Ljubljana, nedelja, 26. maj 2019, 12:14

Sveti sedež javno odgovoril na primer McCarrick

Redni javni konzistorij v Vatikanu
Foto © Radio Vatikan

Po dveh javnih pismih nekdanjega nuncija v ZDA Carla Marie Viganója, v katerih obsoja neprimerno obravnavo nadškofa McCarricka, ki je zlorabljal mlade fante, je Vatikan objavil sporočilo za javnost. V njem med drugim poudarja, da zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti sprejemljivi. Daljši javni odgovor nadškofu Viganóju pa je napisal tudi prefekt kongregacije za škofe kardinal Marc Ouellet. Neprimerno se mu zdi, da Vigano poskuša s škandalom zaradi spolnih zlorab zamajati moralno avtoriteto papeža.

Potem ko je nadškof Viganó svoje prvo pismo objavil zadnji dan Svetovnega srečanja družin na Irskem, drugega pa le nekaj dni pred začetkom sinode mladih v Vatikanu, ter s tem zasenčil dva največja cerkvena dogodka tega leta, mu je papež, pa čeprav posredno, takoj odgovoril: sklical je zasedanje vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bo februarja v Rimu.

Ker pa se zaveda, da so obtožbe kardinala McCarricka povzročile zmedenost med verniki, je spodbudil še objavo sporočila za javnost, v katerem Sveti sedež pojasnjuje, da je septembra 2017 sveti oče zahteval podrobno preiskavo omenjenega kardinala, potem ko je nek moški povedal, da ga je McCarrick zlorabil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Ker so na dan prišle še druge hude stvari, je papež sprejel njegov odstop iz kardinalskega zbora. Prepovedal mu je tudi javno maševanje in mu zapovedal življenje v molitvi in spokornosti.

Bo pa Sveti sedež v sklep primera vključil tudi vse informacije, zbrane v prejšnjih preiskavah in shranjene v arhivu Svetega sedeža. Želi jih namreč objektivno ovrednotiti v določenem zgodovinskem kontekstu.

Zlorabe ali njihovo prikrivanje ne morejo biti sprejemljivi, piše v izjavi Svetega sedeža, kjer je poudarjeno tudi, da drugačna obravnava škofov, ki so jih povzročili, ali jih prikrivali, predstavlja nesprejemljivo obliko klerikalizma.

Papež Frančišek vabi, da se v boju zoper rano zlorab združijo vse moči v Cerkvi in zunaj nje, da bi preprečili te zločine nad najbolj ranljivi in nedolžnimi. Kot je zapisal v pismu božjemu ljudstvu, ta rana zadeva vse nas. Zato je čas, da priznamo svoje grehe in napake iz preteklosti ter s spokornostjo omogočimo našo notranjo prenovo.

Ne spreglejte: