Ljubljana, sreda, 24. julij 2019, 08:53

Kaj prinašajo spremembe v reorganizaciji Centrov za socialno delo?

Vhod v CSD Slovenj Gradec
Foto © Arhiv CSD Slovenj Gradec

S prihodnjim mesecem bo začela veljati nova organizacijska struktura centrov za socialno delo, po kateri se bo zdajšnjih 62 centrov spojilo v 16 večjih. Tako naj bi med drugim poenotili delovanje centrov ter povečali učinkovitost in kakovost njihovega dela. Z začetkom prihodnjega leta pa bo zaživel še informativni izračun, na podlagi katerega se bodo določene pravice avtomatsko podaljševale.

Reorganizacija ne bo posegala v pravice uporabnikov, na pristojnem ministrstvu želijo s spremembami zaposlene razbremeniti administracije in upravnih postopkov po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zaradi več terenskega dela pa naj bi bili bolj vpeti v lokalno okolje.

Vseh 16 Centrov za socialno delo bodo vodili direktorji, njihove izpostave oziroma enote, ki ostajajo na starih lokacijah pa njihovi pomočniki. Omenjene direktorje je potrdila že vlada pod vodstvom Mira Cerarja, vsi pa so dolgoletni sodelavci in direktorji zdajšnjih Centov za socialno delo.

Ministrica v omenjeni vlada Anja Kopač Mrak je poudarila, da se za upravičence pravice ne bodo spremenile. »Vsebina pravice se ne spreminja. Tudi obrazec oziroma vlogo državljani in državljanke še vedno oddajo na svojem Centru za socialno delo.«

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega Centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba, ki vključuje kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Prav tako se bo organizirala služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam, torej interventno službo in krizne centre.

Informativni izračun bo uveden z začetkom prihodnjega leta, bistvena novost pa je to, da se bodo določene pravice avtomatsko podaljševale in ne bo potrebno vedno znova oddajati vloge. To bo med drugim veljalo za otroški dodatek in državno štipendijo. Vedno znova pa bo potrebno vlogo oddati za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek.

Ne spreglejte: