Ljubljana, petek, 19. april 2019, 07:04

Lokalne volitve v Celju

Celje, pogled z zraka
Foto © Quadcopter Slovenija

Mestna občina Celje, tokrat s sedmimi kandidati za župana, ima bogato zgodovino. Že v antiki je bil tam sedež škofije, od koder prihaja mučenec sv. Maksimilijan Celjski. Škofija je bila obnovljena pred dvanajstimi leti. Pred koncem srednjega veka, 11. aprila 1451 je trško naselje dobilo mestne pravice in postalo tudi knežje. Danes je Celje po številu prebivalcev peta največja mestna občina v Sloveniji. Kandidati za župana med prednostnimi nalogami navajajo sprejetje občinskega prostorskega načrta in rešitev okoljskih problemov celjske kotline. Zavedajo se tudi, da je potrebno sprejeti določene ukrepe za ureditev problematike mladih in starejše populacije v občini.

Prvi je župansko kandidaturo vložil nekdanji vodja oddelka za finance na celjski občini Sandi Sendelbah. Kandidira s podporo liste Odprto Celje. Volilna komisija je sicer zavrnila listo njihovih kandidatov za mestni svet, krajevne skupnosti in mestne četrti. Med občani so poizvedovali kaj najbolj pogrešajo v mestu Celje in kje vidijo možnosti za izboljšanje življenja. Na tej osnovi so oblikovali program, ki ga želijo uresničiti.

Trenutni župan Bojan Šrot, ki se bo potegoval za že šesti županski mandat, ocenjuje, da je Celje od njegovega prvega mandata do danes naredilo velik korak naprej. Ponosen je na projekt ravnanja z odpadki, ki je po njegovem najbolj učinkovit in cenovno ugoden sistem v Sloveniji. Septembra je ustanovil svojo stranko Celjsko županovo listo. Kot je povedal Bojan Šrot, ki je pred časom izstopil iz SLS, je to: »… strogo sredinska stranka, ideološko zelo neobremenjena. Takšna je tudi lokalna politika. Nenazadnje mi smo v velikem delu komunalci in pri vprašanjih ali bomo prenavljali šolo, gradili cesto, ni v ospredju ideologija ampak je odločanje v mejah možnega.« Kot največji problem, s katerim se sooča Celje, je opozoril na nujnost obvoznice v smeri sever-jug. Po njegovi oceni je nevzdržno, da ima Celje urejen tranzitni promet prek starega mestnega jedra. Opozoril je tudi na obremenjenost Celja s prašnimi delci in črnim ogljem, ki izvirata iz prometa. Glede okoljskih problemov bi pristojnemu ministrstvu predlagal sprejetje zakona, s katerim bi enotno reševali vsa stara okoljska bremena v Sloveniji.

Kandidaturo za celjskega župana je na tokratnih lokalnih volitvah vložil tudi član SD Branko Verdev, ki je tudi aktualni mestni svetnik. Zavzemal se bo za enakomeren razvoj celjske občine s poudarkom na uravnoteženem razvoju urbanega in podeželskega okolja. Kot je še povedal, se bo zavzemal za več sodelovanja med mestno upravo s krajevnimi in mestnimi četrtmi in za vzpostavitev participatornega proračuna za projekte občanov.

Svojega kandidata v Celju ima tudi stranka SMC. To je turistični tehnik Matevž Vuga, ki bi najprej uredil stanovanjsko politiko, s katero bi v mestu zadržali mlade. Napoveduje tudi sprejetje prostorskega načrta, ki bo omogočil razvoj mesta, prihod podjetij, s tem tudi delovnih mest in začetek sanacije okoljskih problemov Celja. Dejal je še: »Z razvojem oziroma z mikrolociranjem con v mestu Celje, bomo pridobili nove logistične, nove industrijske cone, ki bodo dejansko lahko privabljale novi investicije.«

Za celjskega župana se bo potegoval tudi predsednik celjskega mestnega odbora SLS Marko Zidanšek, ki je tudi direktor podjetja Simbio. Zavzel se je za sprejetje občinskega prostorskega načrta in tudi pojasnil, zakaj. »Zaradi tega ker Celje mora izkoristiti svojo geografsko lego, podjetniško tradicijo in pa avtocestne povezave. To pa zato, da se bodo ljudje v mesto tudi priseljevali. In na ta način je vizija, da bo za živeti v Celju, priti v Celje, Celje najbolj privlačno mesto v Sloveniji.« Zidanšek je še dejal, da so bili v zadnjih 15 letih v Celju navajeni hitro rastočega tempa, ki so ga kot SLS tudi usmerjali. Del te SLS je bil sicer tudi Bojan Šrot. V tem času je bilo v Celju veliko narejenega. Zgradili so center za ravnanje z odpadki, čistilno napravo, kanalizacijski sistem, izvedli so tudi protipoplavne ukrepe in obnovili mestno jedro.

Kandidat SDS za celjskega župana pa je Matjaž Železnik, ki želi prebuditi Celje in mu vrniti upanje na spremembe. Kot pravi, se morajo Celjani odločiti, ali želijo imeti župana brez afer iz preteklosti Na predstavitvi kandidature je Matjaž Železnik naštel tudi programske točke: »sprejetje občinskega prostorskega načrta, enakomeren razvoj mestnega jedra in okoliških krajevnih skupnosti, skrb za mlade in perspektivne strokovnjake z ustvarjanjem boljših pogojev ter gradnjo novega doma za ostarele oziroma naselja s primernimi pogoji za dementne.«

Šestim kandidatom za celjskega župana se je pridružila kandidatka. To je Mateja Žvižej, ki na volitvah zastopa Levico. Kot je dejala ob predstavitvi kandidature, si bo v primeru izvolitve prizadevala, da bodo vsi njeni najožji sodelavci občani Celja, sicer pa bi po njenem mnenju v Celju morala odločati skupnost.

Na lokalnih volitvah v mestni občini Celje bodo volivci izbirali tudi 33 članov mestnega sveta ter člane krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Ne spreglejte: