Ljubljana, ponedeljek, 16. december 2019, 08:08

Več deset milijonov ljudi ujetih v novodobnem suženjstvu

Trgovina z ljudmi - kuga modernega sveta
Foto © Helena Škrlec

Več deset milijonov ljudi je žrtev novodobnega suženjstva oziroma trgovine z ljudmi. V svetu prevladujejo: prisilno delo, vključno s prisilno prostitucijo in beračenjem, prisilne poroke, služabništvo, prisiljevanje v izvajanje kaznivih dejanj ter trgovanje s človeškimi organi tkivi in krvjo. V Sloveniji pa prevladuje predvsem prisilna prostitucija.

Slovenija je ciljna država za prebivalce tretjih držav in Evropske unije, ki postanejo žrtve prisilne prostitucije, delovnega izkoriščanja, beračenja in prisilnih porok. Prav tako pa je za izkoriščanje za omenjena kazniva dejanja tudi tranzitna država. Predstavnica Slovenske Karitas, ki pomaga žrtvam trgovine z ljudmi, pravi, da je eden od dejavnikov tveganja za novodobno suženjstvo revščina. Pri tem posebej omenja brezposelnost, slabše možnosti za zaposlitev, zadolženost oseb in nizko raven formalne izobrazbe. Nekatere osebe pa vzpodbudi k odhodu v tujino tudi vojna, ki divja v njihovi držav, oziroma podnebne spremembe.

Sogovornica pojasnjuje, da si omenjeni ljudje v večini želijo boljšega življenja oziroma dela, pri tem pa naletijo na osebe, ki izkoristijo njihovo zaupanje. Storilci omenjenih kaznivih dejanj tako uporabljajo različne psihološke metode. »Storilci jim večino zaslužka poberejo in imajo tako sami največje koristi. Žrtve pa držijo v izkoriščevalskih odnosih. Recimo na način, da jih obremenijo z namišljenimi dolgovi, kar potem te osebe pahne v navidezno neizhoden položaj.«

Čeprav je majhna verjetnost, da ljudje pridemo v stik z žrtvami novodobnega suženjstva ali opazimo znake, ki kažejo na to, smo dolžni posredovati, če zaznamo omenjeni pojav. O tem je potrebno obvestiti policijo, lahko pa se obrnemo tudi na Slovensko Karitas, ki nudi pomoč žrtvam.

Ne spreglejte: