Ljubljana, ponedeljek, 22. april 2019, 06:19

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Trgovina z ljudmi - kuga modernega sveta
Foto © Helena Škrlec

"Še vedno prednjači izkoriščanje prostitucije in druge spolne zlorabe."

18. oktober je evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. To novodobno suženjstvo se je po ugotovitvah Mednarodne organizacije za migracije lani po vsej Evropi povečalo, še posebej v Italiji. Iz Slovenske karitas so sporočili, da so letos nudili pomoč in oskrbo 34 žrtvam, ki so uspele pobegniti trgovcem z ljudmi.

Čedalje pogostejša oblika trgovine z ljudmi je prisilno delo in delovno izkoriščanje, metode pa postajajo vse bolj prefinjene, navajajo v uradu vlade za komuniciranje in sporočajo, da prisilno delo v EU predstavlja 21 odstotkov vseh registriranih žrtev. Prave razsežnosti namreč na žalost ostajajo prikrite.

V Sloveniji je pred približno pol leta najbolj odmevalo razkritje mednarodne kriminalne združbe, ki je žrtve, večinoma državljane Tajvana, izkoriščala za kazniva dejanja telefonskih goljufij. Še vedno pa je pri nas najpogostejša oblika prisilna prostitucija. Vanjo je bilo vključenih vseh 66 žrtev, ki jih je policija odkrila v lanskem letu.

Pri oskrbi in nameščanju žrtev v varne hiše je pomagalo več humanitarnih organizacij, med njimi Karitas. »V dvanajstletnem obdobju dela smo se srečevali z različnimi primeri trgovine z ljudmi. Še vedno prednjači izkoriščanje prostitucije in druge spolne zlorabe v Sloveniji, imeli smo veliko izkušenj pomoči tovrstnim žrtvam, imamo tudi izkušnje nudenja pomoči žrtvam, ki so bili prisiljeni v beračenje, imeli smo tudi primer prisilne poroke otroka,« je povedala sodelavka, ki zaradi narave svojega dela pri pomoči žrtvam želi ostati anonimna.

Ravno otroci in mladi so namreč še posebej ogroženi zaradi razširjenosti družabnih omrežij, ki jih trgovci z ljudmi tudi preko lažnih profilov radi uporabljajo za pridobivanje žrtev. Na Karitas ob tem opozarjajo tudi na ogroženost otrok brez staršev ali skrbnikov, ki so začeli v Evropo in Slovenijo prihajati kot migranti in begunci. »Tudi tu je veliko možnih zlorab ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi,« pravijo.

O tem, kaj poveča možnosti, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi, se kaže v ranljivosti posameznikov iz enega ali več osebnih razlogov. Na ranljiv položaj lahko vpliva brezposelnost in z njo povezano pomanjkanje možnosti za zaposlitev, nizka raven izobrazbe, vojno stanje in politične nestabilnosti v izvorni državi, zadolženost, obveznost preživljanja družinskih članov … Tudi težave v duševnem zdravju povečajo ranljivost zaradi dejavnikov, kot je zmanjšana sposobnost odločanja in razumevanja ter večja odvisnost od drugih, so še poudarili na Karitas.

Karitas je ravno v teh dneh ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdala novo informativno zgibanko o nevarnostih trgovine z ljudmi, na osnovnih in srednjih šolah pa mlade o problematiki osvešča v posebnih preventivnih delavnicah.

Telefon za pomoč žrtvam: 0038631-470-151

Anonimna številka policije: 080 1200

Ne spreglejte: