtcev, kjer občina po njenem mnenju nima prave strategije. Temeljno načelo pri vsem tem bo tudi varovanje okolja.

Županski kandidat SLS v Mestni občini Koper pa bo profesor fizike na Gimnaziji Koper Nevio Miklavčič. Kot pravi, bi ustavil razprodajo občinske zemlje in poživil mestno jedro z uvedbo simboličnih najemnin za nepremičnine v občinski lasti. Prav tako bi povečal transparentnost poslovanja občinske uprave ter občanom ponudil sodelovanje pri oblikovanju občinskega proračuna. Med infrastrukturnimi projekti izpostavlja zagotovitev zadostne vodooskrbe. Začete projekte bi dokončal s pomočjo evropskih in občinskih sredstev, nova sredstva pa poiskal pri novih virih.

»V kolikor bom izvoljen za župana, se bom potrudil, da se bo celostna podoba Kopra uredila in da bomo dali temu mestu dušo, dušo, ki jo je mesto Koper- Capodistria imelo v preteklosti in ki mestu pripada. Seveda ne smemo pozabiti na zaledje in vasi, ki s centrom mesta tvorijo celoto. Mnoge nekoč odročne vasi postajajo turistično zanimive in določeni posamezniki ponujajo turistom bivanje v mirnem in prijetnem okolju. Na vaseh je treba spodbujati to dejavnost, pri čemer mora občina pomagati, da deluje infrastruktura - torej ceste, voda, elektrika, komunalne storitve, pa še kaj.«

Koprska SMC bo na lokalnih volitvah nastopila z županskim kandidatom Viktorjem Markežičem. Ta je poudaril, da je v Kopru po 16-ih letih prišel čas za spremembe, ob tem pa je prepričan, da bo tokrat prišlo do drugega kroga županskih volitev.

Med svojimi prioritetami je županski kandidat SMC izpostavil bolj uravnotežen razvoj občine s poudarkom na podeželju, izgradnjo manjkajoče infrastrukture s poudarkom na telekomunikacijskih omrežjih in aktivno reševanje težav s parkiranjem v mestnem središču. Prav tako bo Markežič predlagal zmanjšanje nadomestila na nezazidana stavbna zemljišča, dodatno navezavo na kraško vodovodno omrežje in uvedbo subvencij za novorojenčke v višini do 1000 evrov. Nenazadnje je kandidat SMC izpostavil še skrb za rast znanstveno raziskovalnih centrov.

Nekdanji poslanec Marijan Križman, ki kandidira na koprskih lokalnih volitvah na listi SD, je med prioritetami omenil skrb za ranljivejše družbene skupine, gradnjo varovanih stanovanj in povečanje pomoči pri samooskrbi ter sprejem občinskega prostorskega načrta, "da bodo vsi vedeli, kaj se bo v tej občini gradilo in kje se bo gradilo". Hkrati je navedel še skrb za prebivalstvo podeželja, revitalizacijo starega mestnega jedra Kopra prek nižjih cen najemnin in obnovo osnovne infrastrukture, soodločanje občanov o proračunu ter enakomerno podporo vsem lokalnim športnikom in športnim klubom.

Kandidat Nove Slovenije Danijel Sertič bi v Kopru kot župan najprej poskrbel za možna stanovanja za neprofitno oddajanje. Poudarja tudi skrb za starostnike, saj v domovih za ostarele primanjkuje postelj. Prav tako bi pomagal malim podjetnikom, ki delujejo v mestnem jedru, z zmanjšanjem najemnin v prostorih v lasti občine. Luka Koper bi se morala po njegovem razvijati proti Ankaranu, namesto podaljšanja prvega pomola pa se zavzema za podaljšanje drugega oz. tretjega pomola. Med infrastrukturnimi projekti bi dal prednost gradnji neprofitnega stanovanjskega bloka, denar zanj pa bi pridobival iz evropskih sredstev. Kaj pravi na delo dosedanjega župana? »Kar je dobrega, bomo nadaljevali, kar je slabega, bomo popravili.«

Alan Medveš, ki ga na mestu koprskega župana vidi Levica, meni, da je nujno treba pripraviti celovit pregled finančnega stanja občine ter njenih zavodov in ga javno objaviti. Med prioritetnimi nalogami vidi še strategijo trajnostnega turizma, prenovo javnega prometa in stanovanjske politike ter odnos do kulture in kulturne dediščine.

Dobra država je v boj za koprski županski stolček poslala Zlatka Gombarja, ki bo v primeru izvolitve najprej obesil sliko svoje družine v pisarni, pregledal vse leasing pogodbe o avtomobilih ter spoznal sodelavce, ki so temelj občine. Pri koprskem pristanišču zagovarja zmeren razvoj, hkrati zagovarja izgradnjo drugega tira brez nepotrebnih korupcijskih obvodov in se zavzema za preusmeritev prometa s cest na železnico.

Koprski ribič Silvano Radin je kandidat SDS za županski stolček. Najprej bi se osredotočil na probleme mlajših generacij z ustanovitvijo investicijske pisarne. Omogočil bi več nastanitvenih kapacitet za starejše občane v domu upokojencev in varnih stanovanjih, poskrbel pa bi tudi za več komunalnih privezov. Pri razvoju Luke Koper bi se morali zavedati prostorske stiske mesta in okolice ter zato doseči dogovor o tem, do kod se bo pristanišče širilo. Od infrastrukturnih projektov bi najprej dokončal bazenski kompleks, kjer je predvidena tudi gradnja hotela s kongresnim centrom. Uredil bi del obale od Kopra do Žusterne v plažo in rekreativno območje s turistično ponudbo, za dodano vrednost lokalnemu gospodarstvu bi zgradil tehnološki park.

Marko Brecelj, ki je v javnosti najbolj znan po svoji nastrojenosti do Cerkve, pravi, da bi najprej bi ugotovil zadolženost in projektne obveznosti občine, preprečil škodo zaradi odhoda aktualnega župana, ki je občino in njen razvoj dojemal kot svoj avtorski in lastniški projekt, ter vzpostavil agitacijsko skupino iz oseb, ki razumejo trajnostni razvoj in so ga sposobni razglašati.

Ne spreglejte: