Ljubljana, četrtek, 18. julij 2019, 00:39

Mladi ob svojem mednarodnem dnevu opozorili na težave pri osamosvajanju

Mladi, zbrani v Rimu
Foto © Vatican news

Vsako leto 12. avgusta obeležujemo mednarodni dan mladih. Letošnji je namenjen ustvarjanju varnih družabnih spletnih prostorov ter prostorov v družbi, kjer so mladi vključeni v odločanje, so sporočili Združeni narodi. Mladinski svet Slovenije in Sindikat Mladi plus pa sta ob tem opozorila na težave pri osamosvajanju mladih v Sloveniji.

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl je opozoril, da sta ključna izziva, s katerima se mladi srečujejo, iskanje prve zaposlitve in pridobitev stabilne zaposlitve. »Mladi smo vse bolj izpostavljeni prekarnim oblikam zaposlitve, ki pa nam ne zagotavlja potrebne ekonomske in socialne varnosti,« je opozoril Kampl in dodal, da tudi če se v javnem prostoru o tem veliko govori, na političnem področju problema prekarizacije še vedno nismo uspeli zajeziti.

Omenjeno potrjujejo tudi v Sindikatu Mladi plus, kjer so izvedli raziskavo med mladimi, ki je med drugim pokazala, da 32 odstotkov vprašanih opravlja neplačano delo, 87 odstotkov bi jih bilo pripravljeno delati na področju, za katerega se niso šolali, 80 odstotkov jih je pripravljenih delati na delovnem mestu, ki zahteva nižjo stopnjo izobrazbe, kot so jo pridobili, približno polovica anketiranih pa bi bila pripravljena odpreti s. p., da bi dobili delo. V zvezi s tem je problematičen tudi »zdravstveni vidik oziroma kakovost delovnega mesta«, ki se kaže v vse večjih pritiskih delodajalcev na mlade delavce, je opozoril Kampl.

Ob tem je kot večji problem mladih omenil še težji dostop do stanovanj oziroma kakovostnih oblik bivanja. Ta so po besedah Kampla nujna, če si mladi želijo ustvariti družino. V zvezi s slednjim je zaskrbljujoč tudi podatek raziskave Sindikata Mladi plus, ki kaže, da je kar 21 odstotkov anketirancev navedlo, da so jih na razgovoru za službo vprašali o načrtovanju družine, desetini vprašanih pa je delodajalec izrazil pričakovanje, da ne bodo imeli otroka.

Po podatkih SURS-a je bilo konec lanskega leta v Sloveniji 312 tisoč mladih oziroma starih med 15 in 29 let, na deset stopenjski lestvici pa so zadovoljstvo z življenjem ocenili s 7,9. V povprečju se od staršev odselijo stari približno 28 let.

Ne spreglejte: