Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 18:40

Nad odpadne embalaže in sveče z intervencijskim zakonom?

Onesnaževanje, plastični odpadki
Foto © Pixabay

V tednu, ki je pred nami, je še mogoče oddati predloge in pripombe na intervencijski zakon o odvozu odpadnih embalaž in sveč. V javni obravnavi bo do petka, nato ga bodo poslanci sprejemali po nujnem postopku. Verjetno bo začel veljati šele čez nekaj mesecev, zato ministrstvo za okolje in prostor z različnimi deležniki išče začasno rešitev.

Na ministrstvu za okolje in prostor opozarjajo, da se Slovenija utaplja v odpadnih embalažah in svečah. Komunalna podjetja imajo velike prostorske težave. V Ljubljani se kopičijo Snagi. Tako razmere opisuje njen prvi mož Janko Kramžar. "Tukaj je približno 2.300, 2.400 ton, ocene za Slovenijo se medtem gibljejo okoli 9.000, 10.000 ton. Zaskrbljujoče je, da napovedi do konca leta niso najboljše oziroma so slabe. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo pač sledijo ravnanju ene družbe in nekako ugotavljajo, da so svoje obveznosti za letos že izpolnile." Zato Kramžar pozdravlja intervencijski zakon za ureditev tega področja, vključiti se namerava v razpravo o njegovem morebitnem izboljšanju.

Ker je v tej zgodbi poleg okoljskega in sanitetnega vprašanja pomembno tudi vprašanje varnosti, ki je komunalna podjetja ne morejo več zagotavljati, je Kramžar prav tako zavzema, da bi za obdobje do februarja, ko naj bi intervencijski zakon o odvozu odpadnih embalaž in sveč začel veljati, država poskrbela za začasno skladiščenje na ustreznih površinah. V Zbornici komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije možnosti vidijo v odlagališčih, ki so praviloma v lasti lokalnih skupnosti ter imajo že urejena dovoljenja za ravnanje z odpadki in kjer je še na voljo prostor. Na pristojnem ministrstvu že preverjajo, kje po Sloveniji so takšne površine.

Ne spreglejte: