Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 19:00

Škof Glavan danes dopolnil 75 let; papež mu je službo ordinarija podaljšal za eno leto

Škof Andrej Glavan
Foto © RV

Škof Andrej Glavan danes obhaja 75. rojstni dan in ob tem jubileju je papežu ponudil svoj odstop, ki pa ga sveti oče ni sprejel. »Potem, ko sem v skladu z ZCP (kan. 401 §1) pred izpolnjenim 75. letom ponudil papežu Frančišku odstop od škofovske službe, sem preko Apostolske nunciature v Republiki Sloveniji dne 11. septembra 2018 prejel obvestilo, da mi je Sveti oče Frančišek po načinu nunc pro tunc podaljšal službo novomeškega škofa za eno leto. Hkrati sem dobil pooblastilo in naročilo, da o tem podaljšanju v primernem času obvestim škofijo,« piše škof Glavan.

Škof Glavan še dodaja: »Vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam ter vernikom se priporočam v molitev. Vanjo pa vključite tudi mojega naslednika, ki ga pričakujemo ob koncu leta 2019.«

Škofu Glavanu sodelavci Radia Ognjišče voščimo vse najboljše od njegovem 75. rojstnem dnevu in mu kličemo božjega blagoslova ter se mu zahvaljujemo za sodelovanje.

Življenjepis škofa Andreja Glavana

Kristjani verujemo, da človeško zgodovino spremlja Božja previdnost in po tej je bil Andrej Glavan, deseti otrok med enajstimi v Glavanovi družini iz Soteske, izbran za mesto prvega »dolenjskega škofa«.

Škof Andrej Glavan se je rodil 14. oktobra 1943 v župniji Soteska očetu cerkovniku in organistu in materi gospodinji in bil 17. oktobra 1943 krščen v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Erazma. Osnovno šolo je obiskoval v Soteski (1949-1953). Pri birmi je bil v letu zažiga škofa Antona Vovka (1952, danes božji služabnik), zato je moral priti z večino birmancev novomeške dekanije v škofijsko kapelo v Ljubljani. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Dolenjskih Toplicah (1953-1957), nato je nadaljeval višjo gimnazijo v Kranju (1957 -1961) in tam maturiral leta 1961. Nato je vpisal študij kemijske tehnologije na ljubljanski univerzi in leta 1966 postal diplomirani inženir kem. tehnologije. V času študija je bil član v več pevskih zborih in bil med ustanovitelji Študentskega pevskega zbora sv. Cecilije v Ljubljani.

Njegov duhovniški poklic je dokončno dozorel v zelo razgibanem, duhovno prebujenem pokoncilskem obdobju mladinske in študentske pastorale v Ljubljani. Po prihodu od vojakov je leta 1967 vstopil v ljubljansko bogoslovje in študiral teologijo na Teološki fakulteti. V mašnika ga je 29. junija 1972, na praznik sv. apostolov Petra in Pavla, v Ljubljani posvetil ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik. Dolga leta je služboval na "Loškem", sprva kot kaplan v Škofij Loki, nato kot župnik novoustanovljene župnije na Suhi in od leta 1981 dalje v župniji Stara Loka. Trikrat je bil izvoljen za dekana dekanije Škofja Loka, med letoma 1998 in 2005 pa je opravljal tudi službo arhidiakona drugega arhidiakonata ljubljanske nadškofije.

13. maja leta 2000 ga je bl. papež Janez Pavel II. imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje je prejel na praznik Marije, Matere Cerkve, 12. junija 2000 v ljubljanski stolnici. Za škofovsko geslo si je izbral besede iz Janezovega evangelija: "Karkoli vam reče, storite!" (Jn 2,5). Po odhodu nadškofa dr. Franca Rodeta v Rim, je bil izvoljen za upravitelja ljubljanske nadškofije. To službo je opravljal do 5. decembra 2004, ko je vodenje nadškofije prevzel novi nadškof Alojz Uran. Z njegovim nastopom je škof Andrej Glavan postal generalni vikar ljubljanske nadškofije.

7. aprila 2006 je takratni apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Santos Abril Y Castelló razglasil ustanovitev Novo mesto. 10. junija 2006 pa je bil škof Andrej Glavan v Novem mestu umeščen za prvega ordinarija nove škofije. Zanj dobesedno velja, da je opravljal vse pastoralne službe v Cerkvi od kaplana, župnika, dekana, arhidiakona do škofa.

Ne spreglejte: