Ljubljana, petek, 19. april 2019, 06:49

Lokalne volitve v Novem mestu

Novo mesto
Foto © Marko Pirc, Wikipedija

Na Radiu Ognjišče v oddaji Mozaik dneva predstavljamo kandidate za župane v šestih mestnih občinah, v katerih so tudi sedeži škofij. V Novem mestu so se v tekmo za županski stolček podali štirje kandidati. Izzivalci aktualnega župana Gregorja Macedonija, ki znova kandidira, so Jože Kobe, Alenka Muhič in Rok Mežnar.

Občina Novo mesto je po številu prebivalcev šesta med enajstimi mestnimi občinami v Sloveniji. V prestolnici regije Jugovzhodne Slovenije živi približno 36.500 prebivalcev, ki po večini na območju domače občine tudi delajo. Novo mesto je namreč sedež štirim paradnim konjem slovenskega izvoznega gospodarstva; podjetjem Krka, Revoz, Adria Mobil in TPV, katerim se med uspešnimi pridružujejo tudi mnoga druga prodorna novomeška podjetja, beremo na uradni občinski spletni strani.

Gregor Macedoni – Lista Gregorja Macedonija

Aktualni župan Gregor Macedoni bo poskušal mandat nadaljevati. 45-letni univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomskih znanosti bo tudi tokrat nastopil z neodvisno Listo Gregorja Macedonija. Od vseh, ki kandidirajo, ima najbolj številčno podporo drugih strank, in ga pri kandidaturi podpirajo SDS, NSi, SLS, Desus in Lista Ivana Kralja. Macedoni v morebitnem drugem mandatu obljublja nadaljnje ustvarjanje blaginje za vse. Pravi, da bi njegova ekipa nadaljevala smernice, ki jih je začrtala v razvojni strategiji do leta 2030. Med infrastrukturnimi projekti, ki jih obljublja, so »dva nova mostova čez Krko, od tega eden zgrajen, eden pa z začeto gradnjo, dve novi brvi, nova stanovanja za mlade in varovana stanovanja za starejše, kolesarske povezave po celotni občini, plavalni bazen in arheološki park Situla«. Kot pravi, so v preteklem mandatu na občini gradili na partnerstvu z vsemi občani so skušali na ta način vključevati tako civilno družbo kot krajevne skupnosti. »Mislim, da je to transparentno delovanje, ki nam pomaga tudi tako, da lažje določimo prioritete. Vesel sem, da smo udejanjali participatorni proračun z vključevanjem krajevnih skupnosti, na tak način je bilo vsako leto izvedenih od šesto do sedemsto tisoč evrov projektov. Mislim, da smo na tem področju največ naredili v celotni Sloveniji,« je dejal Macedoni.

Med prednostnimi ukrepi navaja še ureditev prometa z novo vzhodno mestno obvoznico z mostom v Ločni in novo zahodno obvoznico z mostom v Srebrničah ter druge projekte na državnih cestah. Kar zadeva Glavni trg mesta, bi ga oživil tako, da bi na tem območju zgradili stanovanja za mlade družine. Nadaljeval bi razpise za subvencioniranje najemnine v prvih dveh letih za nove podjetnike ter poskrbel za širok in pester program dogajanja. Gradnjo ceste tretje razvojne osi bi pospešil z aktivnim sodelovanjem pri prostorskem umeščanju in načrtovanju povezav s preostalim cestnim omrežjem. Okrepil bi turizem, pri čemer velik potencial vidi v reki Krki, Otočcu ter tudi uspešnih večjih podjetjih, ki bi odprla svoja vrata obiskovalcem.

Jože Kobe – Gospodarsko aktivna stranka (GAS)

Kandidat, ki se v tekmo za županski položaj podaja drugič, je Jože Kobe. 56-letni inženir strojništva, diplomirani ekonomist in magister državnih in evropskih študij je trenutno zaposlen v občinski upravi kot podsekretar za komunalne zadeve, je kandidat Gospodarsko aktivne stranke. »Kandidiram zato, ker hočem, da je občina servis za vse občane. Občina se namreč ne konča v Žabji vasi in na Ljubljanski cesti v Ločni, ampak v Ratežu, na Gorjancih, v Srebrničah in tako naprej. Ključne točke programa so poleg rednega izvajanja zakonskih nalog zagotovitev osnovne infrastrukture občanom po občini, izenačitev standarda in zagotovitev teh dobrin, ki jih mora občina po zakonu zagotoviti. Normalno sodita sem kanalizacija in vodovod, kjer tega še ni, nadgradnja sistemov, ki se že zdaj gradijo ... Torej dokončanje projektov, kot so novi trg, hidravlične izboljšave vodovoda, cestne vpadnice, kolesarske poti … Med ključne ostale projekte pa bi izpostavil gradnjo dvorane Portoval in mestnega bazena, ki ga Novo mesto nujno potrebuje. Večji poudarek kot do sedaj bi dal sobivanju s starejšo generacijo, pa tudi zagotavljanje pogojev za udejstvovanje mladih.«

Poudaril bi tudi zagotavljanje infrastrukture in denarja za delovanje mladih ter možnost opravljanja pripravništva in študijske prakse. Novomeško središče bi oživil s kulturnimi, kulinaričnimi in športnimi prireditvami, s pritegnitvijo vlagateljev v nove dejavnosti, lastnikom zgradb bi zagotovil spodbudo za prenovo, omogočil bi naselitev novih stanovalcev. V zvezi s cesto tretje razvojne osi pravi, da bi gradnjo pospešil z zagotovitvijo potrebnih sredstev, s pravočasno sprejetimi akti in določitvijo projektne skupine, ki bi skupaj z Darsom projekt, dogovore in gradnjo dosledno spremljala. Okrepil bi tudi vlogo krajevnih skupnosti. Na področju kulture napoveduje nadaljevanje vzpostavitve arheološkega parka Situla Marof in dokončanje knjižnice.

Alenka Muhič – Zveza za Dolenjsko (ZZD)

Za mesto županje se poteguje Alenka Muhič, predsednica Zveze za Dolenjsko. 43-letna Muhičeva, sicer hči nekdanjega župana Alojzija Muhiča, ki je novomeško občino vodil med letoma 2006 in 2014, kandidira ob podpori SMC in SD. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva. Tudi ona napoveduje prizadevanja za učinkovito in občanom prijazno občinsko upravo, za večjo avtonomijo krajevnih skupnosti, za ustanovitev občinskega oddelka za krajevne skupnosti in skladen trajnostni razvoj Dolenjske, kamor spadajo tudi prizadevanja za ustanovitev pokrajine. »Odločitev za župansko kandidaturo ni bila lahka odločitev, pa vendar sem jo sprejela, saj želim spremeniti dosedanje prakse in tudi kakovost bivanja vseh nas v občini. Tudi sama delim ideologijo slogana stranke Zveza za Dolenjsko je zveza za ljudi, ki temelji na empatiji in človečnosti, ki jo v političnem prostoru vse manj zaznavamo. Zato upam, da bom kot županja lahko s svojim znanjem, strokovnostjo in osebnostnimi lastnostmi pripomogla k temu, da se vzpostavi zaupanje ljudi v politično delovanje, katerega del smo mi vsi,« je povedala na predstavitvi.

Med prvimi nalogami omenja gradnjo ceste tretje razvojne osi. Pospešila bi jo s pomočjo pri pridobivanju potrebnih zemljišč, pomočjo pri zagotavljanju aktov, potrebnih za gradnjo spremljajoče lokalne infrastrukture ipd. Muhičeva bi zagotovila tudi pospešeno gradnjo lokalnega cestnega omrežja skupaj s kolesarskimi stezami. Razširila bi javni promet na območje celotne občine, ob tem pa zgradila mestno obvoznico z dvema mostovoma preko Krke. Poskrbela bi za oživitev mestnega jedra in za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer je še ni. V mestu bi zagotovila ustrezno bivalno, družbeno in javno življenje. Spodbudila bi odpiranje novih podjetij, trgovin in lokalov, naseljevanje novih prebivalcev in nadaljevala tamkajšnje naložbe. Tudi ona napoveduje izgradnjo varovanih stanovanj ter nadgradnjo športnega parka Portoval.

Rok Mežnar – Dobra država

Kot zadnji je svojo kandidaturo za župana najavil predstavnik stranke Dobra država Rok Mežnar. Je 28-letni specializant družinske medicine in pravi, da se je za kandidaturo odločil na prigovarjanje nekaterih posameznikov. Kot predsednik krajevne skupnosti Gabrje živi na podeželju, zato je krepitev avtonomije krajevnih skupnosti med njegovimi prednostnimi nalogami: »Mi se bomo bolj osredotočili na ljudi, predvsem na podeželje, ki v tem mandatu zaostaja za mestnim delom občine. Prvi poudarek bo na zelenem turizmu, razširitvi mestnega potniškega prometa, ohranitvi malih kmetij, ki dajejo podeželju svoj čar. V zdravstvu bi omenil primer ranljivih skupin prebivalcev. Novo mesto je ena izmed bogatejših občin, ki ima velik bolnišnični center, pa nimamo pravega heliodroma. Imeli smo ga, zdaj pa ga nimamo. Tretji poudarek pa bi bil na okolju. Smo ena izmed naprednejših občin, a imamo s prašnimi delci najbolj onesnažen zrak.«

Z namenom zmanjšanja onesnaženosti zraka obljublja subvencije za zamenjavo peči na trda goriva za druge sisteme ogrevanja. Tako kot ostali kandidati si je tudi sam zamislil svoj način oživitve novomeškega Glavnega trga. V mestnem jedru bi poskrbel za ustrezno ureditev parkirišč, za mladinski center in ustvarjalni inkubator, skušal bi naseliti več visokih šol, podprl bi odpiranje butičnih trgovinic z zdravo hrano, lokalnimi pridelki in izdelki, uredil bi tržnico in poskrbel za več prireditev. Tudi Mežnar obljublja širitev mestnega potniškega prometa, premike pri gradnji tretje razvojne osi, pri čemer bi okrepljeno sodeloval z gospodarstvom ter z infrastrukturnim ministrstvom, in napoveduje konec prometnih zamaškov.

Ne spreglejte: